πλανήτης ελληνικής κοινότητας ΕΛ/ΛΑΚ

Η συνεργασία αποτελεί βασική αρχή του λογισμικού ανοικτού κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ). Τα έργα κώδικα είναι πιο βιώσιμα και επιτυχημένα όταν πολλά μέρη συμβάλλουν σε αυτά. Η συνεργασία αυξάνει την καινοτομία, καθώς μπορούν να αναπτυχθούν νέες λύσεις στο πλαίσιο ενός κοινού έργου για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν πολλοί συνεισφέροντες.

Αξιοποιώντας το έργο άλλων, οι δημόσιες διοικήσεις μπορούν να μειώσουν το κόστος ανάπτυξης, να βελτιώσουν τη διαλειτουργικότητα μέσω αυξημένης συμβατότητας και να συνεχίσουν να διατηρούν κοινές λύσεις χωρίς να εξαρτώνται από τρίτες εταιρίες.

Για να είναι επιτυχής αυτή η συνεργασία, οι δημόσιες διοικήσεις πρέπει να εφαρμόζουν ορθές πρακτικές, δηλαδή διαδικασίες ανταλλαγής γνώσεων, συγκέντρωση πόρων ή δημιουργία κοινού χώρου για τη συμμετοχή των κοινοτήτων. Οι πρακτικές αυτές μπορούν να συμβάλουν στην προώθηση της ενεργού συμμετοχής των δημόσιων διοικήσεων στην ανάπτυξη και την ανταλλαγή κώδι5 Αυγούστου 2021κα μεταξύ τους.

Ωστόσο, οι δημόσιες διοικήσεις συχνά αντιμετωπίζουν προκλήσεις στο ταξίδι τους προς τη βιώσιμη συνεργασία, ιδίως όσον αφορά την απροθυμία ανάληψης κινδύνων, τον συντονισμό και τη χρηματοδότηση.

Πώς μπορούν να ξεπεράσουν αυτές τις προκλήσεις;

Για να απαντήσει στο ερώτημα αυτό, η OSOR κάλεσε τους Jacco Brouwer και Rasmus Fey να συζητήσουν τις εμπειρίες τους από την προώθηση της συνεργασίας σε έργα OSS μεταξύ των δημόσιων διοικήσεων στις Κάτω Χώρες και στη Δανία αντίστοιχα.

Jacco BrouwerΟ Jacco Brouwer εργάζεται για την Ένωση Ολλανδικών Δήμων, όπου είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των κοινοτήτων και την κλιμάκωση των δημόσιων συνεργασιών σε έργα ανοικτού κώδικα. Η τρέχουσα αποστολή του είναι η ανάπτυξη ενός εκκολαπτηρίου ανοικτής πηγής που θα φέρει κοντά τους ολλανδικούς δήμους για να συνεργαστούν σε νέα έργα ΕΛ/ΛΑΚ. Στην ομιλία του, ο Jacco θα ρίξει φως στο έργο του με τους ολλανδικούς δήμους, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στο δρόμο για βιώσιμη συνεργασία και το όραμά τους για το μέλλον.
Ο Rasmus Frey είναι ο επικεφαλής της γραμματείας στο OS2, μια κοινότητα ανοικτού κώδικα που αναπτύσσει και διαχειρίζεται λύσεις ΤΠΕ για τους δήμους της Δανίας. Είναι παθιασμένος με το άνοιγμα και την ανταλλαγή γνώσεων, αξίες που προσπαθεί να αντανακλά στο τρέχον έργο του. Ο Rasmus θα παρουσιάσει το ταξίδι της επέκτασης του OS2, που ξεκίνησε αρχικά με τη συνεργασία πέντε δήμων, και τώρα μετρώντας και τους 98 Δανικούς δήμους ως μέλη. Θα αναλύσει λεπτομερώς τα διδάγματα και τις ορθές πρακτικές από την οικοδόμηση συνεργασιών στο OS2.Rasmus Frey

Το διαδικτυακό σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις 5 Αυγούστου 2021 από τις 10:00 έως τις 12:00 CEST.

Για να εγγραφείτε, κάντε κλικ εδώ και θα λάβετε τα στοιχεία σύνδεσης λίγο μετά την εγγραφή σας.

Το γερμανικό σύστημα υγειονομικής περίθαλψης επέλεξε την πλατφόρμα επικοινωνίας ανοιχτού λογισμικού Matrix για την υποστήριξη άμεσων μηνυμάτων μεταξύ επαγγελματιών υγείας και των οργανισμών σε όλη τη χώρα.

Η πλατφόρμα θα παρέχει στους Γερμανούς προγραμματιστές την υποδομή, τα εργαλεία και τα πρωτόκολλα για την κατασκευή προσαρμοσμένων εφαρμογών που θα επιτρέπουν σε 150.000 οργανισμούς υγειονομικής περίθαλψης να μοιράζονται με ασφάλεια μηνύματα, δεδομένα, εικόνες και αρχεία.  

Ολόκληρο το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης στη Γερμανία, από νοσοκομεία έως κλινικές και ασφαλιστικές εταιρείες, θα μεταβεί σε αυτό το εγχώριο δίκτυο επικοινωνίας και συνεργασίας, το οποίο χαιρετίστηκε ως ορόσημο στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας. 

Οι οργανισμοί υγειονομικής περίθαλψης και οι επαγγελματίες στρέφονται όλο και περισσότερο σε ψηφιακά εργαλεία για την ανταλλαγή πληροφοριών. Στη Γερμανία, για παράδειγμα, μεταξύ 2018 και 2020, ο αριθμός των υγειονομικών που χρησιμοποιούν υπηρεσίες ανταλλαγής μηνυμάτων διπλασιάστηκε, αλλά με έλλειψη διαλειτουργικότητας μεταξύ διαφορετικών οργανισμών, καθώς και την αποτυχία συμμόρφωσης με την κατάλληλη ασφάλεια και τα πρότυπα απορρήτου για τις πληροφορίες που ενδέχεται να είναι εξαιρετικά ευαίσθητες για τον ασθενή 

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η εθνική υπηρεσία της χώρας για την ψηφιοποίηση του συστήματος υγείας Gematik, στράφηκε στο Matrix, ένα έργο ανοιχτού κώδικα που έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει στους οργανισμούς να έχουν στην κυριότητα τους , τα εργαλείων επικοινωνίας τους. Αντί να βασίζονται σε εφαρμογές που υπάρχουν ήδη, οι χρήστες του Matrix μπορούν να έχουν πρόσβαση σε API και SDK ανοικτού κώδικα για iOS, Android και Web, για να αναπτύξουν τις δικές τους αίθουσες συνομιλίας, τηλεδιάσκεψης και εργαλεία άμεσων μηνυμάτων. 

Δεν είναι η πρώτη φορά που η γερμανική κυβέρνηση επιλέγει το Matrix για τις δημόσιες υπηρεσιών σε όλη τη χώρα. Πέρυσι, επιλέχθηκε να παράσχει εργαλεία συνεργασίας για 500.000 χρήστες στο εκπαιδευτικό σύστημα στις πολιτείες Schlesweig-Holstein και Αμβούργο .

Αυτή τη φορά, η υπηρεσία του gematik θα χρησιμοποιήσει το Matrix για να δημιουργήσει το TI-Messenger, ένα νέο πρότυπο για άμεσες ανταλλαγές μηνυμάτων στο γερμανικό σύστημα υγειονομικής περίθαλψης. Ο κλάδος της υγειονομικής περίθαλψης θα μπορεί να χρησιμοποιεί το TI-Messenger για να δημιουργήσει ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών για χρήση από οργανισμούς υγείας και επαγγελματίες-και όλες θα είναι διαλειτουργικές.  

Η Gematik αναμένει ότι μεταξύ 15 και 20 εφαρμογών θα δημιουργηθούν με βάση τον TI-Messenger για να επιλέγουν οι χρήστες για τις καθημερινές ανάγκες επικοινωνίας τους, οι οποίες θα είναι διαθέσιμες σε κάθε πάροχο υγειονομικής περίθαλψης και επαγγελματία, αφού θα έχουν πιστοποιηθεί με ασφάλεια. 

Ένα από τα σημαντικότερα οφέλη από τη χρήση του συστήματος είναι η καλύτερη επίβλεψη και διαχείριση ευαίσθητων δεδομένων. Όλοι οι διακομιστές στο δίκτυο θα φιλοξενηθούν στη Γερμανία, είτε στα κέντρα δεδομένων του προμηθευτή της εφαρμογής είτε εντός της υποδομής των ιδρυμάτων υγειονομικής περίθαλψης.

Το Matrix έχει επίσης δεσμευτεί να ενσωματώσει την κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο ως την προεπιλεγμένη μέθοδο σε όλες τις υπηρεσίες που δημιουργούνται πάνω από την πλατφόρμα, σε μια άλλη ώθηση για καλύτερη προστασία των δεδομένων. 

«Συνεπώς, κάθε οργανισμός και άτομο θα διατηρήσει την πλήρη κυριότητα και τον έλεγχο των δεδομένων επικοινωνίας τους-ενώ θα μπορεί να τα μοιράζεται με ασφάλεια στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης με κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο από προεπιλογή«,  δήλωσε ο συνιδρυτής του Matrix, Μάθιου Χότζσον, σε δημοσίευση ιστολογίου. ανακοινώνοντας τη νέα συμφωνία

Τα δημοφιλή εργαλεία ψηφιακής συνεργασίας του σήμερα, σύμφωνα με τους ιδρυτές της Matrix, απαιτούν από τους χρήστες να κάνουν τεράστιες παραχωρήσεις όσον αφορά το απόρρητο και την ασφάλεια.Πολλοί οργανισμοί βασίζονται επί του παρόντος σε κεντρικές πλατφόρμες, που συχνά φιλοξενούνται στις ΗΠΑ, για τις πιο κρίσιμες επικοινωνίες τους – αλλά έχουν πολύ λίγο έλεγχο για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται τα δεδομένα τους. 

Το Matrix παρουσιάζεται ως μια εναλλακτική λύση ενάντια στο κλείδωμα σε ένα προμηθευτή, δίνοντας στους χρήστες τα μέσα να δημιουργήσουν τα δικά τους δίκτυα επικοινωνίας-κατά κάποιο τρόπο, όπως ο καθένας μπορεί να δημιουργήσει τη δική του ιστοσελίδα στο Διαδίκτυο. 

Η ιδέα έχει απήχηση σε πολλούς πελάτες και ο αριθμός των χρηστών του Matrix αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς. Κατά τη διάρκεια της κρίσης COVID-19, η εταιρεία είδε μια δεκαπλάσια αύξηση της ζήτησης και τώρα έχει φτάσει τα 30 εκατομμύρια χρήστες. Η πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα του Matrix χρησιμοποιήθηκε από τη γαλλική κυβέρνηση για να δημιουργήσει το Tchap, μια εφαρμογή που χρησιμοποιείται τώρα από τους υπαλλήλους για επικοινωνία αντί για Telegram και WhatsApp. 

Η Gematik, από την πλευρά της, επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η κατασκευή του νέου δικτύου επικοινωνίας της χώρας για τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης. Οι πρώτες εφαρμογές που συμμορφώνονται με το Matrix αναμένεται να έχουν άδεια μέχρι το δεύτερο τρίμηνο του 2022. 

Πηγή άρθρου: https://www.zdnet.com/

I am so proud that Crowdspeak‘s alpha demo is up and running! On Crowdspeak you will be able to make your own crowd-questions. For this demo, there is just a fixed example question “What are the biggest challenges of working from home?”. Visit Crowdspeak and type your own response! Crowdspeak will then take your response […]

Το πρώτο συνέδριο RT-Thread IoT OS Global Tech θα διεξαχθεί από τις 16 έως τις 17 Σεπτεμβρίου 2021. Το διαδικτυακό αυτό συνέδριο, θα πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή δεκάδων προγραμματιστών embedded συστημάτων από διαφορετικές χώρες, όπου θα έχουν την ευκαιρία να συναντηθούν για να ανταλλάξουν ιδέες, να παρουσιάσουν έργα, να εντοπίσουν λύσεις, να συζητήσουν μελλοντικές στρατηγικές και να παρέχουν αμοιβαίες ευκαιρίες μάθησης σε μια μεγάλη ποικιλία θεμάτων για τις ενσωματωμένες τεχνολογίες.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν και μπορείτε να εγγραφείτε δωρεάν εδώ !

Σχετικά με το RT-Thread

Το RT-Thread είναι ένα ενσωματωμένο realtime λειτουργικό σύστημα, που προσφέρει μεγάλη υποστήριξη για τη βιομηχανία Internet of Things (IoT). Από το 2006, μέχρι τώρα, το RT-Thread έχει τροφοδοτήσει 1 δισεκατομμύριο συσκευές, όπως φορητές συσκευές, έξυπνες οικιακές συσκευές, ενέργεια, ηλεκτρονικά αυτοκινήτων, ιατρικά ηλεκτρονικά, καταναλωτικά ηλεκτρονικά και πολλές άλλες βιομηχανίες.

Το RT-Thread είναι ένα έργο ανοιχτού κώδικα, με τον κώδικα του διαθέσιμο στο GitHub. Μπορείτε να κατεβάσετε τον κώδικα και την τεκμηρίωσή του, να τον δοκιμάσετε, να υποβάλετε σχόλια και σχόλια και να τον βοηθήσετε να τον διαδώσετε σε περισσότερους υποστηρικτές ανοιχτού κώδικα.

Διαβάστε περισσότερα για το συνέδριο εδώ

To GitLab ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα την κυκλοφορία ενός νέου εργαλείου ανοιχτού κώδικα που έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους προγραμματιστές λογισμικού να εντοπίσουν κακόβουλο κώδικα στις εξαρτήσεις των έργων τους.

Η επαναχρησιμοποίηση κώδικα είναι μια κεντρική προσέγγιση στον σημερινό προγραμματισμό, αλλά η εφαρμογή βιβλιοθηκών ανοιχτού κώδικα σε λογισμικό ενέχει και κάποιους κινδύνους. Ένα από αυτά σχετίζεται με τη χρήση πακέτων που ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο κώδικα, είτε λόγω παραβίασης του πακέτου είτε λόγω εξάρτησης από παραβιασμένες εξαρτήσεις.

Με ορισμένες εφαρμογές που εξαρτώνται από εκατοντάδες πακέτα, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων που δεν έχουν ελεγχθεί, ο εντοπισμός ευάλωτου ή κακόβουλου κώδικα είναι απαραίτητος για τη διασφάλιση της ασφάλειας του λογισμικού και των χρηστών, ειδικά επειδή αυξάνονται οι περιπτώσεις όπου οι φορείς απειλών θέτουν σε κίνδυνο την αλυσίδα εφοδιασμού ανοιχτού κώδικα.

Αυτό που επιδιώκει να επιτύχει το GitLab με το νέο εργαλείο – που ονομάζεται Package Hunter – είναι η ανίχνευση κακόβουλου κώδικα που θα εκτελούταν εντός των εξαρτήσεων μιας εφαρμογής και ο οποίος ενδέχεται να μην αναγνωριστεί από άλλους scanners.

Για αυτό, το νέο εργαλείο εγκαθιστά τις εξαρτήσεις σε ένα sandbox και παρακολουθεί στενά τις κλήσεις συστήματος που εκτελούνται κατά την εγκατάσταση, για να εντοπίσει τυχόν ύποπτα και να τα αναφέρει στον χρήστη, για περαιτέρω εξέταση.

Το εργαλείο χρησιμοποιείται εσωτερικά στο GitLab από τον Νοέμβριο του 2020 και είναι τώρα διαθέσιμο για το κοινό, σε ανοιχτό κώδικα. Προς το παρόν, το Package Hunter περιλαμβάνει υποστήριξη μόνο για μονάδες NodeJS και Ruby Gems.

Πηγή άρθρου: https://www.securityweek.com/

To Blog της Ελληνικής κοινότητας του Bitcoin

Η JPMorgan έγινε η πρώτη τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών που προσφέρει επενδυτικά προϊόντα βασισμένα στην ισοτιμία του Bitcoin.

Συγκεκριμένα και όπως αναφέρει το  Bitcoin Magazine πλέον όλοι οι πελάτες της τράπεζας και του επενδυτικού της ομίλου θα μπορούν αν επιθυμούν να επενδύσουν στα χρματιστηριακά προϊόντα που είναι βασισμένα στην ισοτιμία του ψηφιακού νομίσματος Grayscale’s trusts GBTC και Osprey Fund’s Bitcoin Trust.

Η είδηση αυτή είναι ενδεικτική στο πως έχει αλλάξει ριζικά η αντιμετώπιση του ψηφιακού νομίσματος από το παραδοσιακό χρηματοπιστωτικό σύστημα. Πριν τέσσερα χρόνια ο CEO της JPMorgan είχε πει μια χαρακτηριστική φράση για το Bitcoin που είχε γίνει viral

“coming to eat our lunch. And that’s fine. That’s called competition, and we’ll be competing”

The post JPMorgan η πρώτη τράπεζα της Αμερικής με επενδυτικά προϊόντα για το Bitcoin appeared first on To Blog της Ελληνικής κοινότητας του Bitcoin.

Ο ΟΗΕ εξέφρασε ανησυχία τη Δευτέρα για τα δημοσιεύματα ότι αρκετές κυβερνήσεις χρησιμοποίησαν ισραηλινό κακόβουλο λογισμικό τηλεφώνων για να κατασκοπεύσουν ακτιβιστές, δημοσιογράφους και άλλους, τονίζοντας την επείγουσα ανάγκη για καλύτερη ρύθμιση των τεχνολογιών παρακολούθησης.

Η Ύπατη Αρμόστρια του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Μιτσέλ Μπατσελέτ, δήλωσε ότι η εμφανώς ευρεία χρήση του λογισμικού κατασκοπείας Pegasus για την παράνομη υπονόμευση των δικαιωμάτων όσων βρίσκονται υπό παρακολούθηση, συμπεριλαμβανομένων δημοσιογράφων και πολιτικών, είναι «εξαιρετικά ανησυχητική» και επιβεβαίωσε «κάποιους από τους χειρότερους φόβους» σχετικά με την πιθανή κατάχρηση τέτοιων τεχνολογιών.

Οι αναφορές για το spyware Pegasus «επιβεβαιώνουν την επείγουσα ανάγκη για καλύτερη ρύθμιση της πώλησης, μεταφοράς και χρήσης των τεχνολογιών παρακολούθησης και διασφάλιση αυστηρής εποπτείας και εξουσιοδότησης», ανέφερε η επικεφαλής ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ Μιτσέλ Μπατσελέτ σε δήλωσή της.

Μια κοινοπραξία συλλογικής έρευνας των The Washington Post, The Guardian, Le Monde και άλλων μέσων μαζικής ενημέρωσης αποκάλυψε δυνητικά πολύ πιο εκτεταμένη παρακολούθηση από ό,τι πιστεύαμε προηγουμένως χρησιμοποιώντας το κακόβουλο λογισμικό από τον Ισραηλινό Όμιλο NSO, ικανό να ενεργοποιήσει την κάμερα ή το μικρόφωνο ενός τηλεφώνου και να συλλέξει τα δεδομένα του.

Η χρήση του κακόβουλου λογισμικού «Pegasus» για να σαρώνει τις τηλεφωνικές επικοινωνίες πολιτικών, δημοσιογράφων, ακτιβιστών και επιχειρηματιών αποκαλύφθηκε από τη γαλλική οργάνωση Forbidden Stories και την Διεθνής Αμνηστία. Αυτές οι ΜΚΟ έλαβαν μια λίστα που διέρρευσε με 50.000 τηλεφωνικούς αριθμούς, μερικοί από τους οποίους φέρονται να παραβιάστηκαν από το κακόβουλο λογισμικό Pegasus και μοίρασαν τα δεδομένα σε 17 μέσα ενημέρωσης.

Η Μπατσελέτ υπενθύμισε ότι ο ΟΗΕ έχει επανειλημμένως επισημάνει τους κινδύνους όταν οι αρχές χρησιμοποιούν εργαλεία παρακολούθησης για να χακάρουν τηλέφωνα και υπολογιστές νόμιμων δημοσιογράφων, ακτιβιστών και πολιτικών αντιπάλων στο όνομα της δημόσιας ασφάλειας.

«Η χρήση του λογισμικού παρακολούθησης έχει συνδεθεί με τη σύλληψη, τον εκφοβισμό, ακόμα και με δολοφονίες δημοσιογράφων και υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», πρόσθεσε.

Προειδοποίησε επίσης ότι η ευρεία χρήση τέτοιων τεχνολογιών μπορεί να οδηγήσει σε αυτολογοκρισία.

Η επικεφαλής ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ δήλωσε ότι μέτρα παρακολούθησης μπορούν να δικαιολογηθούν μόνο «σε στενά καθορισμένες συνθήκες, με έναν νόμιμο στόχο» όπως «έρευνες για σοβαρά εγκλήματα και σοβαρές απειλές για την ασφάλεια».

«Αν οι πρόσφατοι ισχυρισμοί για τη χρήση του Pegasus είναι έστω και εν μέρει αληθείς, τότε αυτή η κόκκινη γραμμή έχει περαστεί ξανά και ξανά με πλήρη ατιμωρησία».

Η Μπατσέλετ ανέφερε ότι οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη και διανομή τεχνολογιών παρακολούθησης πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι τεχνολογίες τους δεν χρησιμοποιούνται για παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Το κακόβουλο λογισμικό Pegasus μολύνει ηλεκτρονικές συσκευές, επιτρέποντας στους χειριστές του εργαλείου να λαμβάνουν μηνύματα, φωτογραφίες και email, να καταγράφουν κλήσεις, ακόμα και να ενεργοποιούν μικρόφωνα, σύμφωνα με την ερευνητική αναφορά της κοινοπραξίας των μέσων ενημέρωσης. Η διαρροή περιλαμβάνει κατάλογο με περισσότερους από 50.000 αριθμούς τηλεφώνου οι οποίοι, σύμφωνα με πληροφορίες, ανήκουν σε αυτούς που έχουν εξακριβωθεί ως άτομα ενδιαφέροντος, από πελάτες της επιχείρησης πίσω από το Pegasus, συμπεριλαμβανομένων κάποιων κυβερνήσεων.

«Οι δημοσιογράφοι και οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων διαδραματίζουν έναν απαραίτητο ρόλο στις κοινωνίες μας, και όταν φιμώνονται, όλοι υποφέρουμε», είπε.

Οι εταιρείες που αναπτύσσουν και διανέμουν τεχνολογίες παρακολούθησης είναι υπεύθυνες για την αποφυγή παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δήλωσε η Μπατσελέτ, και πρέπει να λάβουν άμεσα μέτρα για τον μετριασμό και την αποκατάσταση της ζημίας που προκαλούν τα προϊόντα τους, ή συμβάλλουν με αυτά, και να διενεργήσουν «τη δέουσα επιμέλεια για τα ανθρώπινα δικαιώματα» για να διασφαλίσουν ότι δεν θα παίζουν πλέον ρόλο σε «τέτοιες καταστροφικές συνέπειες» τώρα ή στο μέλλον.

Τα κράτη έχουν επίσης καθήκον να προστατεύουν τα άτομα από καταχρήσεις του δικαιωμάτων της ιδιωτικότητας από επιχειρήσεις, πρόσθεσε.

Ένα βασικό βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση είναι τα κράτη να απαιτούν διά νόμου από τις επιχειρήσεις να ανταποκρίνονται στις ευθύνες τους για τα ανθρώπινα δικαιώματα με μεγαλύτερη διαφάνεια στον σχεδιασμό και τη χρήση των προϊόντων τους και με τη θέσπιση αποτελεσματικών μηχανισμών λογοδοσίας.

Οι κυβερνήσεις δεν θα πρέπει μόνο να σταματήσουν αμέσως να χρησιμοποιούν τεχνολογίες παρακολούθησης με τρόπους που παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά και να «λάβουν συγκεκριμένα μέτρα» για την προστασία από τέτοιες εισβολές στην ιδιωτικότητα «ρυθμίζοντας τη διανομή, χρήση και εξαγωγή των τεχνολογιών παρακολούθησης που δημιουργήθηκαν από άλλους», είπε η Ύπατη Αρμόστρια.

Το Μαρόκο κατασκόπευε τον Γάλλο Πρόεδρο Μακρόν με το «Pegasus»

Η μαροκινή κυβέρνηση χρησιμοποίησε το ισραηλινό κακόβουλο λογισμικό για να παρακολουθεί τα τηλεφωνήματα του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, ανέφερε η Le Monde. Καμιά δεκαριά ακόμη Γάλλοι πολιτικοί, σύμφωνα με πληροφορίες, αποτέλεσαν στόχο σχεδίου που το Μαρόκο αρνήθηκε.

Ώρες μετά την έναρξη έρευνας από τους εισαγγελείς του Παρισιού σχετικά με τους ισχυρισμούς ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών του Μαρόκου χρησιμοποίησαν ισραηλινό κακόβουλο λογισμικό για να χακάρουν τα τηλέφωνα αρκετών Γάλλων δημοσιογράφων, η Le Monde ανέφερε ότι ο Μακρόν είχε επίσης στοχοποιηθεί από πράκτορες στη Ραμπάτ το 2019, μαζί με τον πρώην Πρωθυπουργό Εντουάρ Φιλίπ και άλλους 14 υπουργούς.

Ο Μακρόν δεν είναι ο μοναδικός πολιτικός υψηλού επιπέδου που φέρεται να τον παρακολουθούσαν. Ο Μεξικανός πρόεδρος Αντρές Μανουέλ Λόπεζ Ομπράντορ φαίνεται να τον παρακολουθούσε η διοίκηση του προκατόχου του, Προέδρου Ενρίκε Πένια Νιέτο.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των ΜΜΕ, ο Πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Ορμπάν χρησιμοποίησε πιθανόν επίσης το Pegasus για να κατασκοπεύει έναν πολιτικό αντίπαλο, όπως έκανε και ο Πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι.

Ο κατάλογος που διέρρευσε για τους φερόμενους στόχους του Pegasus περιελάμβανε 50.000 τηλεφωνικούς αριθμούς που ανήκαν σε δημοσιογράφους, επιχειρηματίες, εργαζομένους σε ΜΚΟ, θρησκευτικούς ηγέτες, ακόμα και προέδρους και πρωθυπουργούς. Χρονολογούμενος από το 2016, ο κατάλογος φέρεται να συντάχθηκε από αιτήματα πελατών του NSO σε 10 χώρες: Αζερμπαϊτζάν, Μπαχρέιν, Ουγγαρία, Ινδία, Καζακστάν, Μεξικό, Μαρόκο, Ρουάντα, Σαουδική Αραβία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ). Η Ουγγαρία έχει επίσης αρνηθεί τους ισχυρισμούς και ο NSO ανέφερε ότι η φερόμενη διαρροή έχει παρερμηνευθεί από τα δημοσιεύματα των ΜΜΕ.

Η Amazon κόβει τους επιχειρηματικούς δεσμούς με τον όμιλο NSO

Η Amazon αποδέσμευσε την υποδομή και τις άλλες υπηρεσίες που προσέφερε στον ισραηλινό όμιλο παρακολούθησης NSO, μετά από τους ισχυρισμούς ότι το κατασκοπευτικό λογισμικό της εταιρείας χρησιμοποιούνταν για να κατασκοπεύσει δημοσιογράφους και ακτιβιστές.

Ο τεχνολογικός γίγαντας ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι απενεργοποίησε λογαριασμούς cloud computing που συνδέονταν με τον όμιλο NSO. Η ισραηλινή εταιρεία φέρεται να χρησιμοποιούσε τις Amazon Web Services (AWS) για να θέσει σε λειτουργία τα προγράμματα κατασκοπευτικού λογισμικού που διέθεσε στην αγορά σε κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο.

Ο όμιλος NSO αμφισβήτησε το γεγονός ότι η AWS έκλεισε τους λογαριασμούς της, αναγκάζοντας την Amazon να εμείνει.

Η Διεθνής Αμνηστία ισχυρίστηκε επίσης ότι το κακόβουλο λογισμικό της NSO έστειλε πληροφορίες «σε μια υπηρεσία που ηγείται από το Amazon CloudFront, υποδηλώνοντας ότι ο όμιλος NSO στράφηκε στη χρήση υπηρεσιών AWS τους τελευταίους μήνες».

Το Citizen Lab ανέφερε σε μια μελέτη που πραγματοποίησε σχετικά με τα ευρήματα της Αμνηστίας ότι «ανεξάρτητα παρατηρούσε ότι ο όμιλος NSO άρχισε να χρησιμοποιεί εκτεταμένα τις υπηρεσίες της Amazon, μεταξύ των οποίων και το CloudFront το 2021».

Το CloudFront είναι μια υπηρεσία της Amazon που επιτρέπει στους πελάτες να διανέμουν δεδομένα με ασφάλεια χρησιμοποιώντας υψηλές ταχύτητες μεταφοράς.

Αν και η Amazon έσπευσε να διακόψει τους δεσμούς της με την NSO, δεν έδρασε τόσο άμεσα όταν δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης αποκάλυψαν τον Μάιο του 2020 ότι η ισραηλινή εταιρεία μπορεί να έχει χρησιμοποιήσει την υποδομή της Amazon για να διανέμει κακόβουλο λογισμικό σε ανυποψίαστα θύματα. Εκείνη την εποχή, η εταιρεία δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημα για να σχολιάσει, ρωτώντας αν η NSO είχε παραβιάσει τους όρους εξυπηρέτησης της Amazon.

Δημοσιογράφοι, υπουργοί, ο γιος του Κασόγκι και η οικογένεια ενός ηγέτη πιθανοί στόχοι του Pegasus

Μεταξύ των ανθρώπων που θεωρείται ότι επιλέγονταν για την ψηφιακή παρακολούθηση είναι «εκατοντάδες στελέχη επιχειρήσεων, θρησκευτικές προσωπικότητες, ακαδημαϊκοί, στελέχη ΜΚΟ, στελέχη συνδικαλιστικών φορέων και κυβερνητικά στελέχη, συμπεριλαμβανομένων υπουργών, προέδρων και πρωθυπουργών», ανέφερε ο Guardian. Περιλαμβάνει επίσης «κοντινά οικογενειακά μέλη των ηγετών μιας χώρας, υπονοώντας ότι ο ηγέτης μπορεί να έχει δώσει εντολή στις υπηρεσίες πληροφοριών του να διερευνήσουν τη δυνατότητα παρακολούθησης των συγγενών του».

Η ισραηλινή εταιρεία αρνήθηκε ότι το κακόβουλο λογισμικό της είχε εμπλακεί με οποιονδήποτε τρόπο στη δολοφονία του Τζαμάλ Κασόγκι, ενός αυτοεξόριστου αρθρογράφου της Washington Post, ο οποίος δολοφονήθηκε στο προξενείο της Σαουδικής Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη τον Οκτώβριο του 2018 σε μια δολοφονία που πολλοί πιστεύουν ότι χρηματοδοτήθηκε από την κυβέρνηση. Το Ριάντ κατηγόρησε μια ομάδα πρακτόρων ασφαλείας, οι οποίοι δικάστηκαν και καταδικάστηκαν για τη δολοφονία. Το τηλέφωνο της αρραβωνιαστικιάς του Κασόγκι είχε μολυνθεί με το Pegasus μόλις τέσσερις ημέρες πριν από το θάνατό του, ενώ τα τηλέφωνα του γιου του, άλλων μελών της οικογένειας, φίλων και συναδέλφων βρέθηκαν στον υποτιθέμενο κατάλογο στόχων, ανέφεραν οι ερευνητές.

Ο όμιλος NSO δήλωσε ότι «η τεχνολογία της δεν συνδέται με κανέναν τρόπο με τη στυγερή δολοφονία» του Κασόγκι και δεν χρησιμοποιήθηκε για να «ακούσει, να παρακολουθήσει ή να συλλέξει πληροφορίες σχετικά με τον ίδιο ή τα μέλη της οικογένειάς του» αναφέρει μια έρευνα που στάλθηκε στην εταιρεία.

Οι πελάτες στο Μεξικό επέλεξαν τους περισσότερους αριθμούς – πάνω από 15.000 – ακολουθούνται από το Μαρόκο και τα ΗΑΕ, το καθένα με περισσότερους από 10.000 αριθμούς.

Πηγή άρθρου: https://www.pressenza.com/el/

Οι εκδηλώσεις δεν σταματούν καθώς αυτήν την εβδομάδα πραγματοποιούνται online εκδηλώσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για τις ανοιχτές τεχνολογίες και την καινοτομία! Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών ( ΕΕΛΛΑΚ ) σας προτείνει να τις παρακολουθήσετε και να τις διαδώσετε. Μπορείτε επίσης να δείτε περισσότερες εκδηλώσεις για τις επόμενες εβδομάδες ή να καταχωρίσετε τη δική σας εκδήλωση στο: https://ellak.gr/events.

Ημερομηνία/’ΩραΕκδήλωση
26/07/2021 – 01/08/2021
Ολοήμερο
#Online event: EuroPython 2021
26/07/2021
15:00 – 15:30
#Online event: Smart Data Models Open Session
27/07/2021 – 28/08/2021
Ολοήμερο
#Online event: KAFKA SUMMIT
27/07/2021
21:00 – 22:00
#Online event: Tech Talks: How to Get into Open Source
28/07/2021 – 30/07/2021
Ολοήμερο
#Online event: Big Data Innovation Conference
29/07/2021 – 30/07/2021
Ολοήμερο
#Online event: Big Data Innovation Conference (BDIC) 2021
openSUSE

Τύποι διανομών Linux

Κάτι που δεν έχω καταπιαστεί σε κάποιο άρθρο είναι οι διαφορετικοί τύποι διανομών Linux που μπορείτε να βρείτε. Θα αναφέρω επιγραμματικά τους διαφορετικούς τύπους διανομών Linux, καθώς γνωρίζετε λίγο περισσότερα σχετικά με το τι είναι μια διανομή Linux και την εξήγηση της τρέχουσας σχέσης μεταξύ του openSUSE και του SLE.

Πρώτα λοιπόν, υπάρχουν τρεις βασικοί τύποι διανομών Linux που καθορίζονται από τους κύκλους κυκλοφορίας τους και, συνεπώς, από το κοινό τους:

Κυλιόμενη Έκδοση:

 • Τελευταία λέξη της τεχνολογίας
 • Κυκλοφορία το συντομότερο δυνατό (CI / CD)
 • Παραδείγματα: openSUSE Tumbleweed, ArchLinux, Manjaro, Gentoo

Τακτική Έκδοση:

 • Κυκλοφορία από μια έως δύο φορές το χρόνο
 • Ενημερώνει ολόκληρη τη διανομή σε κάθε κυκλοφορία
 • Παραδείγματα: Ubuntu, Fedora, Debian

Έκδοση μακροπρόθεσμης υποστήριξης / Εκδόσεις για επιχειρήσεις:

 • Αργός ρυθμός "ανάπτυξης" (περίπου κυκλοφορεί ετησίως)
 • Ελάχιστα προγράμματα αναβαθμίζονται μεταξύ των δευτερευουσών κυκλοφοριών. Μόνο η κύρια κυκλοφορία φέρνει μεγάλες αλλαγές
 • Παραδείγματα: openSUSE Leap, Ubuntu LTS, SUSE Linux Enterprise Server, SUSE Linux Enterprise Desktop, RHEL

Αυτή είναι η βάση για την κατανόηση των σχέσεων μεταξύ SUSE Linux Enterprise και το openSUSE. Όπως θα δούμε στην επόμενη ενότητα, τα openSUSE Tumbleweed, openSUSE Leap και SUSE Linux Enterprise συνδέονται μεταξύ τους.

Κοινή ανάπτυξη openSUSE & SLE

Ακολουθεί μια απλή εικόνα που περιγράφει τη σχέση μεταξύ του openSUSE & SLE από την ημερομηνία κυκλοφορίας του Leap 15.0 (25 Μαΐου 2018):
Κοινή ανάπτυξη openSUSE & SLE

Το Factory Project είναι το αποθετήριο για ανάπτυξη κώδικα όπου βασίζονται όλες οι διανομές SUSE και openSUSE, ΔΕΝ είναι διανομή Linux! Είναι η άμεση πηγή για το openSUSE Tumbleweed και τελικά καταλήγει στις διανομές openSUSE Leap και SUSE Linux Enterprise. Με απλά λόγια, το Factory είναι το αποθετήριο ανάπτυξης για το openSUSE και το SUSE!

Τώρα ίσως αναρωτιέστε ποια είναι η σχέση Factory and openSUSE Tumbleweed; Είναι πολύ απλό! Το Factory λαμβάνει μια συνεχή ροή κώδικα χωρίς καμία σωστή Διασφάλιση Ποιότητας εκτός από κάποια ανασκόπηση κώδικα (κυρίως από bots), οπότε η κοινότητα του openSUSE δημιουργεί στιγμιότυπα του Factory που έχουν δοκιμαστεί με το openQA. Όταν ένα στιγμιότυπο είναι απαλαγμένο από σφάλματα, αποτελεί ενημέρωση για το openSUSE Tumbleweed, ως εκ τούτου χαρακτηρίζεται ως κυλιόμενη έκδοση.

Στη συνέχεια πιο κάτω στην εικόνα είναι η σχέση μεταξύ openSUSE Tumbleweed, openSUSE Leap και SUSE Linux Enterprise.

Με βάση το κοινό πρόγραμμα, το openSUSE Leap και το SLE έχουν ένα προβλέψιμο χρονικό πλαίσιο κυκλοφορίας: μια κυκλοφορία κάθε 12 μήνες και μια επικάλυψη υποστήριξης 6 μηνών για την προηγούμενη και τη νέα κυκλοφορία. Επομένως έρθει η στιγμή, γίνεται ένα στιγμιότυπο του openSUSE Tumbleweed και οι διανομές openSUSE Leap και SLE θα χρησιμοποιήσουν αυτό το στιγμιότυπο για να δημιουργηθούν οι επόμενες εκδόσεις των διανομών.

Με αυτήν την εικόνα, βλέπουμε ότι είναι μόνο μια ομάδα πηγών πακέτων που θα χρησιμοποιήθούν για την κατασκευή της αντίστοιχης διανομής. Αλλά προτού δούμε πως χτίζεται, σημειώστε ότι είναι μια απλοποιημένη προβολή επειδή υπάρχει πάντα εναλλαγή μεταξύ openSUSE Leap / SLE και openSUSE Tumbleweed. Δεν είναι συγχρονισμός πακέτων προς μια κατεύθυνση, επειδή κατά τη φάση ανάπτυξης των διανομών, εντοπίζονται σφάλματα και φυσικά οι διορθώσεις υποβάλλονται πίσω στο Factory, έτσι ώστε το openSUSE Tumbleweed να λαμβάνει επίσης διορθώσεις από τη διαδικασία.

Στην εταιρία SUSE, ο ανοικτός κώδικας είναι στα γονίδια των υπαλλήλων, οπότε πάντα συνεισφέρουν στο openSUSE, αλλά από το 2017, η υπεύθυνη ομάδα για την κυκλοφορία της SUSE είχε επιβάλει έναν κανόνα που ονομάζεται «Factory First Policy», ο οποίος αναγκάζει τις υποβολές κώδικα για το SLE να προωθηθούν πρώτα στο Factory πριν εισαχθούν στην διανομή SLE. Αυτή είναι η συνέχεια της αρχής «Upstream First» στο επίπεδο διανομής. Με αυτό τον τρόπο, μειώνεται η προσπάθεια συντήρησης και αξιοποιείται η κοινότητα.

Όταν γίνεται μια υποβολή κώδικα από υπάλληλο της SUSE για την ενσωμάτωση στην SLE15, ένας αυτοματοποιημένος έλεγχος θα διασφαλίσει ότι έγινε παρόμοια υποβολή στο αποθετήριο Factory. Εάν δεν έγινε, η υποβολή θα απορριφθεί αυτόματα και θα απαιτήσει από την υπεύθυνη ομάδα για την κυκλοφορία της SUSE να ρίξει μια πιο προσεκτική ματιά και να ζητήσει την υποβολή κώδικα στο αποθετήριο Factory. Με αυτήν την πολιτική «Factory First Policy», διασφαλίζεται ότι οποιαδήποτε ανάπτυξη της SLE ωθείται και στο openSUSE ακόμη και πριν γίνει δεκτή στην SLE!

Πώς «χτιζόταν» οι openSUSE & SLE μέχρι τώρα

Ας δούμε λίγο τεχνικά πώς δημιουργήθηκαν οι διανομές openSUSE & SLE μέχρι την έκδοση openSUSE Leap 15.2 και την SUSE Linux Enterprise 15 Service Pack 2.
Πώς «χτίζονται» οι openSUSE & SLE μέχρι τώρα

Η κορυφή της εικόνας αναφέρθηκε στο προηγούμενο τμήμα του άρθρου. Γίνεται χρήση της ίδιας ομάδας πηγών πακέτων για τη δημιουργία της openSUSE Leap και της SUSE Linux Enterprise Server.

Αυτό συμβαίνει επειδή το openSUSE Leap και το SLE ήθελαν
 • να μοιράζονται άμεσα μια βασική σειρά πακέτων (πράσινο σκούρο διαμάντι στην κορυφή)
 • να έχουν «επιπλέον» πακέτα (πράσινα ανοικτό σχήμα «V») που μπορούν να ενημερώνονται πιο συχνά ή να έχουν διαφορετικό επίπεδο υποστήριξης

Για την openSUSE είναι πολύ απλό, το μεγαλύτερο διαμάντι (πράσινο σκούρο + πράσινο ανοικτό) αντιπροσωπεύει ολόκληρη τη διανομή του openSUSE Leap με όλα τα επίσημα πακέτα.

Για την SUSE Linux Enterprise, οι επίσημες διανομές και πακέτα είναι μόνο το πράσινο σκούρο διαμάντι στην κορυφή! Αλλά το υπόλοιπο πράσινο ανοικτό "V" θα είναι διαθέσιμο στο Package Hub. Το Package Hub είναι το αποθετήριο κοινότητας που δημιουργήθηκε από την κοινότητά για τις SUSE Linux Enterprise Server και Desktop, αλλά φυσικά το SUSE δεν υποστηρίζει άμεσα αυτά τα πακέτα, αλλά υποστηρίζονται από την κοινότητα.

Το σημαντικό εδώ είναι ότι η openSUSE Leap 15.2 και η SLE 15 SP2 χρησιμοποιούν τις ίδιες πηγές πακέτων και μοιράζονται τις ίδιες λίστες πακέτων, αλλά δεν χρησιμοποιούν τα ίδια εκτελέσιμα (binaries) rpm!

openSUSE & SLE στο μέλλον

Μόλις είδαμε τη «περίεργη συμβίωση», αλλά πώς μπορεί να γίνει καλύτερη; Είναι εύκολη, απλοποιώντας τη μεγάλη εικόνα:
openSUSE & SLE στο μέλλον

Στην προηγούμενη ενότητα (Πώς «χτιζόταν» οι openSUSE & SLE μέχρι τώρα) η διαδικασία χρησιμοποιήθηκε από τουλάχιστον τις 3 τελευταίες κυκλοφορίες, αλλά η SUSE πίστεψε ότι θα μπορούσε να κάνει περισσότερα, οπότε έκανε την πρόταση Closing the Leap Gap (Κλείσιμο του χάσματος με την Leap) στην κοιντότητα openSUSE, κατά τη φάση ανάπτυξης της SLE 15 SP2. Για να συντομεύσουμε την ιστορία, η πρόταση ήταν να συμπεριληφθούν τα προκατασκευασμένα αρχεία binaries από το SLE, εκτός από τα πηγαία binaries που ήδη παρέχονται, για να αυξηθεί η συμβατότητα. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με όλες τις πτυχές αυτής της πρότασης, δείτε την σελίδα openSUSE FAQ.

Οι αλλαγές έγιναν επειδή για ομαλότερη μετανάστευσης μεταξύ των SLE και openSUSE Leap αλλά και για μια πιο άμεση συνεργασία με την κοινότητα openSUSE. Επομένως, η SUSE διευκολύνει την κοινότητα να συνεισφέρει απευθείας στο openSUSE και το SLE μέσω νέων αποκλειστικών καναλιών. Έτσι, η κοινότητα εξακολουθεί να είναι σε θέση να διαμορφώσει και να υποβάλει αλλαγές στην επόμενη έκδοση διανομής με αυτήν το νέο τρόπο.

Ελέγξτε τους παρακάτω συνδέσμους για περισσότερες πληροφορίες:
Ο απώτερος στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα υγιές και αυτόνομο οικοσύστημα, σε επίπεδο διανομής να υπάρχει μια καλή ισορροπία ανάμεσα σε ένα περιβάλλον κατάλληλο για έρευνα και καινοτομία.

Όπως μπορείτε να δείτε, η σχέση μεταξύ του openSUSE και του SLE δεν είναι από μόνη της περίπλοκη, αλλά είναι αλήθεια ότι επιλέχθηκε η συμβίωση που επιτρέπει τη δημιουργία ορίων μεταξύ μιας κοινοτικής διανομής κυλιόμενης κυκλοφορίας (openSUSE Tumbleweed), μιας κοινοτικής διανομής LTS (openSUSE Leap) και μιας εταιρική διανομή (SLE). Με την πρόταση Closing the Leap Gap, αυτό που θέλει η SUSE να επιτύχει είναι να συνεχίσει να βελτιώνει την αποτελεσματικότητα της συνεισφοράς από και προς την κοινότητα και την εταιρική πλευρά.

Μοιραζόμαστε περισσότερα από τον κώδικα

Τέλος, η κοινότητα openSUSE και το SUSE μοιράζονται κάτι περισσότερο από απλώς κώδικα! Αλλά αν σταθούμε καθαρά στην ανάπτυξης λογισμικού, πρέπει να μιλήσουμε για το πώς τα openSUSE και SLE δημιουργούνται και δοκιμάζονται κατά τη φάση της συνδεδεμένης ανάπτυξής τους.

Στη συνέχεια, θα μιλήσουμε για μερικές από τις υποκείμενες διαδικασίες που συνδέουν τα πάντα μαζί, αλλά και για τα εξαιρετικά εργαλείο που χρησιμοποιούμε: Open Build Service (build) και openQA (test).

Περαιτέρω αναγνώσεις / βίντεο: ΠΗΓΗ:
https://www.suse.com/c/how-suse-builds-its-enterprise-linux-distribution-part-5/ (τροποποιημένο)

Στη σκιά των συζητήσεων σχετικά με τον νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες (Digital Services Act DSA) και τον νόμο για τις ψηφιακές αγορές (Digital Markets Act – DMA) , ο νόμος για τη διακυβέρνηση δεδομένων (Data Governance Act – DGA) προχωρά αργά αλλά σταθερά μέσω της νομοθετικής διαδικασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Οκτώ μήνες από  την παρουσίαση της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  τον Νοέμβριο του 2020, η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (ITRE) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου – με εισηγήτρια την ευρωβουλευτή Angela Niebler – αναμένεται να ψηφίσει για την έκθεσή της η οποία θα ανοίξει το δρόμο για την υιοθέτηση της διαπραγματευτικής θέσης του ΕΚ μετά το καλοκαίρι. 

Σε σύγκριση με την DSA και την DMA, η DGA έχει λάβει σχετικά μικρή προσοχή, τόσο από την κοινότητα των ψηφιακών δικαιωμάτων όσο και, φαινομενικά, από τα ενδιαφερόμενα μέρη του κλάδου. Μέχρι στιγμής, η συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – όπου οι επιτροπές Εσωτερικής Αγοράς (IMCO) , νομικών θεμάτων (JURI)  και πολιτικών ελευθεριών (LIBE) έχουν εκδώσει γνωμοδοτήσεις – αποκάλυψε σχετικά λίγα αλλά σαφή σφάλματα. 

Γιατί είναι σημαντική η DGA; Ποια είναι η σύνδεση με τον GDPR;

Από την οπτική γωνία των ψηφιακών δικαιωμάτων, το κύριο ζήτημα που διακυβεύεται είναι η σχέση μεταξύ της προτεινόμενης DGA και του υφιστάμενου  κεκτημένου που  ασχολείται με την προστασία δεδομένων – τον γενικό κανονισμό για την προστασία δεδομένων (GDPR) και την οδηγία για το ηλεκτρονικό απόρρητο. Ενώ το υφιστάμενο ρυθμιστικό πλαίσιο βασίζεται σε ένα μοντέλο διακυβέρνησης δεδομένων που βασίζεται στις αρχές προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ανθρώπων, πρωταρχικός στόχος της DGA είναι να προωθήσει την εμφάνιση μιας ευρωπαϊκής οικονομίας βάσει δεδομένων. 

Για να αποφευχθούν αντικρουόμενες διατάξεις με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών  ζήτησαν την κατάργηση προσωπικών δεδομένων από το πεδίο εφαρμογής της DGA. Αυτά τα αιτήματα δεν έχουν απαντηθεί από το ΕΚ, αν και οι τροπολογίες που περιέχονται στη  γνωμοδότηση που υιοθέτησε η επιτροπή LIBE  αυξάνουν τις διασφαλίσεις της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων σε σύγκριση με την αρχική πρόταση. 

Χαμένη ευκαιρία

Παρόλο που απομένει να δούμε αν αυτές οι αλλαγές θα βρεθούν στην τελική θέση διαπραγμάτευσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είναι ωστόσο σαφές ότι η DGA υπήρξε μέχρι στιγμής μια χαμένη ευκαιρία για τη δημιουργία μηχανισμών διακυβέρνησης δεδομένων που αντικατοπτρίζουν μια «κοινή προσέγγιση» στη διακυβέρνηση των δεδομένων. Αντίθετα, η πρόταση βασίζεται κυρίως στην υπόθεση ότι τα δεδομένα είναι αναξιοποίητο περιουσιακό στοιχείο που πρέπει να ξεκλειδωθεί για να καταστεί δυνατή μια ισχυρότερη ευρωπαϊκή ψηφιακή οικονομία. 

Παρ ‘όλα αυτά, υπάρχουν σημαντικές αναφορές σε ρυθμίσεις κοινής χρήσης δεδομένων που δεν βασίζονται αποκλειστικά στον ιδιωτικό έλεγχο των μη προσωπικών δεδομένων: η πρόταση καθιερώνει με τη σειρά της την έννοια των «συνεταιρισμών δεδομένων». Επιπλέον, ένας ακρογωνιαίος λίθος στο προτεινόμενο DGA είναι η εισαγωγή των λεγόμενων «οργανώσεων αλτρουισμού δεδομένων», που δεν πείθουν στην τρέχουσα μορφή τους. 

Τι πρέπει να γίνει?

Όπως υποστηρίζει η Open Future στην πρόσφατη πολιτική της έκθεση – The Data Governance Act: Five opportunities for the Data Commons” – υπάρχει κάποια περιορισμένη δυνατότητα να ενισχυθούν αυτές οι έννοιες πέρα ​​από το τρέχον οικονομικό τους πλαίσιο. Για να είναι αρκετά φιλόδοξος και να αντικατοπτρίζει τις κοινωνικές ανάγκες, ο αλτρουισμός δεδομένων πρέπει να συνδέεται με τον δημόσιο συμφέρον. Ομοίως, αναδυόμενες έννοιες όπως οι συνεταιρισμοί δεδομένων και οι κοινόχρηστοι διαλειτουργικοί χώροι δεδομένων πρέπει να οριστούν στενά και να συνοδεύονται από δομές διακυβέρνησης που αντικατοπτρίζουν μια ποικιλία ενδιαφερομένων, πέρα ​​από εκπροσώπους του κλάδου.

Για μια πιο λεπτομερή συζήτηση αυτών των ευκαιριών,  διαβάστε την έκθεση της Open Future .

Πηγή άρθρου: https://edri.org/

by: OSArena

Αρκετές φορές, θέλοντας να παρακολουθήσουμε μια ταινία ή επεισόδια μιας σειράς -τόσο διαδικτυακά όσο και τοπικά- αντιμετωπίζουμε διάφορα προβλήματα, όπως κακά συγχρονισμένους υπότιτλους, ενοχλητικό χρώμα στα γράμματα, κουραστικές γραμματοσειρές ή ακόμα και μη υποστήριξη υποτίτλων (σε διαδικτυακές ροές), όπως επίσης και υπότιτλους που είναι λανθασμένοι, σε άλλη γλώσσα ή δεν έχουν σωστή μετάφραση.

Σε οποιαδήποτε από τις πιο πάνω περιπτώσεις και αν τύχουμε, δε χρειάζεται να μπούμε σε χρονοβόρες και απογοητευτικές διαδικασίες προκειμένου να απολαύσουμε το περιεχόμενο που επιθυμούμε τη στιγμή που θέλουμε. Η λύση είναι μια μικρή εφαρμογή αναπαραγωγής υποτίτλων που ακούει στο όνομα Penguin Subtitle Player.

Το Penguin Subtitle Player είναι γραμμένο σε Qt5 ώστε να λειτουργεί διαπλατφορμικά, και διατίθεται υπό άδεια ελεύθερου κώδικα (GPLv3). Αν και αρχικά δημιουργήθηκε για Linux, έγινε πολύ δημοφιλές με αποτέλεσμα να προκύψουν εκδόσεις και για Windows και macOS.

Ας δούμε, όμως, τι μας προσφέρει αυτή η μικρή εφαρμογή:

 • Υποστήριξη για περισσότερα από 700 είδη κωδικοποίησης, με προεπιλογή το UTF8 και αυτόματο εντοπισμό
 • Πολλαπλούς τύπους υποτίτλων
 • Προσαρμόσιμη διάταξη (μέγεθος καρέ, χρώμα και αδιαφάνεια φόντου, στυλ γραμματοσειράς)
 • Χρονική ρύθμιση (γρήγορη κίνηση προς τα εμπρός ή πίσω με προσαρμόσιμο χρονικό διάστημα)
 • Μετάβαση στον προηγούμενο/επόμενο υπότιτλο
 • Αυτόματη αναπαραγωγή υποτίτλων με μεταφορά και απόθεση (αγγλ. drag and drop) των αρχείων

Ανοίγοντας το Penguin Subtitle Player, θα δούμε ένα ημιδιαφανές παράθυρο με κάποια κουμπιά χειρισμού. Μπορούμε να το τοποθετήσετε πάνω από το περιεχόμενο που παρακολουθούμε, σε όποιο σημείο θέλουμε, και απλά να ρίξουμε μέσα το επιθυμητό αρχείο υποτίτλων που έχουμε κατεβάσει. Εναλλακτικά, έχουμε τη δυνατότητα αναζήτησης του αρχείου από το εικονίδιο με τον φάκελο στην πάνω αριστερή γωνία του παραθύρου.

Η αναπαραγωγή υποτίτλων είναι ένα drag and drop μακριά

Αν τυχόν υπάρχουν άλλοι υπότιτλοι ενσωματωμένοι στο περιεχόμενο, μπορούμε απλά να κάνουμε πιο σκούρο το φόντο του ώστε να τους κρύψουμε. Και φυσικά, μπορούμε πάντα να ορίσουμε το χρώμα των γραμμάτων, το μέγεθός τους μα και τη γραμματοσειρά. Όλες οι ρυθμίσεις βρίσκονται πάνω δεξιά, στο κουμπί με το γρανάζι.

Η δυνατότητα συγχρονισμού μας παρέχει την ευελιξία να μετακινήσουμε τους υπότιτλους μπροστά ή πίσω για να συμπίπτουν ακριβώς με τη ροή του περιεχομένου. Το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό του Penguin Subtitle Player, όμως, είναι ότι μπορεί να παίξει πάνω από οποιοδήποτε βίντεο, ακόμα και αν παρακολουθούμε ένα stream στον περιηγητή μας.

Η προσωπική μου άποψη είναι πως η εφαρμογή αποτελεί ό,τι καλύτερο υπάρχει στο είδος -καθώς έχουμε πάρα πολλούς αναπαραγωγείς υποτίτλων- και αυτός είναι ο λόγος που έγινε τόσο δημοφιλής.

Πλήρης ενσωμάτωση υποτίτλωνΥπότιτλοι και βίντεο γίνονται ένα

Το Penguin Subtitle Player είναι διαθέσιμο σε επίσημα και ανεπίσημα αποθετήρια αρκετών διανομών, καθώς και στο Snap Store. Η πιο απλή λύση, όμως, που θα δουλέψει σε όλα τα λειτουργικά, είναι να κατεβάσουμε το αντίστοιχο συμπιεσμένο πακέτο, να το αποσυμπιέσουμε και να τρέξουμε το εκτελέσιμό του.

Κλείνοντας και ευκαιρίας δοθείσης, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που, ερασιτεχνικά και από μεράκι, κάθονται και μεταφράζουν αμέτρητες ταινίες και σειρές, προκειμένου να μπορούμε να τις απολαμβάνουμε όλοι οι υπόλοιποι. Να θυμίσω πως δεν πληρώνονται για τη δουλειά που κάνουν και το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε εμείς είναι να κατεβάζουμε τους υπότιτλους απευθείας από τις ιστοσελίδες τους.

Το Penguin Subtitle Player στο GitHub

Πηγή άρθρου: https://planet.ellak.gr/, https://osarena.net

Πριν από λίγες ημέρες, το OSHWA (Open Source Hardware Association) , σε συνεργασία με το Engelberg Center on Innovation Law & Policy at NYU Law δημοσίευσε την έκθεση The 2021 State of Open Source Hardware.   Αυτή η έκθεση βασίζεται σε δεδομένα από το OSHWA’s Open Hardware Certification Program, το ετήσιο Open Hardware Summit, και την ετήσια έρευνα Open Hardware Community Survey.

Χάρτης που δείχνει τη γεωγραφική εμβέλεια των εγγραφών υλικού ανοιχτού κώδικα με την πάροδο του χρόνου.

Η πρόοδος του υλικού ανοιχτού κώδικα είναι εντυπωσιακή. Στα έντεκα χρόνια από το πρώτο Open Hardware Summit, έχουμε δει το ανοιχτό υλικό να αναπτύσσεται, με νέες κοινότητες να δημιουργούν νέο υλικό για νέες χρήσεις σε όλο τον κόσμο.  Εκατοντάδες κομμάτια υλικού ανοιχτού κώδικα έχουν πιστοποιηθεί ως συμβατά με τον ορισμό Open Hardware από χώρες σε κάθε ήπειρο εκτός από την Ανταρκτική. 

Γράφημα που συνδέει τους τύπους πιστοποιημένου υλικού ανοιχτού κώδικα με τις χώρες από τις οποίες προέρχεται το υλικό.

Ένα ευρύ φάσμα εταιρειών έχει δημιουργηθεί και αναπτυχθεί με βάση το υλικό ανοιχτού κώδικα. Οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί στην ακαδημαϊκή κοινότητα, την επιστήμη, την ιατρική και σε πολλούς άλλους τομείς έχουν συμβάλει στη διεύρυνση του αντίκτυπου του ανοιχτού υλικού με αναρίθμητους τρόπους.  

Τα αποτελέσματα της έρευνας καθιστούν σαφές ότι οι άνθρωποι κάνουν το υλικό ανοιχτό για διάφορους λόγους και χρησιμοποιούν ανοιχτό υλικό για να καλύψουν μια σειρά αναγκών..\ Τα μέλη της κοινότητας μελετούν σχέδια, τα προσαρμόζουν και βασίζονται σε υπάρχοντα σχέδια για να επιτύχουν τους στόχους τους. Το ανοιχτό υλικό χρησιμοποιείται στη διδασκαλία, στην ανάπτυξη εμπορικών προϊόντων και σε όλα τα ενδιάμεσα στάδια.

Διαβάστε όλη την έκθεση εδώ

Πηγή άρθρου: https://www.oshwa.org/

Στο Βέλγιο, η BOSA, η κυβερνητική μονάδα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, έχει αναπτύξει ασφαλή ψηφιακά «κλειδιά» για την επικοινωνία των πολιτών με δημόσιους φορείς. Το ενδιάμεσο λογισμικό για το eID κυκλοφορεί ως ανοιχτός κώδικας και δέχεται συνεισφορές από την κοινότητα.

Βέλγιο eID

H Bosa είναι η Ομοσπονδιακή Πολιτική Δημόσιων Υπηρεσιών και Υποστήριξης στο Βέλγιο, παλαιότερα γνωστή ως Fedict. Η Bosa διαθέτει μονάδα ψηφιακού μετασχηματισμού που στηρίζει την κυβέρνηση και τους ομοσπονδιακούς οργανισμούς στον ψηφιακό μετασχηματισμό τους:

Η DG (μονάδα ψηφιακού μετασχηματισμού) είναι η κινητήρια δύναμη πίσω από την εξέλιξη και τις ψηφιακές μεταρρυθμίσεις της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Η εν λόγω GD παρέχει συμβουλές και αναπτύσσει σχέδια σε σχέση με τις νέες τεχνολογίες, με ιδιαίτερη προσοχή στους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Η μονάδα διαθέτει μια σελίδα GitHub με 60 αποθετήρια, με διαφορετικά έργα, σύμφωνα με τις αρμοδιότητές της: διαχείριση διαδικτυακού περιεχομένου, αναγνώριση & ασφάλεια, ανταλλαγή δεδομένων, υποδομή και άλλες υπηρεσίες.

H Bosa αναπτύσσεται σε ανοιχτό κώδικα, με pull-requests και θέματα ανοικτά από οποιοδήποτε μέλος της κοινότητας. Με τον τρόπο αυτό, η μονάδα μπορεί να επωφεληθεί από τον ανοικτό κώδικα, και, ως εκ τούτου, να γίνεται πιο γρήγορα ο εντοπισμός λαθών και ζητημάτων ασφάλειας.

Ένα αξιοσημείωτο έργο του BOSA είναι το ενδιάμεσο λογισμικό (middleware) eID (electronic identification) Στο Βέλγιο, τα εθνικά δελτία ταυτότητας διαθέτουν ολοκληρωμένο microchip το οποίο καταγράφει όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Οι πολίτες πρέπει να κατεβάσουν το λογισμικό eID και να αποκτήσουν μια συσκευή ανάγνωσης καρτών, στη συνέχεια, χάρη στο ενδιάμεσο λογισμικό eID, μπορεί κανείς να πραγματοποιήσει πολλαπλές ηλεκτρονικές συναλλαγές. Ενδιάμεσο λογισμικό σημαίνει ότι το στοιχείο δεν είναι ούτε μέρος του λειτουργικού συστήματος, ούτε της διεπαφής χρήστη, μάλλον, είναι ενδιάμεσα. Το ενδιάμεσο λογισμικό eID δίνει στους πολίτες τη δυνατότητα:

 • Επικοινωνίας με ασφαλείς ιστότοπους που απαιτούν έλεγχο ταυτότητας eID
 • Υπογραφής εγγράφων και μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τη χρήση του eID
 • Χρήσης της εφαρμογής viewer, για την ανάγνωση δεδομένων ταυτότητας στις κάρτες eID, επαλήθευση της εγκυρότητας τους και αποθήκευση για μελλοντική χρήση
 • Χρήση του παρεχόμενου API, σε προσαρμοσμένες εφαρμογές.

Η λύση της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης αποσκοπεί στην παροχή ασφάλειας για την ταυτοποίηση των πολιτών και των δημόσιων οργανισμών και στην παροχή οδηγών για το πότε ένας πολίτης πρέπει να ενεργεί εξ ονόματός του ή μπορεί να ενεργεί στο όνομα άλλου, όπως π.χ για το παιδί του. Ως εκ τούτου, είναι εξαιρετικά σημαντικό οι συνεισφέροντες στο αποθετήριο ανοιχτού κώδικα να βοηθούν στην εύρεση σφαλμάτων.

Το έργο κυκλοφορεί με άδεια copyleft LGPL-3.0, η οποία επιτρέπει τη μελέτη, την κοινή χρήση, την τροποποίηση και τη χρήση για εμπορική και ιδιωτική χρήση. Άλλες κυβερνήσεις είναι επίσης ευπρόσδεκτες να προωθήσουν την προσαρμογή του στα εθνικά τους συστήματα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και, ως εκ τούτου, να ενισχύσουν περαιτέρω τη διαφάνεια τους.

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu

WireGuard: fast, modern, secure VPN tunnel. WireGuard securely encapsulates IP packets over UDP.

Goal

What I would like to achieve, in this article, is to provide a comprehensive guide for a redirect-gateway vpn using wireguard with a twist. The client machine should reach internet through the wireguard vpn server. No other communications should be allowed from the client and that means if we drop the VPN connection, client can not go to the internet.

wireguard.png

Intro - Lab Details

Here are my lab details. This blog post will help you understand all the necessary steps and provide you with a guide to replicate the setup. You should be able to create a wireguard VPN server-client between two points. I will be using ubuntu 20.04 as base images for both virtual machines. I am also using LibVirt and Qemu/KVM running on my archlinux host.

wireguard_vms.png

Wireguard Generate Keys

and the importance of them!

Before we begin, give me a moment to try explaining how the encryption between these two machines, in a high level design works.

Each linux machines creates a pair of keys.

 • Private Key
 • Public Key

These keys have a unique relationship. You can use your public key to encrypt something but only your private key can decrypt it. That mean, you can share your public keys via an cleartext channel (internet, email, slack). The other parties can use your public key to encrypt traffic towards you, but none other decrypt it. If a malicious actor replace the public keys, you can not decrypt any incoming traffic thus make it impossible to connect to VPN server!

wireguard_keys.png

Public - Private Keys

Now each party has the other’s public keys and they can encrypt traffic for each other, BUT only you can decrypt your traffic with your private key. Your private key never leaves your computer.

wireguard_traffic.png

Hopefully you get the idea.

Wireguard Server - Ubuntu 20.04 LTS

In order to make the guide easy to follow, I will start with the server part.

Server Key Generation

Generate a random private and public key for the server as-root

wg genkey | tee /etc/wireguard/privatekey | wg pubkey > /etc/wireguard/publickey

Make the keys read-only

chmod 0400 /etc/wireguard/*key

List keys

ls -l /etc/wireguard/
total 8
-r-------- 1 root root 45 Jul 12 20:29 privatekey
-r-------- 1 root root 45 Jul 12 20:29 publickey

UDP Port & firewall

In order to run a VPN service, you need to choose a random port that wireguard VPN server can listen to it.

eg.

61194

open firewall

ufw allow 61194/udp
Rule added
Rule added (v6)

view more info

ufw status verbose
Status: active
Logging: on (low)
Default: deny (incoming), allow (outgoing), disabled (routed)
New profiles: skip

To       Action   From
--       ------   ----
22/tcp     ALLOW IN  Anywhere
61194     ALLOW IN  Anywhere
22/tcp (v6)  ALLOW IN  Anywhere (v6)
61194 (v6)   ALLOW IN  Anywhere (v6)

So you see, only SSH and our VPN ports are open.
Default Incoming Policy is: DENY.

Wireguard Server Configuration File

Now it is time to create a basic configuration wireguard-server file.

Naming the wireguard interface

Clarification the name of our interface does not matter, you can choose any name. Gets it’s name from the configuration filename! But in order to follow the majority of guides try to use something from wg+. For me it is easier to name wireguard interface:

 • wg0

but you may seen it also as

 • wg

without a number. All good!

Making a shell script for wireguard server configuration file

Running the below script will create a new configuration file /etc/wireguard/wg0.conf

PRIVATE_KEY=$(cat /etc/wireguard/privatekey)
NETWORK=10.0.8

cat > /etc/wireguard/wg0.conf <<EOF
[Interface]
Address = ${NETWORK}.1/24
ListenPort = 61194
PrivateKey = ${PRIVATE_KEY}

EOF

ls -l /etc/wireguard/wg0.conf
cat  /etc/wireguard/wg0.conf

Note I have chosen the network 10.0.8.0/24 for my VPN setup, you can choose any Private Network

10.0.0.0/8   - Class A
172.16.0.0/12 - Class B
192.168.0.0/16 - Class C

I chose a Class C (256 IPs) from a /8 (Class A) private network, do not be confused about this. It’s just a Class-C /24 private network.

Let’s make our first test with the server

wg-quick up wg0
[#] ip link add wg0 type wireguard
[#] wg setconf wg0 /dev/fd/63
[#] ip -4 address add 10.0.8.1/24 dev wg0
[#] ip link set mtu 1420 up dev wg0

It’s Alive!

Kernel Module

Verify that wireguard is loaded as a kernel module on your system.

lsmod | grep wireguard
wireguard       212992 0
ip6_udp_tunnel     16384 1 wireguard
udp_tunnel       16384 1 wireguard

Wireguard is in the Linux kernel since March 2020.

Show IP address

ip address show dev wg0
3: wg0: <POINTOPOINT,NOARP,UP,LOWER_UP> mtu 1420
qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
  link/none
  inet 10.0.8.1/24 scope global wg0
    valid_lft forever preferred_lft forever

Listening Connections

Verify that wireguard server listens to our specific UDP port

ss -nulp '( sport = :61194 )' | column -t
State  Recv-Q Send-Q Local Address:Port Peer Address:Port Process
UNCONN 0    0      0.0.0.0:61194    0.0.0.0:*
UNCONN 0    0       [::]:61194     [::]:*

Show wg0

wg show wg0
interface: wg0
 public key: <public key>
 private key: (hidden)
 listening port: 61194

Show Config

wg showconf wg0
[Interface]
ListenPort = 61194
PrivateKey = <private key>

Close wireguard

wg-quick down wg0

What is IP forwarding

In order for our VPN server to forward our client’s network traffic from the internal interface wg0 to it’s external interface and on top of that, to separate it’s own traffic from client’s traffic, the vpn server needs to masquerade all client’s traffic in a way that knows who to forward and send back traffic to the client. In a nuthshell this is IP forwarding and perhaps the below diagram can explain it a little better.

wireguard_forwarding.png

To do that, we need to enable the IP forward feature on our linux kernel.

sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1

The above command does not persist the change across reboots. To persist this setting we need to add it, to sysctl configuration. And although many set this option global, we do not need to have to do that!

Wireguard provides four (4) stages, to run our own scripts.

Wireguard stages

 • PreUp
 • PostUp
 • PreDown
 • PostDown

So we can choose to enable IP forwarding at wireguard up and disable it on wireguard down.

IP forwarding in wireguard configuration file

PRIVATE_KEY=$(cat /etc/wireguard/privatekey)
NETWORK=10.0.8

cat > /etc/wireguard/wg0.conf <<EOF

[Interface]
Address  = ${NETWORK}.1/24
ListenPort = 61194
PrivateKey = ${PRIVATE_KEY}

PreUp  = sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
PostDown = sysctl -w net.ipv4.ip_forward=0
EOF

verify above configuration

wg-quick up wg0
[#] sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
net.ipv4.ip_forward = 1
[#] ip link add wg0 type wireguard
[#] wg setconf wg0 /dev/fd/63
[#] ip -4 address add 10.0.8.1/24 dev wg0
[#] ip link set mtu 1420 up dev wg0

Verify system control setting for IP forward:

sysctl net.ipv4.ip_forward
net.ipv4.ip_forward = 1

Close wireguard

wg-quick down wg0
[#] wg showconf wg0
[#] ip link delete dev wg0
[#] sysctl -w net.ipv4.ip_forward=0
net.ipv4.ip_forward = 0

Verify that now IP Forward is not enabled.

sysctl net.ipv4.ip_forward
net.ipv4.ip_forward = 0

Routing via firewall rules

Next on our agenda, is to add some additional rules on our firewall. We already enabled IP Forward feature with the above and now it is time to update our firewall so it can masquerade our client’s network traffic.

Default Route

We need to identify the default external network interface on the ubuntu server.

DEF_ROUTE=$(ip -4 -json route list default | jq -r .[0].dev)

usually is eth0 or ensp3 or something similar.

firewall rules

 1. We need to forward traffic from the internal interface to the external interface
 2. We need to masquerade the traffic of the client.
iptables -A FORWARD -i %i -o ${DEF_ROUTE} -s ${NETWORK}.0/24 -j ACCEPT

iptables -t nat -A POSTROUTING -s ${NETWORK}.0/24 -o ${DEF_ROUTE} -j MASQUERADE

and also we need to drop these rules when we stop wireguard service

iptables -D FORWARD -i %i -o ${DEF_ROUTE} -s ${NETWORK}.0/24 -j ACCEPT

iptables -t nat -D POSTROUTING -s ${NETWORK}.0/24 -o ${DEF_ROUTE} -j MASQUERADE

See the -D after iptables.

iptables is a CLI (command line interface) for netfilters. So think the above rules as filters on our network traffic.

WG Server Conf

To put everything all together and also use wireguard PostUp and PreDown to

wg genkey | tee /etc/wireguard/privatekey | wg pubkey > /etc/wireguard/publickey

chmod 0400 /etc/wireguard/*key

PRIVATE_KEY=$(cat /etc/wireguard/privatekey)
NETWORK=10.0.8
DEF_ROUTE=$(ip -4 -json route list default | jq -r .[0].dev)
WG_PORT=61194

cat > /etc/wireguard/wg0.conf <<EOF
[Interface]
Address  = ${NETWORK}.1/24
ListenPort = ${WG_PORT}
PrivateKey = ${PRIVATE_KEY}

PreUp  = sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
PostDown = sysctl -w net.ipv4.ip_forward=0

PostUp = iptables -A FORWARD -i %i -o ${DEF_ROUTE} -s ${NETWORK}.0/24 -j ACCEPT ; iptables -t nat -A POSTROUTING -s ${NETWORK}.0/24 -o ${DEF_ROUTE} -j MASQUERADE
PreDown = iptables -D FORWARD -i %i -o ${DEF_ROUTE} -s ${NETWORK}.0/24 -j ACCEPT ; iptables -t nat -D POSTROUTING -s ${NETWORK}.0/24 -o ${DEF_ROUTE} -j MASQUERADE

EOF

testing up

wg-quick up wg0
[#] sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
net.ipv4.ip_forward = 1
[#] ip link add wg0 type wireguard
[#] wg setconf wg0 /dev/fd/63
[#] ip -4 address add 10.0.8.1/24 dev wg0
[#] ip link set mtu 1420 up dev wg0
[#] iptables -A FORWARD -i wg0 -o ens3 -s 10.0.8.0/24 -j ACCEPT ; iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.0.8.0/24 -o ens3 -j MASQUERADE

testing down

wg-quick down wg0
[#] iptables -D FORWARD -i wg0 -o ens3 -s 10.0.8.0/24 -j ACCEPT ; iptables -t nat -D POSTROUTING -s 10.0.8.0/24 -o ens3 -j MASQUERADE
[#] ip link delete dev wg0
[#] sysctl -w net.ipv4.ip_forward=0
net.ipv4.ip_forward = 0

Start at boot time

systemctl enable wg-quick@wg0

and status

systemctl status wg-quick@wg0

Get the wireguard server public key

We have NOT finished yet with the server !

Also we need the output of:

cat /etc/wireguard/publickey

output should be something like this:

wr3jUAs2qdQ1Oaxbs1aA0qrNjogY6uqDpLop54WtQI4=

Wireguard Client - Ubuntu 20.04 LTS

Now we need to move to our client virtual machine.
It is a lot easier but similar with above commands.

Client Key Generation

Generate a random private and public key for the client

wg genkey | tee /etc/wireguard/privatekey | wg pubkey > /etc/wireguard/publickey

Make the keys read-only

chmod 0400 /etc/wireguard/*key

Wireguard Client Configuration File

Need to replace <wireguard server public key> with the output of the above command.

Configuration is similar but simpler from the server

PRIVATE_KEY=$(cat /etc/wireguard/privatekey)
NETWORK=10.0.8
WG_PORT=61194
WGS_IP=$(ip -4 -json route list default | jq -r .[0].prefsrc)
WSG_PUBLIC_KEY="<wireguard server public key>"

cat > /etc/wireguard/wg0.conf <<EOF
[Interface]
Address  = ${NETWORK}.2/24
PrivateKey = ${PRIVATE_KEY}

[Peer]
PublicKey = ${WSG_PUBLIC_KEY}
Endpoint  = ${WGS_IP}:${WG_PORT}
AllowedIPs = 0.0.0.0/0

EOF

verify

wg-quick up wg0
[#] ip link add wg0 type wireguard
[#] wg setconf wg0 /dev/fd/63
[#] ip -4 address add 10.0.8.2/24 dev wg0
[#] ip link set mtu 1420 up dev wg0
[#] wg set wg0 fwmark 51820
[#] ip -4 route add 0.0.0.0/0 dev wg0 table 51820
[#] ip -4 rule add not fwmark 51820 table 51820
[#] ip -4 rule add table main suppress_prefixlength 0
[#] sysctl -q net.ipv4.conf.all.src_valid_mark=1
[#] iptables-restore -n

start client at boot

systemctl enable wg-quick@wg0

Get the wireguard client public key

We have finished with the client, but we need the output of:

cat /etc/wireguard/publickey

Wireguard Server - Peers

As we mentioned above, we need to exchange public keys of server & client to the other machines in order to encrypt network traffic.

So as we get the client public key and run the below script to the server

WSC_PUBLIC_KEY="<wireguard client public key>"
NETWORK=10.0.8

wg set wg0 peer ${WSC_PUBLIC_KEY} allowed-ips ${NETWORK}.2

after that we can verify that our wireguard server and connect to the wireguard client

wireguard server ping to client

$ ping -c 5 10.0.8.2

PING 10.0.8.2 (10.0.8.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.8.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.714 ms
64 bytes from 10.0.8.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.456 ms
64 bytes from 10.0.8.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.557 ms
64 bytes from 10.0.8.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.620 ms
64 bytes from 10.0.8.2: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.563 ms

--- 10.0.8.2 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4103ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.456/0.582/0.714/0.084 ms

wireguard client ping to server

$ ping -c 5 10.0.8.1

PING 10.0.8.1 (10.0.8.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.8.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.752 ms
64 bytes from 10.0.8.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.639 ms
64 bytes from 10.0.8.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.622 ms
64 bytes from 10.0.8.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.625 ms
64 bytes from 10.0.8.1: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.597 ms

--- 10.0.8.1 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4093ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.597/0.647/0.752/0.054 ms

wireguard server - Peers at configuration file

Now the final things is to update our wireguard server with the client Peer (or peers).

wg showconf wg0

the output should be something like that:

[Interface]
ListenPort = 61194
PrivateKey = <server: private key>

[Peer]
PublicKey = <client: public key>
AllowedIPs = 10.0.8.2/32
Endpoint = 192.168.122.68:52587

We need to append the peer section to our configuration file.

so /etc/wireguard/wg0.conf should look like this:

[Interface]
Address  = 10.0.8.1/24
ListenPort = 61194
PrivateKey = <server: private key>

PreUp  = sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
PostDown = sysctl -w net.ipv4.ip_forward=0

PostUp = iptables -A FORWARD -i %i -o ens3 -s 10.0.8.0/24 -j ACCEPT ; iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.0.8.0/24 -o ens3 -j MASQUERADE
PreDown = iptables -D FORWARD -i %i -o ens3 -s 10.0.8.0/24 -j ACCEPT ; iptables -t nat -D POSTROUTING -s 10.0.8.0/24 -o ens3 -j MASQUERADE

[Peer]
PublicKey = <client: public key>
AllowedIPs = 10.0.8.2/32
Endpoint = 192.168.122.68:52587

SaveConfig

In None of server or client wireguard configuration file, we didn’t declare this option. If set, then the configuration is saved on the current state of wg0 interface. Very useful !

SaveConfig = true

client firewall

It is time to introduce our twist!

If you mtr or traceroute our traffic from our client, we will notice that in need our network traffic goes through the wireguard vpn server !

        My traceroute [v0.93]
wgc (10.0.8.2)            2021-07-21T22:41:44+0300

             Packets        Pings
 Host        Loss%  Snt  Last  Avg Best Wrst StDev
 1. 10.0.8.1     0.0%  88  0.6  0.6  0.4  0.8  0.1
 2. myhomepc     0.0%  88  0.8  0.8  0.5  1.0  0.1
 3. _gateway     0.0%  88  3.8  4.0  3.3  9.6  0.8
 ...

The first entry is:

1. 10.0.8.1 

if we drop our vpn connection.

wg-quick down wg0

We still go to the internet.

           My traceroute [v0.93]
wgc (192.168.122.68)           2021-07-21T22:45:04+0300

              Packets        Pings
 Host          Loss%  Snt  Last  Avg Best Wrst StDev
 1. myhomepc       0.0%   1  0.3  0.3  0.3  0.3  0.0
 2. _gateway       0.0%   1  3.3  3.3  3.3  3.3  0.0

This is important because in some use cases, we do not want our client to directly or unsupervised talk to the internet.

UFW alternative for the client

So to avoid this issue, we will re-rewrite our firewall rules.

A simple script to do that is the below. Declares the default policy to DENY for everything and only accepts ssh incoming traffic and outgoing traffic through the vpn.

DEF_ROUTE=$(ip -4 -json route list default | jq -r .[0].dev)
WGS_IP=192.168.122.69
WG_PORT=61194

## reset
ufw --force reset

## deny everything!

ufw default deny incoming
ufw default deny outgoing
ufw default deny forward

## allow ssh
ufw allow 22/tcp

## enable
ufw --force enable

## allow traffic out to the vpn server
ufw allow out on ${DEF_ROUTE} to ${WGS_IP} port ${WG_PORT}

## allow tunnel traffic out
ufw allow out on wg+
# ufw status verbose

Status: active
Logging: on (low)
Default: deny (incoming), deny (outgoing), disabled (routed)
New profiles: skip

To             Action   From
--             ------   ----
22/tcp           ALLOW IN  Anywhere
22/tcp (v6)        ALLOW IN  Anywhere (v6)       

192.168.122.69 61194    ALLOW OUT  Anywhere on ens3
Anywhere          ALLOW OUT  Anywhere on wg+
Anywhere (v6)       ALLOW OUT  Anywhere (v6) on wg+

DNS

There is caveat. Please bare with me.

Usually and especially in virtual machines they get DNS setting through a local LAN. We can either allow traffic on the local vlan or update our local DNS setting so it can go only through our VPN

cat > /etc/systemd/resolved.conf <<EOF
[Resolve]
DNS=88.198.92.222

EOF

systemctl restart systemd-resolved

let’s try this

# ping google.com
ping: google.com: Temporary failure in name resolution

Correct, fire up wireguard vpn client

wg-quick up wg0

ping -c4 google.com
PING google.com (142.250.185.238) 56(84) bytes of data.
64 bytes from fra16s53-in-f14.1e100.net (142.250.185.238): icmp_seq=1 ttl=115 time=43.5 ms
64 bytes from fra16s53-in-f14.1e100.net (142.250.185.238): icmp_seq=2 ttl=115 time=44.9 ms
64 bytes from fra16s53-in-f14.1e100.net (142.250.185.238): icmp_seq=3 ttl=115 time=43.8 ms
64 bytes from fra16s53-in-f14.1e100.net (142.250.185.238): icmp_seq=4 ttl=115 time=43.0 ms

--- google.com ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3004ms
rtt min/avg/max/mdev = 42.990/43.795/44.923/0.707 ms

mtr shows:

mtr google.com
        My traceroute [v0.93]
wgc (10.0.8.2)             2021-07-21T23:01:16+0300

                    Packets        Pings
 Host                 Loss%  Snt  Last  Avg Best Wrst StDev
 1. 10.0.8.1              0.0%   2  0.6  0.7  0.6  0.7  0.1
 2. _gateway              0.0%   1  0.8  0.8  0.8  0.8  0.0
 3. 192.168.1.1            0.0%   1  3.8  3.8  3.8  3.8  0.0

drop vpn connection

# wg-quick down wg0 

[#] ip -4 rule delete table 51820
[#] ip -4 rule delete table main suppress_prefixlength 0
[#] ip link delete dev wg0
[#] iptables-restore -n
# ping -c4 google.com
ping: google.com: Temporary failure in name resolution

and that is perfect !

No internet access for our client. Only when our vpn connection is up!

WireGuard: fast, modern, secure VPN tunnel

That’s it!

Tag(s): wireguard, vpn

Το Arduino Project και το Fraunhofer IMS συνεργάστηκαν για την κυκλοφορία του AIfES, ενός αυτόνομου framework ανοιχτού κώδικα τεχνητής νοημοσύνης (AI) βασισμένου στην γλώσσα προγραμματισμού C.

Οι χρήστες μπορούν να προσθέσουν το AlfES σε ένα έργο Arduino μέσω του διαχειριστή βιβλιοθηκών του ολοκληρωμένου περιβάλλοντος ανάπτυξης του Arduino. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το AlfES για να τρέξετε και να εκπαιδεύσετε αλγόριθμους μηχανικής εκμάθησης ακόμη και σε μικρότερους μικροελεγκτές (όπως το 8-bit Arduino Uno).

Αυτό σας επιτρέπει να αναπτύξετε συσκευές αιχμής και Internet of Things (IoT) που είναι ανεξάρτητες από το cloud και να μπορούν να επεξεργαστούν έξυπνα αισθητήρες χώρου. Εκτός από την άδεια GPLv3 για έργα ανοιχτού κώδικα, η AlfES παρέχει αδειοδοτήσεις επί πληρωμή για εμπορικά έργα.

Το AIfES είναι πολύ παρόμοιο με και συμβατό με τα γνωστά πλαίσια Python ML όπως το TensorFlow, το Keras ή το PyTorch, Στην τρέχουσα έκδοση, υποστηρίζονται τα Feedforward Neural Networks (FNN), τα οποία μπορούν να διαμορφωθούν εντελώς ελεύθερα. Επίσης, οι δημοφιλείς λειτουργίες ενεργοποίησης όπως ReLU, Sigmoid ή Softmax είναι ήδη ενσωματωμένες. Στο εγγύς μέλλον θα ακολουθήσει μια πλήρης εφαρμογή των Convolutional Neural Networks (ConvNet).

Διαβάστε περισσότερα για το AIfES εδώ

ο λογισμικό κατασκοπείας της NSO έχει χρησιμοποιηθεί για τη διευκόλυνση παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλο τον κόσμο σε μαζική κλίμακα, σύμφωνα με μεγάλη έρευνα γύρω από τη διαρροή 50.000 αριθμών τηλεφώνου πιθανών στόχων κατασκοπείας. Σε αυτούς περιλαμβάνονται αρχηγοί κρατών, ακτιβιστές/ίστριες και δημοσιογράφοι, συμπεριλαμβανομένης της οικογένειας του Jamal Khashoggi.

Το «Pegasus Project» είναι μια πρωτοποριακή συνεργασία ανάμεσα σε περισσότερους από 80 δημοσιογράφους από 17 οργανισμούς μέσων ενημέρωσης σε 10 χώρες, υπό τον συντονισμό του Forbidden Stories, ενός μη κερδοσκοπικού μέσου ενημέρωσης με έδρα το Παρίσι, και με την τεχνική υποστήριξη της Διεθνούς Αμνηστίας, η οποία πραγματοποίησε εγκληματολογικές δοκιμές αιχμής σε κινητά τηλέφωνα για τον εντοπισμό των ιχνών λογισμικού κατασκοπείας.

Το πρόγραμμα Pegasus φανερώνει πώς το λογισμικό κατασκοπείας της NSO είναι το όπλο που επιλέγουν οι καταπιεστικές κυβερνήσεις οι οποίες επιδιώκουν να σιωπήσουν δημοσιογράφους, να επιτεθούν σε ακτιβιστές/ίστριες και να συντρίψουν τη διαφωνία, θέτοντας αμέτρητες ζωές σε κίνδυνο.

Agnès Callamard, γενική γραμματέας της Διεθνούς Αμνηστίας

«Αυτές οι αποκαλύψεις καταρρίπτουν κάθε ισχυρισμό της NSO ότι τέτοιες επιθέσεις είναι σπάνιες και συνιστούν κακή χρήση της τεχνολογίας τους. Ενώ η εταιρεία ισχυρίζεται ότι το λογισμικό της χρησιμοποιείται μόνο για νόμιμες έρευνες εγκλημάτων και τρομοκρατίας, είναι σαφές ότι η τεχνολογία της διευκολύνει τη συστηματική κατάχρηση. Παρουσιάζουν μια εικόνα νομιμότητας, ενώ επωφελούνται από τις εκτεταμένες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

«Είναι σαφές ότι οι ενέργειές τους εγείρουν μεγαλύτερα ερωτήματα σχετικά με τη μαζική έλλειψη ρύθμισης που έχει δημιουργήσει μια άγρια ​​δύση ανεξέλεγκτης στοχοποίησης ακτιβιστών/ριών και δημοσιογράφων. Έως ότου αυτή η εταιρεία και η σχετική βιομηχανία στο σύνολό της δείξουν ότι είναι σε θέση να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, πρέπει να υπάρξει άμεσο μορατόριουμ στην εξαγωγή, την πώληση, τη μεταφορά και τη χρήση της τεχνολογίας παρακολούθησης».

Σε γραπτή απάντησή της προς τον οργανισμό Forbidden Stories και τα συνεργαζόμενα μέσα ενημέρωσης, η NSO δήλωσε ότι «αρνείται κατηγορηματικά τους ψευδείς ισχυρισμούς» της έκθεσης. Έγραψε επίσης ότι η αναφορά της κοινοπραξίας βασίστηκε σε «λανθασμένες εικασίες» και «μη εξακριβωμένες θεωρίες», ενώ επανέλαβε ότι η εταιρεία βρισκόταν σε «αποστολή σωτηρίας». Μια πληρέστερη περίληψη της απάντησης του ομίλου NSO είναι διαθέσιμη εδώ.

Η έρευνα

Στο επίκεντρο αυτής της έρευνας βρίσκεται το λογισμικό κατασκοπείας Pegasus του ομίλου NSO, το οποίο, αφού εγκατασταθεί κρυφά στα τηλέφωνα των θυμάτων, επιτρέπει στον εισβολέα πλήρη πρόσβαση στα μηνύματα, τα μέιλ, τα μέσα ενημέρωσης, το μικρόφωνο, την κάμερα, τις κλήσεις και τις επαφές της συσκευής.

Την επόμενη εβδομάδα, τα συνεργαζόμενα μέσα ενημέρωσης του «The Pegasus Project», που περιλαμβάνουν μέσα όπως Guardian, Monde, Süddeutsche Zeitung και Washington Post, θα παρουσιάσουν μια σειρά από ιστορίες που αποκαλύπτουν λεπτομέρειες σχετικά με το πώς έχουν επιλεγεί παγκόσμιοι ηγέτες, πολιτικοί, ακτιβιστές/ίστριες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοσιογράφοι ως πιθανοί στόχοι αυτού του λογισμικού κατασκοπείας.

Από τα δεδομένα που διέρρευσαν και τις έρευνές τους, το Forbidden Stories και τα συνεργαζόμενα μέσα ενημέρωσης εντόπισαν δυνητικούς πελάτες της NSO σε 11 χώρες: Αζερμπαϊτζάν, Μπαχρέιν, Ουγγαρία, Ινδία, Καζακστάν, Μεξικό, Μαρόκο, Ρουάντα, Σαουδική Αραβία, Τόγκο και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Ο όμιλος NSO δεν έχει λάβει επαρκή μέτρα ώστε να σταματήσει τη χρήση των εργαλείων του σε παράνομη και στοχευμένη παρακολούθηση ακτιβιστών/ριών και δημοσιογράφων παρότι είτε γνώριζε είτε αναμφισβήτητα έπρεπε να γνωρίζει ότι αυτό συνέβαινε.

«Ως πρώτο βήμα, ο όμιλος NSO πρέπει να κλείσει αμέσως τα συστήματα πελατών όπου υπάρχουν αξιόπιστες ενδείξεις κατάχρησης. Το “Pegasus Project” το παρέχει αυτό σε αφθονία», δήλωσε η Agnès Callamard.

Η οικογένεια Khashoggi στοχοποιείται

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, προέκυψαν επίσης στοιχεία ότι τα μέλη της οικογένειας του Σαουδάραβα δημοσιογράφου Jamal Khashoggi στοχοποιήθηκαν με λογισμικό Pegasus πριν και μετά τη δολοφονία του στην Κωνσταντινούπολη στις 2 Οκτωβρίου 2018 από Σαουδάραβες μυστικούς πράκτορες, παρά τις επανειλημμένες αρνήσεις της NSO.

Το Εργαστήριο Ασφαλείας της Διεθνούς Αμνηστίας διαπίστωσε ότι το λογισμικό κατασκοπείας Pegasus εγκαταστάθηκε με επιτυχία στο τηλέφωνο της Hatice Cengiz, αρραβωνιαστικιάς του Khashoggi, μόλις τέσσερις ημέρες μετά τη δολοφονία του.

Επιπλέον η σύζυγός του, η Hanan Elatr, στοχοποιήθηκε επανειλημμένα από το λογισμικό κατασκοπείας μεταξύ Σεπτεμβρίου 2017 και Απριλίου 2018, καθώς και ο γιος του, ο Abdullah, ο οποίος επιλέχθηκε επίσης ως στόχος μαζί με άλλα μέλη της οικογένειας στη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Σε δήλωσή της, η NSO απάντησε στους ισχυρισμούς του «Pegasus Project» λέγοντας ότι «η τεχνολογία της δεν συνδέθηκε με κανέναν τρόπο με τον αποτρόπαιο φόνο του Jamal Khashoggi». Η εταιρεία είπε ότι «είχε προηγουμένως διερευνήσει αυτόν τον ισχυρισμό, αμέσως μετά τον φρικτό φόνο, ο οποίος και τότε είχε γίνει άνευ επαλήθευσης».

Οι δημοσιογράφοι δέχονται επίθεση

Η έρευνα μέχρι στιγμής έχει εντοπίσει τουλάχιστον 180 δημοσιογράφους σε 20 χώρες που επιλέχθηκαν για πιθανή στοχοποίηση με λογισμικό κατασκοπείας της NSO μεταξύ 2016 και Ιουνίου 2021, συμπεριλαμβανομένου του Αζερμπαϊτζάν, της Ουγγαρίας, της Ινδίας και του Μαρόκου, χώρες όπου έχει ενταθεί η καταστολή εναντίον ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης.

Οι αποκαλύψεις δείχνουν την πραγματική βλάβη που προκαλείται από την παράνομη παρακολούθηση:

Στο Μεξικό, το τηλέφωνο του δημοσιογράφου Cecilio Pineda στοχοποιήθηκε μόλις λίγες εβδομάδες πριν από τη δολοφονία του το 2017. Το «Pegasus Project» εντόπισε τουλάχιστον 25 Μεξικανούς δημοσιογράφους που στοχοποιήθηκαν για περίοδο άνω των δύο ετών. Η NSO ισχυρίστηκε ότι, ακόμη και αν το τηλέφωνο του Pineda είχε στοχοποιηθεί, τα δεδομένα που συνελέχθησαν από το τηλέφωνό του δεν συνέβαλαν στον θάνατό του.

Το λογισμικό Pegasus έχει χρησιμοποιηθεί στο Αζερμπαϊτζάν, μια χώρα όπου έχουν απομείνει μόνο μερικά ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης. Περισσότεροι από 40 δημοσιογράφοι του Αζερμπαϊτζάν έχουν επιλεγεί ως πιθανοί στόχοι σύμφωνα με την έρευνα. Το Εργαστήριο Ασφαλείας της Διεθνούς Αμνηστίας βρήκε ότι το τηλέφωνο του Sevinc Vaqifqizi, ενός ελεύθερου επαγγελματία δημοσιογράφου που εργάζεται για ανεξάρτητο μέσο Meydan TV, είχε παραβιαστεί για περίοδο άνω των δύο ετών, έως και τον Μάιο του 2021.

Στην Ινδία, τουλάχιστον 40 δημοσιογράφοι από σχεδόν όλα τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης στη χώρα επιλέχθηκαν ως πιθανοί στόχοι μεταξύ 2017-2021. Οι εγκληματολογικοί έλεγχοι αποκάλυψαν ότι τα τηλέφωνα των Siddharth Varadarajan και MK Venu, συνιδρυτών του ανεξάρτητου διαδικτυακού οργανισμού The Wire, μολύνθηκαν με το λογισμικό κατασκοπείας Pegasus μόλις τον Ιούνιο του 2021.

Η έρευνα ταυτοποίησε επίσης δημοσιογράφους που εργάζονται για μεγάλα διεθνή μέσα, συμπεριλαμβανομένου του Associated Press, του CNN, των New York Times και του Reuters, ως πιθανών στόχων. Ένας από τους κορυφαίους δημοσιογράφους ήταν η Roula Khalaf, εκδότρια των Financial Times.

«Ο αριθμός των δημοσιογράφων που προσδιορίζονται ως στόχοι δείχνει έντονα πώς το λογισμικό Pegasus χρησιμοποιείται ως εργαλείο εκφοβισμού των κριτικών μέσων. Πρόκειται για τον έλεγχο της δημόσιας αφήγησης, για την αντίσταση στην έρευνα, και για την καταστολή κάθε διαφωνίας», δήλωσε η Agnès Callamard.

Οι αποκαλύψεις του «Pegasus Project» πρέπει να λειτουργήσουν ως καταλύτης αλλαγής. Η βιομηχανία κατασκοπείας δεν μπορεί πλέον να χαίρει μιας προσέγγισης laissez-faire από κυβερνήσεις με συμφέρον στη χρήση αυτής της τεχνολογίας για τη διάπραξη παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Agnès Callamard, γενική γραμματέας της Διεθνούς Αμνηστίας

Εκθέτοντας την υποδομή του Pegasus

Η Διεθνής Αμνηστία δημοσιεύει σήμερα τις πλήρεις τεχνικές λεπτομέρειες των εις βάθος εγκληματολογικών ερευνών του Εργαστηρίου Ασφαλείας της στο πλαίσιο του «Pegasus Project».

Η έκθεση μεθοδολογίας του εργαστηρίου τεκμηριώνει την εξέλιξη των επιθέσεων με λογισμικό κατασκοπείας Pegasus από το 2018, με λεπτομέρειες σχετικά με την υποδομή του λογισμικού, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 700 domains που σχετίζονται με το Pegasus.

«Η NSO ισχυρίζεται ότι το λογισμικό της δεν είναι ανιχνεύσιμο και ότι χρησιμοποιείται μόνο για νόμιμες ποινικές έρευνες. Τώρα δίνουμε αδιάσειστες αποδείξεις εναντίον αυτού του γελοίου ψέματος», δήλωσε ο Etienne Maynier, τεχνολόγος στο Εργαστήριο Ασφαλείας της Διεθνούς Αμνηστίας.

Δεν υπάρχει τίποτα που να υποδηλώνει ότι οι πελάτες της NSO δεν χρησιμοποίησαν επίσης το λογισμικό Pegasus σε έρευνες για τρομοκρατία και εγκλήματα, καθώς η κοινοπραξία Forbidden Stories βρήκε στα δεδομένα και αριθμούς που ανήκουν σε ύποπτους εγκληματίες.

«Οι εκτεταμένες παραβιάσεις που διευκολύνει το λογισμικό Pegasus πρέπει να σταματήσουν. Ελπίζουμε ότι τα καταδικαστικά στοιχεία που θα δημοσιευτούν την επόμενη εβδομάδα θα οδηγήσουν τις κυβερνήσεις να αναθεωρήσουν σχετικά με τη βιομηχανία κατασκοπείας, που είναι εκτός ελέγχου», δήλωσε ο Etienne Maynier.

Ως απάντηση σε αίτημα σχολιασμού από μέσα ενημέρωσης του «Pegasus Project», η NSO δήλωσε ότι «αρνείται κατηγορηματικά» τους ισχυρισμούς, λέγοντας ότι «πολλοί από αυτούς είναι μη εξακριβωμένες θεωρίες που δημιουργούν σοβαρές αμφιβολίες για την αξιοπιστία των πηγών σας, όπως και για τη βάση της ιστορίας σας». Η NSO ούτε επιβεβαίωσε ούτε αρνήθηκε το ποιες κυβερνήσεις είναι πελάτες της, παρότι ανέφερε ότι το «Pegasus Project» έχει κάνει «λανθασμένες εικασίες» ως προς αυτό. Παρά τη γενική άρνηση των κατηγοριών, η NSO δήλωσε ότι «θα συνεχίσει να ερευνά όλους τους αξιόπιστους ισχυρισμούς περί καταχρήσεων και να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα βάσει των αποτελεσμάτων αυτών των ερευνών».

Πηγή άρθρου: https://www.amnesty.gr

Οι ανοιχτές τεχνολογίες θα μπορούσαν να βοηθήσουν τις πόλεις σε όλο τον κόσμο να βελτιώσουν τη ζωή των ανθρώπων, εξοικονομώντας παράλληλα δισεκατομμύρια δολάρια. Το ελεύθερο λογισμικό ανοιχτού κώδικα που αναπτύχθηκε από το Stanford Natural Capital Project δημιουργεί χάρτες για την απεικόνιση των δεσμών μεταξύ της φύσης και της ανθρώπινης ευημερίας.

Οι υπεύθυνοι σχεδιασμού των πόλεων και οι προγραμματιστές μπορούν να χρησιμοποιήσουν το λογισμικό για να απεικονίσουν πού οι επενδύσεις στη φύση, όπως πάρκα και ελώδεις περιοχές, μπορούν να μεγιστοποιήσουν τα οφέλη για τους ανθρώπους, όπως η προστασία από τις πλημμύρες και η βελτίωση της υγείας.

«Αυτό το λογισμικό βοηθά στο σχεδιασμό πόλεων για είναι καλύτερες τόσο για τους ανθρώπους όσο και για τη φύση», δήλωσε η Anne Guerry, Διευθύντρια Στρατηγικής και Επικεφαλής Επιστήμονας στο Πρόγραμμα Natural Capital. «Τα δέντρα στο δρόμο σας μπορούν να μειώσουν τις θερμοκρασίες, ώστε το διαμέρισμά σας να είναι πιο δροσερό τις ζεστές μέρες του καλοκαιριού. Ταυτόχρονα, απορροφούν τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που προκαλούν την αλλαγή του κλίματος, δημιουργώντας ένα ελεύθερο, προσβάσιμο μέρος για να παραμείνετε υγιείς μέσω της σωματικής άσκησης και απλά καθιστώντας την πόλη σας ένα πιο ευχάριστο μέρος«

Μέχρι το 2050, οι ειδικοί αναμένουν ότι πάνω από το 70 τοις εκατό των ανθρώπων του κόσμου θα ζουν σε πόλεις – στις Ηνωμένες Πολιτείες, περισσότερο από το 80 τοις εκατό ζουν ήδη. Καθώς η παγκόσμια κοινότητα γίνεται πιο αστική, οι προγραμματιστές και οι πολεοδόμοι ενδιαφέρονται όλο και περισσότερο για πράσινες υποδομές, όπως δεντρόφυτα μονοπάτια και κοινοτικούς κήποους που παρέχουν πολλαπλές ωφέλειες στους ανθρώπους. Αλλά εάν οι αρμόδιοι για το σχεδιασμό δεν έχουν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το πού ένα μονοπάτι μπορεί να ενθαρρύνει τους περισσότερους ανθρώπους να ασκηθούν ή πώς ένας κοινοτικός κήπος μπορεί να απομακρύνει μια γειτονιά από τον κίνδυνο πλημμύρας, δεν μπορούν να επενδύσουν στρατηγικά στη φύση.

«Απαντάμε σε τρεις κρίσιμες ερωτήσεις με αυτό το λογισμικό: σε ποιο σημείο μιας πόλης η φύση παρέχει περισσότερα οφέλη στους ανθρώπους, πόσα από το κάθε όφελος παρέχει και ποιος λαμβάνει αυτά τα οφέλη;» δήλωσε η Perrine Hamel,στο Stanford Natural Capital Project κατά τη διάρκεια της έρευνας.

Το λογισμικό, που ονομάζεται Urban InVEST, είναι το πρώτο του είδους του για πόλεις και επιτρέπει τον συνδυασμό περιβαλλοντικών δεδομένων, όπως μοτίβα θερμοκρασίας, με κοινωνικά δημογραφικά και οικονομικά δεδομένα, όπως επίπεδα εισοδήματος. Οι χρήστες μπορούν να εισάγουν τα σύνολα δεδομένων της πόλης τους στο λογισμικό ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε μια ποικιλία ανοιχτών παγκόσμιων πηγών δεδομένων, από δορυφόρους της NASA έως τοπικούς μετεωρολογικούς σταθμούς. Το νέο λογισμικό ενώνει την υπάρχουσα σουίτα λογισμικού InVEST του Natural Capital Project , ένα σύνολο εργαλείων σχεδιασμένων για ειδικούς για να χαρτογραφήσουν και να μοντελοποιήσουν τα οφέλη που προσφέρει η φύση στους ανθρώπους.

Για να δοκιμάσει το Urban InVEST, η ομάδα εφάρμοσε το λογισμικό σε πολλές πόλεις σε όλο τον κόσμο: Παρίσι, Γαλλία. Λωζάνη, Ελβετία; Shenzhen και Guangzhou, Κίνα και αρκετές πόλεις των ΗΠΑ, όπως το Σαν Φρανσίσκο και η Μινεάπολη. Σε πολλές περιπτώσεις, συνεργάστηκαν με τοπικούς εταίρους για να κατανοήσουν τις ερωτήσεις προτεραιότητας – στο Παρίσι, οι υποψήφιοι σε δημοτικές εκλογές έκαναν εκστρατεία σχετικά με την ανάγκη για αστικό πράσινο, ενώ στη Μινεάπολη, οι σχεδιαστές αποφάσισαν πώς να επαναχρησιμοποιήσουν τη γη του γηπέδου γκολφ που δεν χρησιμοποιήθηκε.

Διαβάστε περισσότερα για το Urban InVEST εδώ

Πηγή άρθρου: https://news.stanford.edu/

To Blog της Ελληνικής κοινότητας του Bitcoin

O Jack Dorsey CEO του Twitter και της Square ανακοίνωσε ότι εγκαινιάζουν μια νέα πλατφόρμα για την δημιουργία financial smart contract γύρω από το Bitcoin.

Όπως αναφέρει ο Dorsey στόχος της νέας  αυτής πλατφόρμας είναι να δημιουργηθούν αποκεντρωμένα συμβόλαια βασισμένα σε open source κώδικα με την διαχείριση των private key να είναι αποκλειστικά στους χρήστες.

H ανακοίνωση αυτή ήρθε μια μόλις βδομάδα μετά την ανακοίνωση από τον CEO του Twitter της δημιουργίας ενός νέου open source hardware wallet για το Bitcoin.

Ο Jack Dorsey ένθερμος υποστηρικτής του Bitcoin δημιουργεί ένα οικοσύστημα προσελκύσεις developer ώστε να δημιουργήσουν app γύρω από το ψηφιακό νόμισμα, αναπτύσσοντας και τα κατάλληλα open source εργαλεία. Παράδειγμα και το πρόσφατο lightning dev kit από την Square για την δημιουργία εφαρμογών γύρω από το παράλληλο σύστημα πληρωμών του Bitcoin Lightning network.

The post Νέα πλατφόρμα για την δημιουργία Bitcoin smart contract από τη Square appeared first on To Blog της Ελληνικής κοινότητας του Bitcoin.

Heaven and Hell is one of the best songs of the Dio era of Black Sabbath. Released over forty years ago (in 1980) with the homonymous 9th studio album, it was their first after Ozzy left the band. And it rocked. Some may say this is not Sabbath, but that’s another story. Just listen:

H GUADEC, το ευρωπαϊκό συνέδριο χρηστών και προγραμματιστών του  GNOME, είναι το κύριο ετήσιο συνέδριο του GNOME που φέτος πραγματοποιείται online , ξεκινάει την Τετάρτη 21/07 και θα διαρκέσει μέχρι και τις 25 Ιουλίου

Κατά τη διάρκεια του GUADEC θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε δεκάδες ομιλίες και workshops και events για θέματα όπως:

 • Ανάπτυξη εφαρμογών και deployment
 • Προστασία απορρήτου και ασφάλεια
 • Οικοδόμηση κοινότητας και ποικιλομορφία
 • Σχεδιασμός εμπειρίας χρηστών και προγραμματιστών
 • Χρήση τεχνολογιών GNOME εκτός της επιφάνειας εργασίας
 • Ενθάρρυνση νέων συνεισφερόντων
 • Οργάνωση και διακυβέρνηση του έργου GNOME
 • Χρήση του GNOME από τους χρήστες

Δείτε το πλήρες πρόγραμμα της GUADEC εδώ

Για την να παρακολουθήσετε την GUADEC θα πρέπει να συμπληρώσετε αυτή την φόρμα

Περισσότερες πληροφορίες για την GUADEC 2021 στο https://2021.guadec.org/

Το Εργαστήριο Ανοικτών Τεχνολογιών Δήμου Σύρου – Ερμούπολης διοργανώνει στην Ερμούπολη, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, το 1ο Θερινό Σχολείο Ανοικτών Τεχνολογιών για μαθητές Γυμνασίου.

Σύρος: 1ο Θερινό Σχολείο Ανοικτών ΤεχνολογιώνΕργαστήριο Ανοικτών Τεχνολογιών Δήμου Σύρου

Το Εργαστήριο Ανοικτών Τεχνολογιών Δήμου Σύρου – Ερμούπολης υποστηρίζεται από τον Δήμο Σύρου-Ερμούπολης και την ΕΕΛΛΑΚ με την συνεργασία του Επιμελητηρίου Κυκλάδων, του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου και της εκπαιδευτικής κοινότητας του νησιού.

Στο πλαίσιο των μαθημάτων του 2ου κύκλου, 27 Ιουλίου 2021 έως 7 Αυγούστου 2021, καλούνται μαθητές Γυμνασίου που έχουν το ενδιαφέρον να παρακολουθήσουν εισαγωγικά μαθήματα ανοικτών τεχνολογιών να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στην θεματική ενότητα:

3D σχεδίαση με τη χρήση του TinkerCad/Code Blocks(12-14 ώρες)

Βασικές αρχές σχεδίασης τρισδιάστατων μοντέλων με χρήση εφαρμογών ανοιχτού λογισμικού σχεδιασμού και τρισδιάστατου εκτυπωτή. Εκπαιδευτές : Ηλίας Οικονομάκος, Ιάκωβος Στέλλας

Τα μαθήματα θα γίνονται απογευματινές ώρες και είναι δωρεάν.

Σύνδεσμος φόρμας εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ΕΔΩ.

Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις μας στην ιστοσελίδα https://syrosopenlab.gr/

Πηγή άρθρου: syrostoday.gr

In this tutorial, we use Wrangler and Cloudflare Workers to deploy and serverless serve a static site developed in React. Cloudflare Workers is a serverless execution environment where you can deploy static sites. Your application will be distributed to hundreds of locations around the world, and served directly from Cloudflare’s CDN at a server close […]

Below my personal settings -as of today- for LibreDNS using systemd-resolved service for DNS resolution.

sudo vim /etc/systemd/resolved.conf

basic settings

[Resolve]
DNS=116.202.176.26:854#dot.libredns.gr
DNSOverTLS=yes
FallbackDNS=88.198.92.222
Cache=yes

apply

sudo systemctl restart systemd-resolved.service

verify

resolvectl query analytics.google.com

analytics.google.com: 0.0.0.0         -- link: eth0

-- Information acquired via protocol DNS in 144.7ms.
-- Data is authenticated: no; Data was acquired via local or encrypted transport: yes
-- Data from: network

Explain Settings

DNS setting

DNS=116.202.176.26:854#dot.libredns.gr

We declare the IP of our DoT service. Using : as a separator we add the no-ads TCP port of DoT, 854. We also need to add our domain in the end to tell systemd-resolved that this IP should respond to dot.libredns.gr

Dns Over TLS

DNSOverTLS=yes

The usually setting is yes. In older systemd versions you can also select opportunistic.
As we are using Lets Encrypt systemd-resolved can not verify (by default) the IP inside the certificate. The type of certificate can verify the domain dot.libredns.gr but we are asking the IP: 116.202.176.26 and this is another type of certificate that is not free. In order to “fix” this , we added the #dot.libredns.gr in the above setting.

dotlibrednsgr.png

FallBack

Yes not everything has Five nines so you may need a fall back dns to .. fall. Be aware this is cleartext traffic! Not encrypted.

FallbackDNS=88.198.92.222

Cache

Last but not least, caching your queries can give provide you with an additional speed when browsing the internet ! You already asked this a few seconds ago, why not caching it on your local system?

Cache=yes

to give you an example

resolvectl query analytics.google.com

analytics.google.com: 0.0.0.0         -- link: eth0

-- Information acquired via protocol DNS in 144.7ms.
-- Data is authenticated: no; Data was acquired via local or encrypted transport: yes
-- Data from: network

second time:

resolvectl query analytics.google.com
analytics.google.com: 0.0.0.0         -- link: eth0

-- Information acquired via protocol DNS in 2.3ms.
-- Data is authenticated: no; Data was acquired via local or encrypted transport: yes
-- Data from: cache
Tag(s): LibreDNS, systemd, DoT

Στις 23 Ιουνίου 2021, ανακοινώθηκε η ίδρυση της Συμμαχίας για τα Γραφεία Ανοιχτού Κώδικα OSPO Alliance. Πρόκειται για μια ένωση μη κερδοσκοπικών οργανώσεων ανοιχτού κώδικα, όπως το Open Forum Europe, το Eclipse Foundation και το OW2, η οποία στοχεύει να:

 • Προωθήσει την αριστεία ανοιχτού κώδικα στην Ευρώπη
 • Παρέχει μια ανοιχτή πλατφόρμα ανταλλαγής εμπειριών για τη διευκόλυνση της ανακάλυψης εργαλείων και βέλτιστων πρακτικών
 • Παρέχει λύσεις με δυνατότητα δράσης και μια ολοκληρωμένη μεθοδολογία που βοηθά στη δημιουργία και διαχείριση εταιρικών OSPO.
 • Παρέχει καθοδήγηση για την επαγγελματική διαχείριση λογισμικού ανοιχτού κώδικα

Τα Γραφεία Ανοιχτού Κώδικα (OSPO) καθορίζουν και καθοδηγούν τη στρατηγική διαχείρισης ανοιχτού κώδικα σε οργανισμούς του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. H Συμμαχία για τα Γραφεία Ανοιχτού Κώδικα (OSPO Alliance) βασίζεται στο σχέδιο Ανοιχτό Λογισμικό για την Καλή Διακυβέρνηση που αναπτύχθηκε από τον ευρωπαϊκό οργανισμό ανοιχτού κώδικα OW2 με στόχο την εφαρμογή πολιτικών ανοιχτού κώδικα σε εταιρική κλίμακα μέσα από την ίδρυση Γραφείων Ανοιχτού Κώδικα (OSPO).

Η Συμμαχία για τα Γραφεία Ανοιχτού Κώδικα (OSPO Alliance) θα προσφέρει καθοδήγηση και λύσεις σε όλους τους οργανισμούς που επιθυμούν να διαχειριστούν επαγγελματικά τη χρήση, τη συνεισφορά και τη δημοσίευση λογισμικού ανοιχτού κώδικα, ανεξάρτητα από το μέγεθος, το μοντέλο εσόδων ή αν είναι δημόσιοι και ιδιωτικοί.

Συγκεκριμένα, θα βοηθήσει τους οργανισμούς να αξιοποιήσουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό την πρόοδο του λογισμικού ανοιχτού κώδικα στα πληροφοριακά τους συστήματα και διαδικασίες υιοθετώντας τα κατάλληλα εργαλεία και βέλτιστες διεθνείς πρακτικές.

Εξειδικεύοντας τις διαδικασίες διαχείρισης λογισμικού ανοιχτού κώδικα, η Συμμαχία για τα Γραφεία Ανοιχτού Κώδικα (OSPO Alliance) θα εξαλείψει τα εμπόδια στην υιοθέτηση ΕΛΛΑΚ και θα ομαλοποιήσει τη μετάβαση σε αυτό καθιστώντας την προβλέψιμη. Με αυτό τον τρόπο θα επιτρέψει στους οργανισμούς από το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα να ενισχύσουν την ψηφιακή τους κυριαρχία.

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ, είναι ανάμεσα στους πρώτους φορείς πανευρωπαϊκά που συμμετέχουν και στηρίζουν την πρωτοβουλία καθώς ευθυγραμμίζεται πλήρως με τους στόχους του για την προώθηση της ανοιχτότητας στο χώρο της εκπαίδευσης, του δημόσιου τομέα, των επιχειρήσεων και της κοινωνικής οικονομίας.

Δείτε αναλυτικά τις θέσεις της Συμμαχίας για τα Γραφεία Ανοιχτού Κώδικα OSPO Alliance και τους οργανισμούς που συμμετέχουν.

Υπάρχει μια αυξανόμενη ζήτηση για embedded operating systems, και είναι καλύτερο όταν αυτά είναι ανοιχτού κώδικα. Η ομάδα R&D του έργου RT-Thread μετά από τρία χρόνια έρευνας και εντατικής ανάπτυξης δημιούργησε το έργο RT-Thread Smart.

Πρόκειται για ένα λειτουργικό σύστημα microkernel που απευθύνεται κυρίως σε επεξεργαστές μεσαίου εύρους έως υψηλού επιπέδου όπως RISC-V ή Arm Cortex-A που διαθέτει μονάδα διαχείρισης μνήμης (MMU) και παρέχει μια ανταγωνιστική πλατφόρμα λογισμικού με βάση το POSIX για όλες τις βιομηχανίες στο χώρο των embedded συστημάτων.

Ποιος χρειάζεται το RT-Thread Smart;

Το RT-Thread Smart είναι ένα επαγγελματικό, υψηλής απόδοσης, λειτουργικό σύστημα microkernel για real-time εφαρμογές . Προσφέρει μια βάση ανοιχτού κώδικα για ενσωματωμένες συσκευές σε οποιαδήποτε αγορά, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας (π.χ. κάμερες διαδικτύου), βιομηχανικού ελέγχου, ενσωματωμένων συσκευών, ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης και οτιδήποτε άλλο χρησιμοποιεί ενσωματωμένη τεχνολογία (η οποία όλο και περισσότερο σημαίνει "τα πάντα"). Είναι σημαντικό γιατί, σε αντίθεση με τα παραδοσιακά λειτουργικά συστήματα IoT, ένα λειτουργικό σύστημα microkernel μπορεί να καλύψει το κενό μεταξύ ενός παραδοσιακού λειτουργικού συστήματος πραγματικού χρόνου (RTOS) και ενός συγκριτικά μεγάλου λειτουργικού συστήματος όπως το Linux για την επίτευξη της καλύτερης ισορροπίας μεταξύ απόδοσης σε πραγματικό χρόνο, κόστους, ασφάλεια, ταχύτητα εκκίνησης και πολλά άλλα.

Η αρχιτεκτονική του RT-Thread Smart

Το RT-Thread Smart χωρίζει ένα σύστημα σε χώρο πυρήνα και χώρο χρήστη εκμεταλλευόμενο τις μεθόδους MMU και κλήσεων συστήματος. Στη συνέχεια διαιρεί το χώρο διευθύνσεων για κάθε λειτουργία (ένα σύστημα 32 bit παρέχει χώρο διευθύνσεων 4G).

Έξυπνη αρχιτεκτονική RT-Thread

(RT-Thread, CC BY-SA 4.0)

Ο πυρήνας RT-Thread Smart περιλαμβάνει τη βασική λειτουργικότητα της πλατφόρμας και υποστηρίζει προσαρμογές. Το περιβάλλον εφαρμογών χώρου χρήστη του RT-Thread Smart χρησιμοποιεί musl libc για να παρέχει κλήσεις διεπαφής POSIX και C runtime supports. Kληρονομεί επίσης το αρχικό οικοσύστημα RT-Thread, χρησιμοποιώντας SCons ή άλλα εργαλεία κατασκευής, όπως Autotools , Makefiles, CMake , καθώς και υποστήριξη για πάνω από 342 πακέτα λογισμικού αυτή τη στιγμή. Μπορείτε ακόμη και να μεταφέρετε εφαρμογές Linux, όπως wget / cURL, BusyBox, OpenSSL και Simple DirectMedia Layer, στην πλατφόρμα σας.

Ο συμπιεσμένος πυρήνας RT-Thread Smart είναι μόλις 217KB, με σύστημα αρχείων root 127KB. Η τυπική χρήση μνήμης είναι περίπου 2MB.

Συμπεριλαμβανομένης της πλήρους υποστήριξης για συστήματα αρχείων, στοίβες πρωτοκόλλων δικτύου και πολυμέσα, χρειάζονται μόνο τρία έως πέντε δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί η διαδικασία εκκίνησης του RT-Thread. Χωρίς εκτέλεση ή φόρτωση σύνθετων εφαρμογών χρήστη, το RT-Thread Smart απαιτεί λιγότερα από 500ms για να ξεκινήσει και να είναι έτοιμο.

Με το ενσωματωμένη επιφάνεια εργασίας Persimmon (UI), ο χρόνος που απαιτείται από την ενεργοποίηση μέχρι το γραφικό περιβάλλον είναι περίπου ένα δευτερόλεπτο. Με άλλα λόγια, αυτό είναι ένα πολύ μικρό και γρήγορο σύστημα. Φυσικά, το "real time" δεν αφορά την εκκίνηση, αλλά την απόδοση του συστήματος με συνέπεια με την πάροδο του χρόνου. Για το RT-Thread, η απόδοση σε πραγματικό χρόνο αποτελεί προτεραιότητα και η interrupt latency είναι μικρότερη από 1 μs, η οποία ικανοποιεί τις περισσότερες περιπτώσεις εφαρμογής με τις αυστηρότερες απαιτήσεις σε πραγματικό χρόνο.

RT-Thread Smart vs. RT-Thread

Ίσως αναρωτιέστε για τις διαφορές μεταξύ RT-Thread Smart και RT-Thread. Με απλά λόγια, το RT-Thread Smart είναι ένα λειτουργικό σύστημα RT-Thread RTOS, αλλά ενσωματώνει τη διεργασία user-space. Το μέρος του πυρήνα του RT-Smart είναι ουσιαστικά RT-Thread RTOS και τρέχει σε εικονικές διευθύνσεις, προσθέτει διαχείριση διεργασιών και χρησιμοποιεί μηχανισμούς επικοινωνίας μεταξύ διεργασιών, διαχείριση χώρου εικονικής μνήμης / διευθύνσεων, ELF loaders κ.ο.κ. Όταν τα στοιχεία IwP είναι απενεργοποιημένα, το RT-Smart επιστρέφει στο RT-Thread RTOS.

Ακολουθεί μια σύγκριση:

 RT-ThreadRT-Thread Smart
Supported chipsCortex-M/R, RISC-V RV32IMAC (and similar), Cortex-A MPUMPU with MMU, such as Cortex-A
CompilingThe kernel and application are compiled into an image program.The kernel and application can be separately compiled and executed.
MemoryRuns on a linear address space (even with MMU) and uses virtual addressing with the physical addressRuns on a 32-bit system with the kernel running on more than 1GB, the user-state process has separate address spaces that are isolated from each other. Peripheral drivers must access peripherals with virtual addresses.
Running errorsWhen an application fails, the overall system collapses.When an application fails, it does not affect kernel and other process execution.
Running modelMulti-thread modelMultiprocess model (multithread is supported within the process, and kernel threads are supported by the kernel)
User modelSingle-user modelSingle-user model
APIRT-Thread API, POSIX PSE52RT-Thread API (on kernel and userspace), plus a full POSIX API
Real timePreemptive hard real-time systemPreemptive hard real-time system
Resource utilizationVery smallRelatively small
DebuggingGenerally debugged through the emulatorSupports GDB debugging and no emulator
required

Το RT-Thread RTOS είναι πολύ συμπαγές. Όλες οι εφαρμογές και τα υποσυστήματα συγκεντρώνονται στο Image και οι εφαρμογές πολλαπλών νημάτων εκτελούνται και μοιράζονται τον ίδιο χώρο διευθύνσεων.

Το RT-Thread Smart είναι ανεξάρτητο. Τα συστήματα και οι εφαρμογές γίνονται compiled ξεχωριστά και εκτελούνται. Οι εφαρμογές έχουν πλήρη χώρο διευθύνσεων και διατηρούνται απομονωμένες μεταξύ τους Κληρονομεί επίσης όλα τα εξαιρετικά χαρακτηριστικά σε πραγματικό χρόνο του RT-Thread και διαθέτει ένα περιβάλλον POSIX.

Ομοίως, και τα δύο είναι συμβατά με το RT-Thread API, οπότε οι εφαρμογές σε RT-Thread RTOS μπορούν να μεταφερθούν ομαλά στο RT-Thread Smart.

Ανοιχτός κώδικας

Το RT-Thread Smart είναι ένα έργο ανοιχτού κώδικα, με τον κώδικα του διαθέσιμο στο GitHub. Μπορείτε να κατεβάσετε τον κώδικα και την τεκμηρίωσή του, να τον δοκιμάσετε, να υποβάλετε σχόλια και σχόλια και να τον βοηθήσετε να τον διαδώσετε σε περισσότερους υποστηρικτές ανοιχτού κώδικα. Τα ενσωματωμένα συστήματα πρέπει να ανήκουν στους χρήστες τους και υπάρχουν πάρα πολλοί προγραμματιστές εκεί έξω που δεν αντιλαμβάνονται τι είναι διαθέσιμο.

Πηγή άρθρου: https://opensource.com/

by: Cerebrux

Η σημερινή μας εφαρμογή, είναι το Croc με το οποίο μπορούμε να κάνουμε μεταφορά αρχείων από υπολογιστή σε υπολογιστή σε Linux, BSD, Windows ή Mac είτε αυτά είναι στο σπίτι μας είτε στην άλλη άκρη του πλανήτη.

Ένα σύνηθες πρόβλημα είναι πώς να μεταφέρεις αρχεία από ένα υπολογιστή σε ένα οποιοδήποτε άλλο υπολογιστή.

Σε τοπικό δίκτυο τα πράγματα είναι σχετικά εύκολα – τουλάχιστον αν καταφέρεις να κάνεις το samba να δουλέψει (βλέπε : Κοινόχρηστος φάκελος υπολογιστή για κοινή χρήση αρχείων στο Linux – και στην τελική υπάρχουν και τα στικάκια. Το πρόβλημα αυτό προσπάθησε το wrapinator αλλά αυτό περιορίζει τη χρήση ανάμεσα σε δυο υπολογιστές που τρέχουν Mint και είναι στο ίδιο τοπικό δίκτυο. Άρα αν τρέχει κάποιο άλλο λειτουργικό σύστημα ή δεν είναι στο ίδιο τοπικό δίκτυο, δεν μας καλύπτει. Από την άλλη οι λύσεις με SSH (SFTP, SCP) απαιτούν την ύπαρξη ssh server οπότε δεν βολεύει για μεταφορές αρχείων που γίνονται μια φορά στο τόσο.

metafora-arxeion-apo-pc-se-pc1

Σε παλιότερο οδηγό, είχαμε παρουσιάσει το MagicWormhole, μια πολύ καλή λύση, αλλά πλέον χρησιμοποιούμε το croc .

Και οι δυο λύσεις δουλεύουν το ίδιο καλά, αλλά το πλεονέκτημα του croc είναι πως είναι γραμμένο σε γλώσσα go αντί για Python και έτσι δε χρειάζεται εξαρτήσεις, αλλά όλη η εφαρμογή είναι ένα εκτελέσιμο.

Εγκατάσταση του Croc

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για εγκατάσταση του Croc:

Σε Windows μπορείτε να το εγκαταστήσετε με Chocolatey:

choco install croc

Σε macOS μπορείτε να το εγκαταστήσετε από MacPorts:

sudo port selfupdate
sudo port install croc

Για περισσότερους τρόπους δείτε την επίσημη τεκμηρίωση.

Χρήση του Croc για αποστολή και λήψη αρχείων

Στον υπολογιστή από τον οποίο στέλνουμε τα αρχεία ανοίγουμε ένα τερματικό και γράφουμε

croc send [αρχεία ή φάκελοι]

θα μας δώσει ένα τυχαίο κωδικό όνομα όπως το anita-price-quick του παραδείγματος. Οποιοσδήποτε γνωρίζει τη μυστική λέξη (αλλά μόνο ένας) μπορεί να το κατεβάσει γράφοντας

croc anita-price-quick

Μπορούμε επίσης να βάλουμε τη δική μας κωδική λέξη

croc send --code parta-sto-kalo [αρχεία ή φάκελοι]

Η μεταφορά γίνεται μεταξύ των δυο υπολογιστών κρυπτογραφημένα (και με δυνατότητα να συνεχίσεις από εκεί που σταμάτησε η μεταφορά) και δεν παρεμβαίνει κάποιος τρίτος server, ούτε απαιτείται κάποια ρύθμιση. Αν κάποιος προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει την ίδια λέξη κατά την μεταφορά, η μεταφορά θα σταματήσει.

Το croc χρησιμοποιεί έναν relay server για να κλείσει το “ραντεβού” μεταξύ των δυο υπολογιστών. Ένα πλεονέκτημα του croc είναι πως είναι εύκολο να στήσεις και να χρησιμοποιήσεις το croc για να φτιάξεις τον δικό σου τέτοιο server (ακόμα και μέσα από το tor) για μέγιστη ασφάλεια. Για οδηγίες δείτε στην επίσημη του σελίδα.

Πηγή άρθρου: https://planet.ellak.gr/ , https://cerebrux.net/

Παρέχοντας στις κυβερνήσεις ένα εργαλείο αυτοαξιολόγησης και συστάσεις, αυτή η έκθεση στοχεύει στην ευαισθητοποίηση του κοινού για τα οφέλη και τα θετικά αποτελέσματα που δημιουργούνται από τον ανοιχτό κώδικα.

Στις 21 Ιουνίου, η συμβουλευτική εταιρεία Public Digital , χρηματοδοτούμενη από το δίκτυο Omidyar , δημοσίευσε την έκθεση «Ανοιχτός κώδικας στην κυβέρνηση: δημιουργία των προϋποθέσεων επιτυχίας», η οποία στοχεύει στην ενημέρωση των υπευθύνων χάραξης πολιτικής με στόχο τη διασφάλιση της αξίας σε βασικούς ψηφιακούς τομείς, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζει ο ανοιχτός κώδικας. Με τη διεξαγωγή 19 συνεντεύξεων σε τέσσερις ηπείρους, η ομάδα δημιούργησε ένα εργαλείο αυτοαξιολόγησης για κυβερνήσεις, που ονομάζεται Open Source Capability Model , με στόχο την ενημέρωση των εθνικών πολιτικών που σχετίζονται με ανοιχτούς πόρους μέσω του εντοπισμού βασικών επενδυτικών τομέων για δημόσιο χρήμα, που θα είναι βιώσιμοι

Καθώς η συζήτηση γύρω από θέματα όπως η ψηφιακή ανεξαρτησία και η ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης καθίσταται όλο και πιο σχετική για τον δημόσιο τομέα, είναι ζωτικής σημασίας για τις κυβερνήσεις να αντιμετωπίσουν τα άμεσα οφέλη και τα έμμεσα θετικά πλεονάσματα που προκύπτουν επενδύοντας σε ανοιχτό κώδικα. Ειδικότερα, σύμφωνα με την έκθεση, η ανάπτυξη ικανοτήτων πρέπει να είναι ο κεντρικός στόχος των εθνικών τεχνολογικών στρατηγικών και ο κύριος στόχος των δημόσιων επενδύσεων. 

Το μοντέλο αυτοαξιολόγησης χωρίζεται σε τέσσερις διαφορετικές διαστάσεις: πολιτική, εσωτερικές δεξιότητες και δυνατότητες, οικοσύστημα προμηθευτών ανοιχτού κώδικα και βιωσιμότητα. Κάθε ένα από αυτά λαμβάνει υπόψη δύο ή περισσότερους τομείς, δηλαδή:

 1. Πολιτικό Περιβάλλον: πολιτική ηγεσία και νομοθεσία, κυβερνητικά πρότυπα και πολιτική ·
 2. Εσωτερικές δεξιότητες και ικανότητες: ηγεσία και συντονισμός ανοιχτού κώδικα, τεχνικές δεξιότητες ή εμπειρία στην εφαρμογή λογισμικού ανοιχτού κώδικα.
 3. Οικοσύστημα προμηθευτών ανοιχτού κώδικα: πολιτική προμηθειών ανοικτού κώδικα, οικοσύστημα προμηθευτών (εθνικό, περιφερειακό ή διεθνές) ·
 4. Αειφορία: βιώσιμη χρηματοδότηση, ικανότητα διαχείρισης και συντήρησης λογισμικού, δέσμευση με την παγκόσμια κοινότητα λογισμικού ανοιχτού κώδικα.

Για να χρησιμοποιήσει αυτό το μοντέλο, μια κυβέρνηση θα πρέπει να αυτοαξιολογήσει σε όλες τις προαναφερθείσες περιοχές, επιλέγοντας επίπεδα όπως «Χαμηλό» έως «Μεσαίο» και «Υψηλό». 

«Πιστεύουμε ότι η χρήση λογισμικού ανοιχτού κώδικα είναι ένας ισχυρός τρόπος για τις κυβερνήσεις να πάρουν στα χέρια τους τον έλεγχο των τεχνολογικών τους επιλογών. Θέλουμε οι ηγέτες να χρησιμοποιήσουν αυτό το πλαίσιο για να δώσουν προτεραιότητα στην επένδυση στις δυνατότητες που υποστηρίζουν την υλοποίηση λογισμικού ανοιχτού κώδικα», δήλωσε η Emma Gawen, Partner της Public Digital.

Το μοντέλο ακολουθείται από συγκεκριμένες προτάσεις για κάθε διάσταση. Όσον αφορά το περιβάλλον πολιτικής, οι κυβερνήσεις προτείνονται να δημιουργήσουν πολιτική συναίνεση και υποστήριξη για πολιτικές και επενδύσεις που σχετίζονται με τον ανοιχτό κώδικα. Σε αυτό, η σύνταξη και η εφαρμογή μιας τεχνολογικής στρατηγικής αποτελεί βασικό μοχλό αλλαγής, σε έναν κόσμο όπου η ψηφιοποίηση έχει εισέλθει στην ατζέντα των περισσότερων δημόσιων διοικήσεων.

Επιπλέον, η Public Digital τονίζει την ανάγκη θέσπισης προτύπων ανοιχτού κώδικα καθώς και την ανάγκη για κυβερνήσεις να επενδύσουν στην τεχνογνωσία και τις ψηφιακές δεξιότητες των δημοσίων υπαλλήλων. Αναφορικά με το οικοσύστημα προμηθευτών ανοιχτού κώδικα, είναι ζωτικής σημασίας να υπάρχουν πολιτικές και πρακτικές προμηθειών ανοικτού κώδικα, υποστηρίζοντας έτσι νέα επιχειρηματικά μοντέλα, ενισχύοντας την καινοτομία και ενισχύοντας την ψηφιακή κυριαρχία. Συμπερασματικά, η αειφορία πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο των δημόσιων επενδύσεων σε ανοιχτό κώδικα, πραγματοποιώντας αναλύσεις κόστους-οφέλους έργων ανοιχτού κώδικα (λογισμικού) που λαμβάνουν υπόψη θετικά και τα πιθανώς αρνητικά, καθώς και τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η κοινότητα ανοιχτού κώδικα στην κοινή χρήση εμπειρίες και βέλτιστες πρακτικές.

«Ενθαρρύνουμε τις κυβερνήσεις να πειραματιστούν με λογισμικό ανοιχτού κώδικα, εκμεταλλευόμενοι το χαμηλό κόστος και την τριβή για να ξεκινήσετε. κοιτάζοντας επίσης μακροπρόθεσμα και προγραμματίζοντας τη βιωσιμότητα. » κατέληξε η Έμμα Γκάουεν. 


Η έκθεση είναι ανοιχτή για έλεγχο και σχόλια στο Github .

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu/

To Blog της Ελληνικής κοινότητας του Bitcoin

Συνεχίζεται η αναδιάταξη στο χώρο του Bitcoin mining με το hashrate μετά την μεγάλη φυγή των Bitcoin miner από την Κίνα να επανέρχεται πλέον σε πάνω από 100EH/s καθώς μεγάλο μέρος των mining farm της Κίνας έχουν σχεδόν ολοκληρώσει την ¨μετανάστευση” τους σε όμορες χώρες πιο φιλικές όπως το Καζακστάν.

Ενδεικτικές είναι οι φωτογραφίες που έχουν αναρτηθεί τις τελευταίες μέρες στα socila media με το μαζικό rellocation mining hardware στο Καζακστάν.

Συνεχίζονται όμως και οι μεγάλες επενδύσεις στον χώρο με μια από τις μεγαλύτερες mining εταιρείες της Κίνας η BIT Mining, διαχειρίστρια εταιρεία του bitcoin mining pool BTC.com να ανακοίνωνει ότι εξασφάλισε 50 εκατομμύρια δολάρια από επενδυτές, κεφάλαια που όπως αναφέρει θα χρησιμοποιηθούν για την επέκταση των δραστηριοτήτων της στις Ηνωμένες Πολιτείες και συγκεκριμένα στο Τexas.

H πολιτεία του Texas έχει ήδη δημιουργήσει το νομοθετικό πλαίσιο ώστε να προσφέρει φτηνό ρεύμα και να προσελκύσει εταιρείες από τον χώρο του mining.

Η Bit mining το μεγαλύτερο μέρος τoυ mining hardware που διαχειριζόταν στην Κίνα το έχει ήδη κάνει relocation στο Καζακστάν.

Ενδεικτικό της ανάπτυξης του Bitcoin mining στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι και η πενταετή συμφωνία της Energy Harbour διαχειρίστρια εταιρεία πυρηνικών σταθμών ενέργειας με την νεοεμφανιζόμενη εταιρεία στο χώρο Standard Power για την προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος σε ένα νέο μεγάλο mining farm που θα δημιουργήσει στο Οhio. H έναρξη λειτουργίας του αναμένετε το Δεκέμβριο του 2021.

Oι Ηνωμένες πολιτείες καθημερινά κερδίζουν όλο και περισσότερο έδαφος στο mining και είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα έχουν σημαντικό μερίδιο στην αγορά όταν ολοκληρωθεί ο νέος αυτός κύκλος αναδιάταξης του χώρου.

 

 

The post Η αναδιάταξη στον χώρο του mining συνεχίζεται appeared first on To Blog της Ελληνικής κοινότητας του Bitcoin.

Το Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς, με αφορμή την έκδοση της μελέτης Ψηφιακός μετασχηματισμός της δημόσιας διοίκησης: ο ρόλος και η αξία των ανοιχτών τεχνολογιών, την οποία εκπόνησε για λογαριασμό του ΙΝΠ ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ), διοργανώνει διαδικτυακή εκδήλωση την Τετάρτη 14 Ιουλίου 2021 στις 7.00 το απόγευμα, με θέμα «Ψηφιακή μετάβαση στο δημόσιο τομέα»

Η ΜΕΛΕΤΗ

Η μελέτη Ψηφιακός μετασχηματισμός της δημόσιας διοίκησης: ο ρόλος και η αξία των ανοιχτών τεχνολογιών περιγράφει μια, διαφορετική από την τρέχουσα, προσέγγιση για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ελληνικής δημόσιας διοίκησης η οποία βασίζεται σε ανοιχτό λογισμικό, ανοιχτές μεθοδολογίες, πρότυπα και διαδικασίες. Ειδοποιό στοιχείο ενός ανοιχτού στις ανάγκες και τις δυνάμεις της κοινωνίας ψηφιακού μετασχηματισμού είναι η συμπεριληπτικότητα. O ψηφιακός μετασχηματισμός δεν μπορεί να περιορίζεται στην ψηφιοποίηση και αυτοματοποίηση υπηρεσιών σε αξιακό κενό, με τους πολίτες απόντες. Ο ανοιχτός ψηφιακός μετασχηματισμός μέσα από τη στρατηγική αξιοποίηση των ανοιχτών τεχνολογιών, προτύπων και διαδικασιών καινοτομεί με τους πολίτες και την κοινωνία υπέρ του δημοσίου συμφέροντος – με διαφάνεια και λογοδοσία.

Μέσα από την παρουσίαση εφαρμοσμένων βέλτιστων πρακτικών από ευρωπαϊκές και άλλες χώρες, η μελέτη αναδεικνύει ένα οριζόντιο όραμα για τη συμμετοχική διακυβέρνηση με διαφάνεια, ακεραιότητα και λογοδοσία, αρχές τις οποίες υπηρετεί η στρατηγική αξιοποίηση ανοιχτών τεχνολογιών, ανοιχτών δεδομένων και προτύπων.

Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Στην εκδήλωση, η οποία θα μεταδοθεί ζωντανά στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου, στο YouTube και στο Facebook, θα συμμετέχουν από τον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ), οι συγγραφείς της μελέτης:

 • Αθανάσιος Δεληγιάννης, πολιτικός επιστήμονας,
 • Αλέξανδρος Μελίδης, πολιτικός επιστήμονας,
 • Δέσποινα Μητροπούλου, ειδικός σε θέματα ανοιχτών τεχνολογιών.

Επίσης, στην εκδήλωση θα συμμετέχουν ως ομιλητές οι:

 • Γρηγόρης Θεοδωράκης, στέλεχος δημόσιας διοίκησης, πρώην γενικός γραμματέας υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
 • Τάσος Τάγαρης, μηχανικός πληροφορικής με εξειδίκευση σε θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και ηλεκτρονικής υγείας, πρώην πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος ΗΔΙΚΑ,
 • Μαρία Χαϊδοπούλου Βρυχέα, ερευνήτρια ΙΝΠ, συντονίστρια της θεματικής Τεχνολογία & Γνώση.

Τη συζήτηση θα συντονίσει η δημοσιογράφος Νικόλ Λειβαδάρη.

Μετά το πέρας των ομιλιών, θα ακολουθήσει συζήτηση και ερωτήσεις από το κοινό.

Πάρης Κολοβέας (pkoloveas@uop.gr), Θανάσης Χάντζιος (tchantzios@uop.gr), Σπύρος Σκιαδόπουλος (spiros@uop.gr), Χρήστος Τρυφωνόπουλος (trifon@uop.gr), Νίκος Κολοκοτρώνης (nkolok@uop.gr)

Στις μέρες μας η τεχνολογία είναι πιο προσιτή από ποτέ· αποτελεί βασικό στοιχείο της κοινωνίας στην οποία ζούμε και εργαζόμαστε καθημερινά και καθορίζει την αλληλεπίδραση μας. Πλήθος διαφορετικών συσκευών και πλατφορμών, οι οποίες ποικίλουν σε είδος και λειτουργικότητα και περιλαμβάνουν από εξυπηρέτες εταιρειών και προσωπικούς υπολογιστές έως κινητά τηλέφωνα και έξυπνες φορητές συσκευές (wearables), διασυνδέουν ένα ευρύ φάσμα χρηστών, όπως νοικοκυριά, δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς αλλά και κρίσιμες υποδομές. Ο τεράστιος όγκος των ανταλλασσόμενων δεδομένων, η ποικιλία των διαφορετικών λειτουργικών συστημάτων, οι ιδιαιτερότητες της εκάστοτε συσκευής, και η εκ φύσεως ευκολία προσβασιμότητας των πλατφορμών των έξυπνων συσκευών και του Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things), αποτελούν βασικές αιτίες για τη δημιουργία ενός γιγάντιου και περίπλοκου τοπίου απειλών που είναι δύσκολο να περιοριστεί. Η παρακολούθηση και αντιμετώπιση αυτών των ταχέως εξελισσόμενων απειλών κυβερνο-ασφάλειας των έξυπνων συσκευών αποτελεί ένα διαρκώς αυξανόμενης δυσκολίας έργο για τους αναλυτές ασφάλειας, οι οποίοι στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό στη συλλογή και χρήση πληροφοριών κυβερνο-απειλών για να ανταπεξέλθουν στο μεταβαλλόμενο τοπίο απειλών. Η αξιοποίηση των πληροφοριών αυτών προϋποθέτει τη συλλογή, ανάλυση, επεξεργασία, και διαμοιρασμό τεράστιου όγκου δεδομένων. Το σύστημα inTIME (integrated Threat Intelligence Mining and Extraction) είναι ένα καινοτόμο ολοκληρωμένο πλαίσιο εντοπισμού, συλλογής, ανάλυσης, εξαγωγής, ενσωμάτωσης και διαμοιρασμού πληροφοριών κυβερνο-απειλών που είναι εξ ολοκλήρου κατασκευασμένο με εργαλεία ανοικτού κώδικα και βασισμένο σε ανοικτά πρότυπα. Το σύστημα inTIME βασίζεται σε προηγμένες μεθόδους μηχανικής μάθησης και παρέχει μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα η οποία εστιάζει στις διαδικασίες διαχείρισης πληροφοριών σχετικών με κυβερνο-απειλές και στοχεύει στην υποστήριξη και διευκόλυνση των υπευθύνων κυβερνο-ασφάλειας συστημάτων και οργανισμών οι οποιοι είναι επιφορτισμένοι με την προστασία και διασφάλιση των έξυπνων συσκευών που είναι στον τομέα ευθύνης τους.

Συγκεκριμένα, το inTIME είναι ένα σύστημα ανοιχτού κώδικα που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου CYBER-TRUST (https://cyber-trust.eu/) κι επιτρέπει στους αναλυτές ασφάλειας:

 1. την εύκολη δημιουργία και ανάπτυξη ευέλικτων υπηρεσιών συλλογής δεδομένων που περιλαμβάνουν θεματικούς συλλέκτες περιεχομένου από ιστοσελίδες (web crawlers/scrapers), δημοφιλή κοινωνικά δίκτυα, ιστότοπους συζητήσεων (forums), γνωστές βάσεις δεδομένων ασφαλείας, αλλά και από το σκοτεινό ιστό (dark web) όπου συνεργάζονται και συναλλάσσονται οι επίδοξοι κυβερνο-εισβολείς,
 2. την αυτόματη ταξινόμηση του συλλεχθέντος περιεχομένου σύμφωνα με τη χρησιμότητα των πληροφοριών κυβερνο-ασφάλειας που περιέχει,
 3. την ταυτοποίηση και εξαγωγή πληροφοριών κυβερνο-ασφάλειας μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών κατανόησης φυσικής γλώσσας και σημασιολογικής επισημείωσης, και
 4. τη διαχείριση, ομογενοποίηση και κοινή χρήση της αποθηκευμένης πληροφορίας μέσω ανοικτών προτύπων ασφαλείας. 

Η συνολική αρχιτεκτονική του συστήματος inTIME παρουσιάζεται στο Σχήμα 1. Στην αριστερή πλευρά του σχήματος παρουσιάζονται οι ενότητες που υλοποιούν τις υπηρεσίες συλλογής δεδομένων (Data acquisition). Τα δεδομένα που συλλέγονται υπόκεινται σε επεξεργασία από το υποσύστημα ανάλυσης δεδομένων (Data analysis) και τα αποτελέσματα της ανάλυσης (εντοπισθείσες απειλές κυβερνοασφάλειας) προωθούνται στο υποσύστημα διαχείρισης και διαμοιρασμού πληροφορίας (Data management and sharing) όπου αποθηκεύονται και καθίστανται διαθέσιμα σε τρίτα συστήματα μέσω μηχανισμών push ή/και pull, ανάλογα με τη διαμόρφωση του υποσυστήματος. Τα υποσυστήματα που σημειώνονται με διακεκομμένο περίγραμμα χρησιμοποιούν εκτενώς προηγμένες τεχνικές μηχανικής μάθησης για τη λειτουργία τους.

Εκτός από τα πρωτότυπα σχεδιασμένα εργαλεία, το inTIME χρησιμοποιεί και ενσωματώνει στην αρχιτεκτονική του (βλ. Σχήμα 1) και υπάρχοντα εργαλεία ανοικτού κώδικα. Συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες συλλογής δεδομένων χρησιμοποιούν τον ACHE Crawler1 για την ιστοσυλλογή και τη βιβλιοθήκη Tweepy2 για τη συλλογή πληροφορίας από κοινωνικά δίκτυα. Οι υπηρεσίες ανάλυσης δεδομένων ενσωματώνουν το γλωσσικό μοντέλο word2vec3 μέσω της βιβλιοθήκης Gensim4 για την αυτόματη ταξινόμηση της πληροφορίας, ενώ οι υπηρεσίες εξαγωγής πληροφοριών κυβερνο-ασφάλειας χρησιμοποιούν τη βιβλιοθήκη spaCy5. Τέλος οι υπηρεσίες διαχείρισης, ομογενοποίησης και διαμοιρασμού της αποθηκευμένης πληροφορίας κάνουν χρήση του συστήματος MISP6 και τη συνοδευτική βιβλιοθήκη pymisp7.

Συμπερασματικά, το σύστημα inTIME είναι η μοναδική λύση στη διεθνή βιβλιογραφία που παρέχει μία ολοκληρωμένη πλατφόρμα διαχείρισης πληροφοριών απειλών στον κυβερνοχώρο που μπορεί να υποστηρίξει τον πλήρη κύκλο ζωής απειλών μέσω ενός ολοκληρωμένου, απλού στη χρήση, αλλά επεκτάσιμου  συστήματος ανοικτού κώδικα.

1https://ache.readthedocs.io/en/latest/index.html

2https://www.tweepy.org/

3https://www.tensorflow.org/tutorials/text/word2vec

4https://radimrehurek.com/gensim/

5https://spacy.io/

6https://www.misp-project.org/

7https://github.com/MISP/PyMISP

Blow your mind with this video. Metallica rehearsing with Lemmy in Nashville 09/14/2009 and then going to live… Lars is the biggest Motörhead fan ever. HeTfield Only Lemmy could walk into a Metallica studio and they feel intimidated. Scotty 🙂

Οι εκδηλώσεις δεν σταματούν καθώς αυτήν την εβδομάδα πραγματοποιούνται online εκδηλώσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για τις ανοιχτές τεχνολογίες και την καινοτομία! Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών ( ΕΕΛΛΑΚ ) σας προτείνει να τις παρακολουθήσετε και να τις διαδώσετε. Μπορείτε επίσης να δείτε περισσότερες εκδηλώσεις για τις επόμενες εβδομάδες ή να καταχωρίσετε τη δική σας εκδήλωση στο: https://ellak.gr/events.

Ημερομηνία/ΏραΕκδήλωση
06/07/2021 – 23/07/2021
Ολοήμερο
#Online event: Netdev 0x15, THE Technical Conference on Linux Networking
12/07/2021 – 13/07/2021
Ολοήμερο
#Online event: DPDK Summit North America
12/07/2021 – 18/07/2021
Ολοήμερο
#Online event: SciPy 2021
12/07/2021
14:00 – 15:30
#Online event: Roundtable: Demystifying European Digital Sovereignty
12/07/2021
15:00 – 15:30
#Online event: Smart Data Models Open Session
13/07/2021 – 14/07/2021
Ολοήμερο
#Online event: MongoDB.live
13/07/2021 – 14/07/2021
Ολοήμερο
#Online event: SODACON Global 2021
13/07/2021 – 15/07/2021
Ολοήμερο
Nebraska.Code()
Marriot Cornhusker – Lincoln, Lincoln
13/07/2021
09:00 – 12:00
#Online event: AGL Tech Day
14/07/2021 – 16/07/2021
Ολοήμερο
#Online event: MountainMoot 2021
14/07/2021
18:00 – 20:00
#Online event: Wikipedia Lab
14/07/2021
19:00 – 21:00
#Online event: Ψηφιακή μετάβαση στο δημόσιο τομέα
15/07/2021
11:00 – 13:00
#Online event: i4Trust Virtual Networking Event
15/07/2021
15:00 – 16:00
#Online event: ELISE Webinar: Data-driven methodology for electricity characterisation of districts
15/07/2021
17:00 – 18:00
#Online event: Building our Interoperable Future with Quality Data
15/07/2021
18:00 – 19:00
#Online event: Service integration made easy with open-source Kuma
16/07/2021 – 18/07/2021
Ολοήμερο
#Hybrid event: Το Σεμινάριο της Ερμούπολης για την Κοινωνία της Πληροφορίας & την Οικονομία της Γνώσης 2021
Αίθουσα Εκδηλώσεων Επιμελητηρίου Κυκλάδων, Σύρος Κυκλάδων

Αντικείμενο της συγκεκριμένης ομάδας εργασίας της ΕΕΛΛΑΚ, είναι η ενεργή συμμετοχή των μελών της στο σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων για την προώθηση και ανάπτυξη των ανοιχτών τεχνολογιών και του ανοιχτού hardware σε ανοιχτά εργαστήρια (Open Labs) σε επίπεδο Δήμων σε όλη την Ελλάδα.

Πιο συγκεκριμένα, η ομάδα θα αναδεικνύει καλές διεθνείς πρακτικές ανοιχτού σχεδιασμού με χρήση ανοιχτού λογισμικού και υλισμικού, θα συμβάλει στην εφαρμογή τους σε τοπικό επίπεδο καθώς επίσης και στην σύνταξη προτάσεων πολιτικής.

Καλούμε μέλη της Ακαδημαϊκής-Ερευνητικής κοινότητας καθώς και κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να συμβάλλει στις δράσεις της ομάδας να δηλώσει συμμετοχή επιλέγοντας και τις ειδικότερες θεματικές στις οποίες επιθυμεί να συμβάλλει:

 1. Παρουσίαση καλών πρακτικών χρήσης Arduino, Raspberry Pi, REPRAP Citizen Science, κλπ σε μια  εκπαιδευτική διαδικασία ανοιχτή στην κοινωνία και στο πλαίσιο του Διαγωνισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση
 2. Σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων ανοιχτών στην κοινωνία εργαστηρίων (open labs) σε τοπικό επίπεδο
 3. Συνεργατική διαμόρφωση προτάσεων πολιτικής για τον ανοιχτό σχεδιασμό και το ανοιχτό υλισμικό στην εκπαίδευση

Την ομάδα εργασίας συντονίζουν ο Χαρίτων Πολάτογλου από το ΑΠΘ και ο Παναγιώτης Κουστουμπάρδης από το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Blog ομάδας εργασίας: 

https://opendesign.ellak.gr, http://openhardware.ellak.gr & https://openwifi.ellak.gr .

Λίστα συζητήσεων και συντονισμού ομάδας: https://lists.ellak.gr/wg-openhardware/listinfo.html & https://lists.ellak.gr/openwifi/listinfo.html .

<noscript class="ninja-forms-noscript-message"> Ειδοποίηση: Απαιτείται η JavaScript για αυτό το περιεχόμενο.</noscript>Η Ομάδα INFOSTRAG του Εργαστηρίου Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) του ΕΜΠ θα διοργανώσει το 16ο Σεμινάριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας & την Οικονομία της Γνώσης την περίοδο 16-18 Ιουλίου 2021Το Σεμινάριο συνδιοργανώνουν το Επιμελητήριο Κυκλάδωντο Ίδρυμα Konrad Adenauerη εταιρεία Crowdpolicyο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛ/ΛΑΚτο Πρόγραμμα Invent ICT και η εταιρεία Break Even Consulting

Όπως και πέρσι, θα έχει υβριδική μορφή, δηλαδή ένα μέρος των εισηγήσεων θα γίνει με φυσική παρουσία στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Κυκλάδων και οι υπόλοιπες διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Webex. Επίσης, το Σεμινάριο θα μεταδοθεί σε ζωντανή μετάδοση μέσω του καναλιού του ΕΒΕΟ/ΕΜΠ στο YouTube.

Μπορείτε να δείτε το Πρόγραμμα του Σεμιναρίου εδώ

Για τη συμμετοχή σας στο Σεμινάριο παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα εγγραφής στο ακόλουθο link: https://forms.gle/jfY5eA5f7YRAexyM6

Λόγω του περιορισμένου αριθμού των ατόμων που θα μπορούν να παρευρίσκονται στην αίθουσα εξαιτίας των σχετικών μέτρων για τον κορωνοϊό, όσοι επιθυμείτε να συμμετάσχετε δια ζώσης (εκτός φυσικά των ομιλητών) θα παρακαλούσαμε να μας ενημερώσετε μέσω email (στις διευθύνσεις: panag.panag82@gmail.comgeorge.siokas@gmail.com) στο οποίο θα μας αναφέρετε και ποιες θεματικές ενότητες θέλετε να παρακολουθήσετε.

Με την εγγραφή σας στο Σεμινάριο θα έχετε τη δυνατότητα να το παρακολουθήσετε διαδραστικά μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας Webex, η οποία επιτρέπει να πραγματοποιήσετε και παρεμβάσεις κατά τη διάρκεια της συζήτησης που θα ακολουθήσει τις παρουσιάσεις κάθε ενότητας. Ο σχετικός σύνδεσμος θα σας σταλεί την προηγούμενη μέρα στο email που έχετε δηλώσει στην φόρμα εγγραφής. Εναλλακτικά, μπορείτε να παρακολουθήσετε το Σεμινάριο live μέσα από το Youtube Channel του EBEO/ΕΜΠ.

Παράλληλα, μπορείτε να παρακολουθείτε τις σελίδες του συνεδρίου στα social media (twitter & facebook) όπου θα αναρτώνται πληροφορίες για την εξέλιξη του Σεμιναρίου.

Συνέντευξη με τον Διομήδη Σπινέλλη, καθηγητή του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Με τη χώρα μας να επιχειρεί τα τελευταία χρόνια το δικό της ψηφιακό άλμα, το ζήτημα των ανοιχτών δεδομένων αποκτά ενδεχομένως ακόμα μεγαλύτερη αξία. Δεν είναι λίγοι άλλωστε εκείνοι που θεωρούν ότι τα ανοιχτά δεδομένα μπορούν να αποτελέσουν ένα ... Read more

Το Ινστιτούτο Γκαίτε σε συνεργασία με το Ludd, παρουσιάζουν μια σειρά δράσεων στον πεζόδρομο της Φωκίωνος Νέγρη, προς διερεύνηση όλων των ερωτημάτων, των απειλών και των ευκαιριών, που εγείρονται ύστερα απ’ τις ανατροπές των εγκλεισμών.

Μέσα στην τρέχουσα υγειονομική κρίση και τις κοινωνικοπολιτικές αλλαγές που αυτή επιφέρει, η κοινωνία βιώνει τον τελευταίο χρόνο μία ιδιάζουσα συνθήκη. Από τη μία πλευρά εντείνεται η προσπάθεια περιχαράκωσης του δημόσιου χώρου, ενώ από την άλλη οι κάτοικοι της πόλης αρχίζουν να διεκδικούν με την παρουσία τους τον ανοιχτό χώρο της πόλης και να επιδιώκουν μία νέου τύπου κοινωνικότητα. Η γαλήνη του αστικού τοπίου κατά τον καιρό της καραντίνας, καθώς και οι αμέτρητες περιπλανήσεις σε κάθε γωνιά της Αθήνας, ανέδειξαν μια άλλη πτυχή της πόλης και έναν νέο τρόπο ζωής που μπορεί να οδηγήσει στον επαναπροσδιορισμό των αξιών και των συμπεριφορών μας.

Με αυτή την εκδήλωση επιχειρούμε να διερευνήσουμε τις ευκαιρίες αλλά και τις απειλές, που έχουν προκύψει από την πρωτόγνωρη αυτή κρίση και να συνδέσουμε αυτά τα νέα δεδομένα με ζητήματα, πρακτικές και διεκδικήσεις του κινήματος των Κοινών μέσα από τις διάφορες εκφάνσεις τους.

Με αφετηρία ένα λογοπαίγνιο γύρω από το Κοινό, θα προσπαθήσουμε να γνωρίσουμε καλύτερα εγχειρήματα και ομάδες της πόλης, ιδέες και πρακτικές, αλλά και να φανταστούμε νέους τρόπους κοινωνικής ζύμωσης και οικειοποίησης του δημόσιου χώρου.

Το κοινό στην αφετηρία του δεν είναι παρά μια φαντασιακή δυναμική, μια πρόθεση, μια βούληση για την δημιουργία μιας ζωής-από-κοινού. Μπορούμε να συλλάβουμε μια άλλη πόλη από αυτήν που ξέρουμε μέχρι σήμερα, μια πόλη που παράγεται από τους ίδιους τους κατοίκους της; Μπορούμε να διανοηθούμε ένα “εμείς” που να επισκιάζει το «εγώ»;​

Πρόγραμμα

Σάββατο 10 Ιουλίου 2021

11.00 – 19.00

-Δημόσιο Αποχωρητήριο Σκέψεων – Α «Box» for Expression

-Question Answering Machine – Jonah Senzel, Katerina Margarini10.30 – 13.30

-Αστική Θερμική Νησίδα – Commonspace, Participatory Lab10.30 -12.30

-Διερευνώντας με βιωματικό τρόπο το ζήτημα της περιβαλλοντικής δικαιοσύνης – Inter Alia

Συμμετοχή δωρεάν με απαραίτητη δήλωση στο giannouli@interaliaproject.com

Οι θέσεις είναι περιορισμένες.16.00 – 19.00

-Η πόλη ως πεδίο διαλόγου, διαπραγμάτευσης και σύγκρουσης – Open Lab Athens

Συμμετοχή δωρεάν με απαραίτητη δήλωση στο info@olathens.org

Οι θέσεις είναι περιορισμένες.17.00 – 19.00

-Wikimedia – Εργαστήριο Λημματογράφησης για τα Αστικά Κοινά στη Βικιπαίδεια

-Ανασυνθέτοντας τη γειτονιά – Απ’ ουσίαhttps://e4de91bd868634f9c2672c2ed7f35039.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

Συμμετοχή δωρεάν με απαραίτητη δήλωση στο apousia.koinsep@gmail.com

Οι θέσεις είναι περιορισμένες.19.00 – 21.00

-Ανοιχτή Συζήτηση – Με καλεσμένους τον Σταύρο Σταυρίδη, Λίλα Λεοντίδου και Ίρις Λυκουργιώτη

Πηγή άρθρου: wikimedia.gr

Το Ινστιτούτο Γκαίτε σε συνεργασία με το Ludd, παρουσιάζουν μια σειρά δράσεων στον πεζόδρομο της Φωκίωνος Νέγρη, προς διερεύνηση όλων των ερωτημάτων, των απειλών και των ευκαιριών, που εγείρονται ύστερα απ’ τις ανατροπές των εγκλεισμών.

Μέσα στην τρέχουσα υγειονομική κρίση και τις κοινωνικοπολιτικές αλλαγές που αυτή επιφέρει, η κοινωνία βιώνει τον τελευταίο χρόνο μία ιδιάζουσα συνθήκη. Από τη μία πλευρά εντείνεται η προσπάθεια περιχαράκωσης του δημόσιου χώρου, ενώ από την άλλη οι κάτοικοι της πόλης αρχίζουν να διεκδικούν με την παρουσία τους τον ανοιχτό χώρο της πόλης και να επιδιώκουν μία νέου τύπου κοινωνικότητα. Η γαλήνη του αστικού τοπίου κατά τον καιρό της καραντίνας, καθώς και οι αμέτρητες περιπλανήσεις σε κάθε γωνιά της Αθήνας, ανέδειξαν μια άλλη πτυχή της πόλης και έναν νέο τρόπο ζωής που μπορεί να οδηγήσει στον επαναπροσδιορισμό των αξιών και των συμπεριφορών μας.

Με αυτή την εκδήλωση επιχειρούμε να διερευνήσουμε τις ευκαιρίες αλλά και τις απειλές, που έχουν προκύψει από την πρωτόγνωρη αυτή κρίση και να συνδέσουμε αυτά τα νέα δεδομένα με ζητήματα, πρακτικές και διεκδικήσεις του κινήματος των Κοινών μέσα από τις διάφορες εκφάνσεις τους.

Με αφετηρία ένα λογοπαίγνιο γύρω από το Κοινό, θα προσπαθήσουμε να γνωρίσουμε καλύτερα εγχειρήματα και ομάδες της πόλης, ιδέες και πρακτικές, αλλά και να φανταστούμε νέους τρόπους κοινωνικής ζύμωσης και οικειοποίησης του δημόσιου χώρου.

Το κοινό στην αφετηρία του δεν είναι παρά μια φαντασιακή δυναμική, μια πρόθεση, μια βούληση για την δημιουργία μιας ζωής-από-κοινού. Μπορούμε να συλλάβουμε μια άλλη πόλη από αυτήν που ξέρουμε μέχρι σήμερα, μια πόλη που παράγεται από τους ίδιους τους κατοίκους της; Μπορούμε να διανοηθούμε ένα “εμείς” που να επισκιάζει το «εγώ»;​

Πρόγραμμα

Σάββατο 10 Ιουλίου 2021

11.00 – 19.00

-Δημόσιο Αποχωρητήριο Σκέψεων – Α «Box» for Expression

-Question Answering Machine – Jonah Senzel, Katerina Margarini10.30 – 13.30

-Αστική Θερμική Νησίδα – Commonspace, Participatory Lab10.30 -12.30

-Διερευνώντας με βιωματικό τρόπο το ζήτημα της περιβαλλοντικής δικαιοσύνης – Inter Alia

Συμμετοχή δωρεάν με απαραίτητη δήλωση στο giannouli@interaliaproject.com

Οι θέσεις είναι περιορισμένες.16.00 – 19.00

-Η πόλη ως πεδίο διαλόγου, διαπραγμάτευσης και σύγκρουσης – Open Lab Athens

Συμμετοχή δωρεάν με απαραίτητη δήλωση στο info@olathens.org

Οι θέσεις είναι περιορισμένες.17.00 – 19.00

-Wikimedia – Εργαστήριο Λημματογράφησης για τα Αστικά Κοινά στη Βικιπαίδεια

-Ανασυνθέτοντας τη γειτονιά – Απ’ ουσία

Συμμετοχή δωρεάν με απαραίτητη δήλωση στο apousia.koinsep@gmail.com

Οι θέσεις είναι περιορισμένες.19.00 – 21.00

-Ανοιχτή Συζήτηση – Με καλεσμένους τον Σταύρο Σταυρίδη, Λίλα Λεοντίδου και Ίρις Λυκουργιώτη

To Blog της Ελληνικής κοινότητας του Bitcoin

Η αμερικάνικη εταιρεία Bitcoin mining Gryphon ανακοίνωσε την εξαγορά από την κινεζική Bitmain 7200 μηχανημάτων mining hardware αξίας 48 εκατομμυρίων δολαρίων.

“We are happy to provide Gryphon with Bitmain’s latest next-gen miners, the Antminer S19J Pro,We are confident that Gryphon will continue to expand their business and provide reliable and low-cost mining. We look forward to our continued cooperation with them in the future as they expand their operations.”

-Irene Gao Antminer sales director of North, Central and South American regions at Bitmain-

H συμφωνία είναι για παράδοση κάθε μήνα 600 mining hardware με την Gryphon μετά την ολοκλήρωσης όλης της παράδοσης να μετατρέπετε σε ένα ισχυρό παίχτη στο τομέα του Bitcoin mining. Η εταιρεία ήδη είχε ανακοινώσει και συμφωνίες με μεγάλες εταιρείες ηλεκτρικού ρεύματος για την επέκταση των mining farm της.

Στο χώρο του Bitcoin mining είχε προηγηθεί πριν λίγες μέρες μια άλλη ανακοίνωση της Hut 8 Mining Corporation και αυτή εταιρεία με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες για αγορά mining hardware αξίας 44 εκατομμυρίων δολαρίων από την SuperAcme Technology και εδώ με έδρα την Ασία και συγκεκριμένα το Hong Kong.

Στις 30 Ιουλίου άλλη μια αμερικάνικη εταιρεία η TeraWulf είχε ανακοινώσει συμφωνία με την Bitmain για την αγορά 30.000 mining hardware, μια ακόμα νέα αμερικάνικη εταιρεία στον χώρο του Bitcoin mining που δείχνει και την μετατόπιση της δραστηριότητας από την Ασία προς την δύση με μεγάλη αύξηση της στις Ηνωμένες Πολιτείες. H δημιουργία του ειδικευμένου mining hardware όμως παραμένει ακόμα στην Κίνα με τις δύο μεγαλύτερες εταιρείες να έχουν την έδρα τους εκεί.

Η επεξεργαστική ισχύ του Bitcoin mining δικτύου έχει πλέον σταθεροποιηθεί στα 90-100 EH/s μετά το σοκ της απότομης πτώσης που προήλθε από τα μαζικά shutdown των mining farm sthn Kίνα μετά την καθολική του απαγόρευση από την κεντρική κυβέρνηση. Όπως όλα δείχνουν το Bitcoin mining είναι σε μια μεγάλη γεωγραφική ανακατάταξη με χώρες όπως το Kazakhstan καθώς και οι Ηνωμένες Πολιτείες να καλύπτουν σταδιακά το κενό της Κίνας.

 

The post Η εταιρεία Gryphon Mining αγοράζει mining hardware αξίας 48 εκατομμυρίων δολαρίων appeared first on To Blog της Ελληνικής κοινότητας του Bitcoin.

by: Ευστάθιος Ιωσηφίδης

ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Την σήμερον ημέρα το ερώτημα που πλανάται είναι, για να είσαι influencer, πόσους ακόλουθους πρέπει να έχεις στα social media; Στον κόσμο των προγραμματιστών, μέτρο σύγκρισης είναι το Gihub/Gitlab. Πόσους ακόλουθους έχεις; Πόσα αποθετήρια; Πόσα από αυτά είναι επισημασμένα; Πόσα contributions είχες τελευταία; Πόσο πράσινος (ή μπλε) είναι ο πίνακας με την συνεισφορά σου; Όλα αυτά τα ερωτήματα είναι τα αντίστοιχα των influencers που αφορούν τους προγραμματιστές. Αυτά αποτελεούν ουσιαστικά το βιογραφικό τους (άντε μαζί με το προφίλ τους στο Linkedin). Με αυτά μπορούν να ζητήσουν εργασία (ή να τους ζητήσουν recruiters).

Όμως, πως ξεκινάει κανείς να δημιουργεί το προφίλ του στο Git; Είναι εύκολο; Μπορεί ένας αρχάριος χρήστης να το χρησιμοποιεί χωρίς να γνωρίζει πολλά για το Git; Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να πάρει μια ιδέα για το πως λειτουργεί, και γιατί λειτουργεί έτσι. Όμως είναι εύκολο να χρησιμοποιήσει το Git;

ΛΥΣΗ

Την λύση στην ερώτηση έρχεται να δώσει ένα καταπληκτικό πρόγραμμα. Το πρόγραμμα ονομάζεται GitKraken. Τι είναι αυτό που το κάνει μοναδικό; Ο κυριότερος λόγος είναι ότι η διαδικασία για να υποβάλλετε τον κώδικά σας στο αποθετήριο γίνεται με γραφικό τρόπο. Αυτό διευκολύνει τους αρχάριους χρήστες ΑΦΑΝΤΑΣΤΑ. Τα χαρακτηριστικά του προγράμματος δεν σταματούν εκεί. Ακόμα και ένας προχωρημένος χρήστης μπορεί να αυτοματοποιήσει τις καθημερινές του εργασίες και να εξοικονομήσει χρόνο.

Στο παρόν άρθρο θα δούμε πως μπορείτε να εγκαταστήσετε το GitKraken. Σε επόμενα άρθρα θα δούμε πως μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε αποδοτικά, θα δούμε κάποια κολπάκια κλπ.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Πολλοί είναι οι τρόποι εγκατάστασης.

ΑΡΧΕΙΑ deb/rpm

Κατεβάστε το πρόγραμμα:

Για Ubuntu LTS 16.04+, Debian 9+

deb

Για RHEL 7+, CentOS 7+, Fedora 31+

rpm

Οι παραπάνω τρόποι, δεν χρειάζονται ιδιαίτερη ανάλυση. Κατεβάζετε το αρχείο και με διπλό κλικ θα ανοίξει ο εγκαταστάτης πακέτων της διανομής σας. Με απλό Next>Next>Finish θα εγκατασταθεί το πρόγραμμα.

FLATPAK

Αφού έχετε εγκαταστήσει το Flatpak στον υπολογιστή σας, μπορείτε να το εγκαταστήσετε εύκολα με την εντολή:
flatpak install com.axosoft.GitKraken
Αν παλι είστε οπτικοί τύποι, μπορείτε να το εγκαταστήσετε από το αποθετήριο του flathub (εδώ). Πατήστε απλά Install και θα εγκατασταθεί (αφού έχετε εγκαταστήσει το flatpak μαζί με το αποθετήριο στον υπολογιστή σας).

SNAP

Αφορά κυρίως την διανομή Ubuntu αλλά και όσες διανομές έχουν ενεργοποιημένη την τεχνολογία SNAPS.
Επισκεφθείτε το snapcraft (εδώ) και πατήστε το κουμπί Install. Θα ανοίξει ο εγκαταστάτης του υπολογιστή σας και θα το εγκαταστήσετε πολύ απλά.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Για την καλύτερη λειτουργία και για να αποκομίσετε τα μέγιστα από το πρόγραμμα, πρέπει να κάνετε λογαριασμό. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του GitKraken και δημιουργήστε τον λογαριασμό σας. Χρησιμοποιόντας τον παραπάνω σύνδεσμο, θα μπείτε και σε κλήρωση για δωροκάρτα των 100€ από την AMAZON.

ΣΚΟΝΑΚΙ

Αφού το εγκαταστήσατε, κάνατε τον λογαριασμό, μπορείτε να κατεβάσετε το σκονάκι και να δείτε κάποιες δυνατότητες που σας προσφέρει το πρόγραμμα. Σύντομα θα μεταφραστεί και στα Ελληνικά.

Κατεβάστε το σκονάκι

Δείτε πόσο εύκολη είναι η χρήση (θα ακολουθήσουν και άλλα tips).

Αν έχετε κάποιον φίλο/η που δεν γνωρίζει πως να ξεκινήσει το Git, ενημερώστε τον ότι το GitKraken θα τον βοηθήσει απίστευτα.

Πηγή άρθρου: https://planet.ellak.gr/ https://eiosifidis.blogspot.com/

Η γερμανική κυβέρνηση κάνει τα επόμενα βήματα για να εκπληρώσει τη δέσμευσή της να αυξήσει το επίπεδο ψηφιακής ανεξαρτησίας του δημόσιου τομέα της. Σε πρόσφατη απόφαση, η Διάσκεψη των Συντονιστών Πληροφορικής των Υπουργείων ενέκρινε τη «Στρατηγική για την Ενίσχυση της Ψηφιακής Ανεξαρτησίας για τη Δημόσια Διοίκησης», με σκοπό τη δημιουργία ενός Κέντρου Ψηφιακής Ανεξαρτησίας (Centre for Digital Sovereignty), βασισμένο σε ανοιχτό κώδικα.

Με τη δημοσίευση μιας μελέτης το 2019, η γερμανική ομοσπονδιακή κυβέρνηση έδειξε ήδη αυξημένη ευαισθητοποίηση σχετικά με τις στρατηγικές εξαρτήσεις από έναν μικρό αριθμό προμηθευτών πληροφορικής. Η μελέτη εντόπισε το αυξημένο κόστος, το κλείδωμα και τη μείωση της αυτονομίας ως αρνητικές συνέπειες αυτών των εξαρτήσεων. Αυτή η μελέτη προωθήθηκε με ένα κοινό έγγραφο του ομοσπονδιακού CIO, του Συμβουλίου Σχεδιασμού Πληροφορικής και του Συμβουλίου Πληροφορικής που περιγράφουν τους στόχους και τους τομείς δράσης προκειμένου να βελτιωθεί το επίπεδο της ψηφιακής ανεξαρτησίας.

Τώρα, μετά τον πρώτο προσδιορισμό προκλήσεων και στόχων, η γερμανική ομοσπονδιακή CIO υπέβαλε μια οργανωτική ιδέα για ένα Κέντρο Ψηφιακής Ανεξαρτησίας (ZenDis, ) στη Διάσκεψη των Συντονιστών Πληροφορικής των Υπουργείων και του Συμβουλίου IT για έγκριση, που σκιαγραφεί μια συγκεκριμένη δράση για την επίτευξη αυτής της ιδέας. Οι φορείς ενέκριναν το έργο και δήλωσαν ότι το κέντρο «θα γίνει κεντρικός συντονιστικός φορέας για την προώθηση του λογισμικού ανοιχτού κώδικα (OSS) στη δημόσια διοίκηση. Για το μέλλον, το πεδίο δραστηριότητας του ZenDiS πρόκειται να επεκταθεί σε μεταγενέστερα στάδια προκειμένου να αντιμετωπιστούν περαιτέρω δομικά στοιχεία της ψηφιακής κυριαρχίας». Η γερμανική κυβέρνηση θα δημιουργήσει και ένα γραφείο ανοιχτού κώδικα (OSPO) για αυτό τον σκοπό.

Η οργανωτική ιδέα για το Κέντρο Ψηφιακής Ανεξαρτησίας περιγράφει τα ζητήματα που παρατηρούνται, όπως το πώς συμβάλλει ο ανοιχτός κώδικας στην αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων και ποιες προκλήσεις πρέπει να αντιμετωπιστούν για την επιτυχή εφαρμογή τοτ. Μετά από αυτό, περιγράφεται το όραμα και η αποστολή και περιγράφονται τα συγκεκριμένα καθήκοντα του κέντρου. Σύμφωνα με το έγγραφο, το ZenDiS στοχεύει στην επίτευξη πέντε βασικών στόχων:

 1. Έναρξη έργων για τον συντονισμό- ανάπτυξη και παροχή λύσεων ΕΛ/ΛΑΚ προσανατολισμένων για τη δημόσια διοίκηση (και για τις επιχειρήσεις και την κοινωνία των πολιτών),
 2. Συλλογή λύσεων και υπηρεσιών για τη συνεργατική παροχή OSS βάσει επιχειρησιακών και νομικών απαιτήσεων των δημόσιων διοικήσεων,
 3. Βελτίωση των συνθηκών για την εφαρμογή λύσεων ΕΛ/ΛΑΚ σε δημόσιες διοικήσεις για την ανάπτυξη λύσεων ΕΛ/ΛΑΚ σε δημόσιες διοικήσεις,
 4. Ευαισθητοποίηση της αξίας του ΕΛ/ΛΑΚ στις δημόσιες διοικήσεις (καθώς και στην κοινωνία των πολιτών),
 5. Προώθηση ενός αποτελεσματικού γερμανικού και ευρωπαϊκού οικοσυστήματος ανοιχτού κώδικα.

Έτσι, το κέντρο είναι μια φιλόδοξη ιδέα για την στρατηγική χρήση λογισμικού ανοιχτού κώδικα για τη γερμανική δημόσια διοίκηση. Χρησιμοποιώντας την υποδομή συντονισμού του συμβουλίου προγραμματισμού πληροφορικής μεταξύ ομοσπονδιακού και περιφερειακού επιπέδου, οι δράσεις ευθυγραμμίζονται και συγχρονίζονται μεταξύ των κάθετων κυβερνητικών επιπέδων.

Η έννοια του Κέντρου Ψηφιακής Αυθεντίας

Το έγγραφο διευκρίνισε επίσης τα συγκεκριμένα καθήκοντα και τα αποτελέσματα του κέντρου στο πλαίσιο της κυβερνητικής στρατηγικής:

 1. Ένας χάρτης πορείας για προτεραιότητες και εισαγωγή εναλλακτικών λύσεων ΕΛ/ΛΑΚ στις δημόσιες διοικήσεις,
 2. Κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη, υιοθέτηση και προμήθεια ανοιχτού κώδικα,
 3. Διαβούλευση με τη δημόσια διοίκηση για την ανάπτυξη, υιοθέτηση και προμήθεια ανοιχτού κώδικα,
 4. Συν-ανάπτυξη όσον αφορά τον εντοπισμό υφιστάμενων λύσεων, τη συμβολή στην ανάπτυξη και τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητάς τους,
 5. Εμπλοκή της κοινότητας,
 6. Επικοινωνία και ευαισθητοποίηση σχετικά με τις ανάγκες της δημόσιας διοίκησης,
 7. Σφυρηλάτηση εθνικής και διεθνούς συνεργασίας με στόχο τη δημιουργία τυποποιημένων λύσεων ανοιχτού κώδικα,
 8. Αγορά ανοιχτού κώδικα για κοινή χρήση κλιμακούμενων λύσεων για τη δημόσια διοίκηση, όπως:
  1. Πλατφόρμα πληροφοριών
  2. Open source “app” store
  3. Φόρουμ συζήτησης
  4. Αποθετήριο κώδικα

Με την έγκριση, το Συμβούλιο Σχεδιασμού Πληροφορικής ανέθεσε στην ομάδα εργασίας «Cloud Computing and Digital Sovereignty» να συντονίσει την εφαρμογή της απόφασης, να αναπτύξει έγγραφα καθοδήγησης και να ενημερώσει το Συμβούλιο σχετικά με τις εξελίξεις.

Όσον αφορά το αποθετήριο κώδικα, ο Markus Richter, υφυπουργός στο Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εσωτερικών, για τα κτίρια και τις εσωτερικές υποθέσεις και το ομοσπονδιακό CIO, ανακοίνωσε τον Μάιο ότι η ανάπτυξη της πλατφόρμας είχε ξεκινήσει σε συνεργασία με τα αρμόδια υπουργεία στη Βόρεια Ρηνανία – Βεστφαλία την Baden-Würtemberg και την Komm.ONE τον δημόσιος πάροχος υπηρεσιών πληροφορικής της Baden-Würtemberg. Ο Ρίχτερ είπε: «Ο ανοιχτός κώδικας είναι ένα σημαντικό δομικό στοιχείο για την ενίσχυση της ψηφιακής κυριαρχίας. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα μέρος όπου οι ομοσπονδιακές, πολιτειακές και τοπικές κυβερνήσεις μπορούν εύκολα και με ασφάλεια να συν-σχεδιάσουν, να μοιραστούν και να επαναχρησιμοποιήσουν λογισμικό ανοιχτής κώδικα της δημόσιας διοίκησης

Ο ανοιχτός κώδικας διαδραματίζει επίσης σημαντικό ρόλο στο τρίτο γερμανικό εθνικό σχέδιο δράσης (2021-2023) στο πλαίσιο του Open Government Partnership. Το σχέδιο περιγράφει ορόσημα ανοιχτής διακυβέρνησης και πολλά σχετικά με τον ανοιχτό κώδικα, όπως το Corona-Warn-App και ποιες δράσεις θα αναληφθούν για την προώθηση των στόχων του Open Government Partnership., μεταξύ των οποίων το Κέντρο Ψηφιακής Ανεξαρτησίας.

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu/

Το Παγκόσμιο Βαρόμετρο Διαφθοράς [Global Corruption Barometer (GCB)] για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δημοσιεύθηκε από την Διεθνή Διαφάνεια, αποκαλύπτει ότι σχεδόν τα 2/3 των πολιτών της Ε.Ε. πιστεύουν ότι η διαφθορά στην κυβέρνηση της χώρας τους αποτελεί πρόβλημα.

Το Παγκόσμιο Βαρόμετρο Διαφθοράς, το οποίο διεξήγαγε έρευνα, απευθύνοντας ερωτήσεις σε περισσότερους από 40.000 κατοίκους της Ε.Ε, ζήτησε την γνώμη και τις εμπειρίες τους από περιστατικά διαφθοράς. Τα αποτελέσματα παρουσιάζουν ανησυχητικές τάσεις για όλη την επικράτεια της Ε.Ε.

Σχεδόν 3 στους 10 κατοίκους της Ε.Ε., ήτοι περισσότεροι από 106 εκατομμύρια άνθρωποι, ανάφεραν ότι έχουν άμεση εμπειρία κάποιου περιστατικού διαφθοράς, καθώς έχουν δωροδοκήσει ή έχουν χρησιμοποιήσει προσωπικές γνωριμίες τους, για να έχουν πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες.

Η έρευνα αποκαλύπτει, ειδικότερα, ότι ο τομέας της υγείας έχει γίνει επίκεντρο διαφθοράς, καθώς οι κυβερνήσεις αγωνίζονται να αντιμετωπίσουν την πανδημία COVID-19. Παρόλο που μόνο το 6% έχει δωροδοκήσει για θέματα υγείας, 29% των κατοίκων της Ε.Ε. έχουν χρησιμοποιήσει προσωπικές γνωριμίες, για  να λάβουν υγειονομικές υπηρεσίες. Επιπλέον, οι περισσότεροι δεν πιστεύουν ότι οι κυβερνήσεις τους έχουν διαχειριστεί την πανδημία με διαφάνεια.

«Η Ε.Ε. συχνά θεωρείται το προπύργιο της ακεραιότητας. Ωστόσο, αυτά τα ευρήματα καταδεικνύουν ότι οι χώρες στο εσωτερικό τους παραμένουν ευάλωτες σε πρακτικές διαφθοράς», ανέφερε η Delia Ferreira Rubio, Πρόεδρος της Διεθνούς Διαφάνειας. «Κατά τη διάρκεια μιας υγειονομικής κρίσης, η χρήση προσωπικών γνωριμιών για την πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίας μπορεί να είναι τόσο καταστροφική όσο και η δωροδοκία. Ζωές μπορεί να χαθούν, όταν διαπλεκόμενοι λαμβάνουν το εμβόλιο κατά του COVID-19 ή υγειονομική περίθαλψη πριν από εκείνους των οποίων οι ανάγκες είναι περισσότερο επείγουσες. Είναι σημαντικό οι κυβερνήσεις των χωρών της Ε.Ε. να πολλαπλασιάσουν τις προσπάθειές τους, ώστε να διασφαλίσουν μια δίκαιη και ισότιμη ανάκαμψη από την εν εξελίξει πανδημία».

Η έρευνα διερεύνησε και άλλους τομείς που σχετίζονται με την πανδημία, όπως οι δεσμοί μεταξύ του ιδιωτικού τομέα και της πολιτικής, με περισσότερους από τους μισούς εκ των ερωτηθέντων να πιστεύουν ότι οι κυβερνήσεις τους στην πραγματικότητα υποτάσσονται σε λίγα ιδιωτικά συμφέροντα. Στη μισή επικράτεια της Ε.Ε. οι ερωτηθέντες δήλωσαν ότι θεωρούν τα τραπεζικά και τα διοικητικά στελέχη των επιχειρήσεων περισσότερο διεφθαρμένα από οποιονδήποτε δημόσιο φορέα. Περισσότεροι από 5 στους 10 πιστεύουν ότι οι μεγάλες εταιρείες συχνά αποφεύγουν να πληρώσουν φόρους και ότι καταφεύγουν στην δωροδοκία και τις διασυνδέσεις τους, προκειμένου να διασφαλίσουν νέες αναθέσεις.

Σχεδόν το 1/3 των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η διαφθορά αυξάνεται στη χώρα τους, ενώ σχεδόν οι μισοί από αυτούς ισχυρίζονται ότι οι κυβερνήσεις τους δεν έχουν αντιμετωπίσει την πανδημία με σωστό τρόπο. Επιπροσθέτως, μόνο το 21% των ανθρώπων πιστεύει ότι οι διεφθαρμένοι δημόσιοι λειτουργοί υφίστανται τις δέουσες επιπτώσεις.

Το αίσθημα ότι οι κυβερνώντες δεν πράττουν τα δέοντα για την καταπολέμηση της διαφθοράς και η αντίληψη ότι οι διεφθαρμένοι δημόσιοι λειτουργοί μπορούν να δρουν με ατιμωρησία επηρεάζει αρνητικά τα επίπεδα εμπιστοσύνης τόσο στις εθνικές κυβερνήσεις όσο και στου θεσμούς της Ε.Ε. Λιγότεροι από τους μισούς στην Ε.Ε. εμπιστεύονται τις εθνικές κυβερνήσεις τους. Την ίδια στιγμή, οι θεσμοί της Ε.Ε. εμπνέουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη. Ωστόσο, και ως προς αυτούς τα επίπεδα εμπιστοσύνης παραμένουν αναλογικά χαμηλά (56%).

«Αυτά τα αποτελέσματα οφείλουν να ταρακουνήσουν τόσο τις εθνικές κυβερνήσεις όσο και τους θεσμούς της Ε.Ε. Η διαφθορά υπονομεύει την εμπιστοσύνη του κόσμου και οι ιθύνοντες οφείλουν να αφουγκραστούν τις ανησυχίες του», ανέφερε ο Michiel van Hulten, Διευθυντής του γραφείου της Διεθνούς Διαφάνειας στην Ε.Ε. «Πολλές δράσεις μπορούν να αναληφθούν άμεσα, προκειμένου να θεραπεύσουν προβλήματα όπως η ανάγκη αύξησης της διαφάνειας στο lobbying σε επίπεδο Ε.Ε. και εθνικό, καθώς και η καταπολέμηση της φοροαποφυγής. Επιπλέον, πρέπει να ενσωματωθούν αποτελεσματικά και άμεσα στο εθνικό δίκαιο οι κανόνες δικαίου της Ε.Ε. για την προστασία των whistleblowers και την καταπολέμηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος».

Τα αποτελέσματα του Παγκόσμιου Βαρόμετρου Διαφθοράς 2021 για την Ελλάδα:

 • 29% των κατοίκων πιστεύουν ότι η διαφθορά έχει αυξηθεί κατά τους τελευταίους 12 μήνες
 • 9% των κατοίκων δωροδόκησαν για να λάβουν δημόσιες υπηρεσίες τους τελευταίους 12 μήνες

Επίπεδα δωροδοκίας

Σύμφωνα με τους πολίτες που χρησιμοποίησαν τις κάτωθι δημόσιες υπηρεσίες τους τελευταίους 12 μήνες.

Συνολικό ποσοστό όσων δωροδόκησαν

2021 9%

Δημόσια σχολεία

2021 1%

Δημόσιες κλινικές και νοσοκομεία

2021 10%

Έγγραφα ταυτότητας

2021 4%

Υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας

2021 3%

Αστυνομία

2021 2%

Αποτελέσματα ανά θεσμό

Ποσοστό πολιτών που πιστεύουν ότι οι περισσότεροι ή όλοι οι σχετιζόμενοι με τους θεσμούς αυτούς εμπλέκονται σε περιστατικά διαφθοράς

Πρωθυπουργός

2021 30%

Αστυνομία

2021 21%

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης

2021 33%

Τοπικοί άρχοντες (συμπεριλαμβανομένων δημάρχων)

2021 35%

Μέλη του κοινοβουλίου

2021 45%

Δικαστές

2021 23%

Διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων

2021 34%

Τραπεζικά στελέχη

2021 32%

ΜΚΟ

2021 59%

Έχουν μεταβληθεί τα ποσοστά διαφθοράς τους τελευταίους 12 μήνες;

2021
Έχουν αυξηθεί29%
Έχουν μειωθεί33%
Έχουν παραμείνει τα ίδια33%
Δεν ξέρω/Δεν απαντώ5%

«Το εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό των πολιτών που δήλωσαν ότι αναγκάστηκαν να δωροδοκήσουν, για να λάβουν κάποια δημόσια υπηρεσία, αποτελεί αναμφίβολα μια σημαντική κατάκτηση για την χώρα μας. Ωστόσο, θα πρέπει να συνεχίσει να μας προβληματίζει η έλλειψη εμπιστοσύνης των πολιτών σε βασικούς θεσμούς του κράτους, καθώς και η αντίληψη των περισσοτέρων ότι η μάχη κατά της διαφθοράς στην χώρα δεν έχει σημειώσει ακόμη σημαντική πρόοδο. Τέλος, και εμείς οι εκπρόσωποι της Κοινωνίας των Πολιτών οφείλουμε να κάνουμε την αυτοκριτική μας και να επιφέρουμε δραστικές αλλαγές στο τρόπο λειτουργίας των φορέων μας, ώστε να αποκαταστήσουμε το έλλειμα εμπιστοσύνης των πολιτών προς αυτούς.» τόνισε η Πρόεδρος της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος, Δρ Δαμάσκου Άννα.

Κατεβάστε εδώ την πλήρη έρευνα

Δείτε εδώ  περισσότερα

Το Παγκόσμιο Βαρόμετρο Διαφθοράς [Global Corruption Barometer (GCB)] αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες και λεπτομερείς έρευνες για την άποψη των πολιτών για την διαφθορά και τις εμπειρίες τους από φαινόμενα δωροδοκίας στις 27 χώρες της Ε.Ε. Για την εκπόνηση του Παγκόσμιου Βαρόμετρου Διαφθοράς ερωτήθηκαν πάνω από 40.000 πολίτες της Ε.Ε. από τον Οκτώβριο έως τον Δεκέμβριο του 2020. Η ανάλυση των ευρημάτων έγινε ανά κράτος μέλος της Ε.Ε. Για λεπτομέρειες που αφορούν στην έρευνα, μπορείτε να διαβάσετε για την μεθοδολογία εδώ: https://www.transparency.org/en/gcb/eu/european-union-2021

Σχετικά με τη Διεθνή Διαφάνεια

Μέσα από παραρτήματα σε περισσότερες από 100 χώρες και τη Διεθνή Γραμματεία της στο Βερολίνο, η Διεθνής Διαφάνεια είναι ο παγκόσμιος οργανισμός της κοινωνίας των πολιτών που ηγείται της καταπολέμησης της διαφθοράς για περισσότερα από 25 χρόνια.

Πηγή άρθρου: https://www.transparency.gr

Μια νέα ανεξάρτητη έκθεση από το Edinburgh International Justice Initiative (EIJI), με τίτλο “The Rise and Rise of Biometric Mass Surveillance in the EU”, αποκαλύπτει νέα στοιχεία για την καταχρηστική αναγνώριση προσώπου και άλλες μορφές βιομετρικής μαζικής παρακολούθησης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Αυτή η έρευνα δείχνει ότι οι επιβλαβείς πρακτικές βιομετρικής επιτήρησης έχουν γίνει πια ο κανόνας από τις αρχές επιβολής του νόμου, από άλλες δημόσιες αρχές και ιδιωτικές εταιρείες στη Γερμανία την Ολλανδία και την Πολωνία.

Αυτά τα νέα στοιχεία έρχονται στο προσκήνιο και μέσω δύο κορυφαίων οργανισμών προστασίας της ιδιωτικής ζωής, του European Data Protection Supervisor (EDPS) και του European Data Protection Board (EDPB),  και  επιβεβαιώνοντας ότι η ΕΕ πρέπει να απαγορεύσει κάθε αυτοματοποιημένη αναγνώριση των ανθρώπινων χαρακτηριστικών σε δημόσιους χώρους.

Καθώς οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις αρχίζουν να συζητούν τον προτεινόμενο νέο νόμο για την τεχνητή νοημοσύνη της ΕΕ (νόμος για την τεχνητή νοημοσύνη), αυτή η έκθεση είναι ένα σαφές μήνυμα ότι η κοινωνία των πολιτών τους παρακολουθεί. Δεν θα τους αφήσουμε να ξεφύγουν από πρακτικές που είναι εγγενώς παρεμβατικές στην ιδιωτική ζωή και την αξιοπρέπεια των ανθρώπων, μπορούν να οδηγήσουν σε διακρίσεις και να επιτρέψουν την παραβίαση πολλών άλλων ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Τα ευρήματα της έκθεσης

Η έκθεση δείχνει ότι και στις τρεις χώρες, βιομετρικά συστήματα απαιτούνται όλο και περισσότερο  για την πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες, ταξίδια, αγορές και άλλες καθημερινές δραστηριότητες.  Ως αποτέλεσμα, στους  ανθρώπους δίνεται η ψευδή «επιλογή» είτε να υποβάλουν τα ευαίσθητα δεδομένα τους, είτε να αποκλειστούν από την κοινωνία. 

Και στις τρεις χώρες, οι κυβερνήσεις και οι εταιρείες αναπτύσσουν βιομετρικά συστήματα μαζικής παρακολούθησης για επιδιωκόμενους στόχους, όπως η καταπολέμηση του εγκλήματος ή της ευκολίας, με τρόπους που δεν συμβιβάζονται με το δίκαιο της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων. Αθώα άτομα αντιμετωπίζονται ως ύποπτοι μέσω της συμπερίληψης των ευαίσθητων δεδομένων τους σε τεράστιες βιομετρικές βάσεις δεδομένων.

Παραδείγματα από την Ολλανδία

Η έκθεση αποκαλύπτει τον τρόπο με τον οποίο η  ολλανδική αστυνομία φέρεται να έχει χρησιμοποιήσει οικονομικά κίνητρα για να ενθαρρύνει τους ανθρώπους να μοιράζονται βίντεο με την αστυνομία που περιέχουν με ιδιωτική παρακολούθηση για βιομετρική ανάλυση, ως τρόπο αποφυγής της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας. Επιπλέον, τα στοιχεία δείχνουν πώς οι  συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα έχουν μετατρέψει ολόκληρες πόλεις σε πειραματικά «Living Labs» που παρακολουθούν τα βιομετρικά και άλλα δεδομένα των ανθρώπων.  Αυτό το έπραξαν για να προβλέψουν τα επίπεδα επιθετικότητας των ανθρώπων ή τα αποτελέσματα της ζωής τους – παρά τις πρόσφατες δικαστικές αποφάσεις που αποκαλύπτουν τις παραβιάσεις της Ολλανδικής κυβέρνησης στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για διακρίσεις στην παροχή υπηρεσιών.  

Παραδείγματα από τη Γερμανία

Στη  Γερμανία, οι αρχές  στην πόλη της Κολωνίας  έχουν αναπτύξει συστήματα αναγνώρισης προσώπου έξω από χώρους LGBTQ +, θρησκευτικούς χώρους, γραφεία γιατρών και γραφεία δικηγόρων  χωρίς καμία νόμιμη αιτιολόγηση. Η δυσανάλογη ανάπτυξη τέτοιων τεχνολογιών σε ορισμένες περιθωριοποιημένες ομάδες ενισχύει τη δομική καταπίεση στην κοινωνία και περιορίζει τα δικαιώματα των ανθρώπων να εκφράζουν ελεύθερα, να κινούνται χωρίς φόβο και να είναι αυτοί που είναι.

Η Ella Jakubowska, σύμβουλος πολιτικής στο EDRi, προειδοποιεί ότι:

Ενώ οι νόμοι της ΕΕ λένε ότι ο καθένας από εμάς είναι αθώος έως ότου αποδειχθεί ένοχος, η επικράτηση των βιομετρικών πρακτικών μαζικής παρακολούθησης σε ολόκληρη την Ευρώπη δείχνει το αντίθετο. Ο καθένας από εμάς αντιμετωπίζεται ως ύποπτος έως ότου «αποδειχθεί» αθώος, με εφαρμογές συστημάτων τα οποία από ποτέ δεν θα έπρεπε να έχουν ξεκινήσει.

Παραδείγματα από την Πολωνία

Στην Πολωνία, η αστυνομία έχει κάνει κατάχρηση του συστήματος καραντίνας COVID-19 που βασίζεται στην αναγνώριση προσώπου της χώρας για να επισκεφτεί τα σπίτια ανθρώπων αφού τελειώσουν την καραντίνα τους. Η πολωνική κυβέρνηση έχει επίσης κατηγορηθεί ότι χρησιμοποιεί  λογισμικό υποκλοπής spyware με τη δυνατότητα παρακολούθησης των βιομετρικών δεδομένων των ανθρώπωνπαρά το γεγονός ότι τέτοιο λογισμικό κατασκοπείας έχει εμπλακεί σε εγκλήματα κατά των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Η επείγουσα ανάγκη απαγόρευσης της μαζικής βιομετρικής επιτήρησης

Αυτή η έρευνα αποτελεί πρόσθετη απόδειξη της ανάγκης της ΕΕ να αποκλείσει αυτές τις πρακτικές και να επιβάλει τα θεμελιώδη δικαιώματα και το κράτος δικαίου. Από τη χρήση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης (AI) για τη διεξαγωγή βιομετρικής μαζικής παρακολούθησης, έως την επιβλαβή κοινωνική βαθμολογία και την προγνωστική αστυνόμευση, θα πρέπει να υπάρχουν κόκκινες γραμμές  (νομικά όρια) για όλες τις χρήσεις της τεχνητής νοημοσύνης που είναι απαράδεκτες σε μια δημοκρατική κοινωνία. Μαζί με τον αυξημένο έλεγχο αυτών που αναπτύσσουν τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και την πιο ουσιαστική εμπλοκή με εκείνους που υπόκεινται σε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, απαιτούνται τέτοια μέτρα για να διασφαλιστεί ότι η προσέγγιση της ΕΕ για την τεχνητή νοημοσύνη θα δώσει προτεραιότητα στους ανθρώπους.

Προς το παρόν, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ προετοιμάζονται να διαπραγματευτούν τον νόμο για την τεχνητή νοημοσύνη (AI Act), έναν νέο νόμο που μας δίνει μια μοναδική ευκαιρία για την απαγόρευση της μαζικής βιομετρικής παρακολούθησης και άλλων πρακτικών ΑΙ που δεν έχουν θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία. Ο νόμος για την τεχνητή νοημοσύνη θα επηρεάσει όλους τους ανθρώπους στην ΕΕ και πέραν αυτής, οπότε είναι ζωτικής σημασίας η ΕΕ να προτείνει ισχυρούς κανόνες που θα θέτουν τα άτομα και τις κοινωνίες μπροστά από τον κρατικό έλεγχο και την εταιρική απληστία.

Οι πολίτες της ΕΕ μπορούν να καταστήσουν την αντίθεσή τους να παρακολουθούνται συνεχώς μέσω ευαίσθητων δεδομένων σχετικά με το σώμα τους και τις συμπεριφορές τους, υπογράφοντας την επίσημη πρωτοβουλία , που υποστηρίζεται ήδη από ι πάνω από 60 οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, στο https: //reclaimyourface.eu 

Πηγή άρθρου: https://edri.org/

Τις τελευταίες μέρες τo GitHub προκάλεσε μια μεγάλη αναταραχή στον χώρο του Ελεύθερου Λογισμικού, με την έναρξη λειτουργίας του Copilot. Το Copilot είναι μια εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης εκπαιδευμένη σε πηγαίο κώδικα και κείμενα που διατίθενται από το κοινό και παράγει προτάσεις κώδικα σε προγραμματιστές σε πραγματικό χρόνο.

Δεδομένου ότι το Copilot χρησιμοποιεί ως εκπαιδευτικό υλικό τα πολυάριθμα αποθετήρια GitHub που διανέμονται με άδειες copyleft όπως η GPL, μερικοί σχολιαστές κατηγορούν το GitHub για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, επειδή το ίδιο το Copilot δεν κυκλοφορεί με άδεια copyleft, και θα προσφέρεται ως υπηρεσία επί πληρωμή μετά από μια δοκιμαστική φάση. Η διαμάχη αγγίζει ταυτόχρονα πολλά ακανθώδη ζητήματα πνευματικών δικαιωμάτων. Αυτό που είναι εκπληκτικό για την τρέχουσα συζήτηση είναι ότι οι εκκλήσεις για την ευρύτερη δυνατή ερμηνεία των πνευματικών δικαιωμάτων προέρχονται τώρα από την κοινότητα του Ελεύθερου Λογισμικού.

Οι άδειες Copyleft δεν επωφελούνται από αυστηρότερους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων

Οι άδειες Copyleft είναι μια ευφυής εφεύρεση με την οποία, ο χώρος του Ελεύθερου Λογισμικού έχει χρησιμοποιήσει τα πνευματικά δικαιώματα για την προώθηση της ελεύθερης ανταλλαγής πολιτισμού και καινοτομίας. Έργα με άδεια χρήσης copyleft μπορούν να αντιγραφούν, να τροποποιηθούν και να διανεμηθούν από όλους, και αντίγραφα ή παράγωγα έργα μπορούν με τη σειρά τους να επαναχρησιμοποιηθούν υπό τους ίδιους όρους άδειας. Αυτό δημιουργεί έναν ενάρετο κύκλο, χάρη στον οποίο όλο και περισσότερες καινοτομίες είναι ανοιχτές στο ευρύ κοινό. Τα πνευματικά δικαιώματα, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να εγγυώνται την αποκλειστικότητα έναντι των δημιουργιών, χρησιμοποιούνται εδώ για να αποτρέψουν τον περιορισμό της πρόσβασης σε παράγωγα έργα.

Ωστόσο, είναι επίσης σαφές ότι δεν θα υπάρχει ανάγκη για άδειες copyleft σε κώδικα λογισμικού από τρίτους προγραμματιστές, εάν τα πνευματικά δικαιώματα δεν εγγυώνται στους κατόχους δικαιωμάτων υψηλό βαθμό αποκλειστικού ελέγχου των πνευματικών δημιουργιών αρχικά. Εάν δεν ήταν δυνατόν να απαγορευτεί η χρήση και η τροποποίηση του κώδικα λογισμικού μέσω πνευματικών δικαιωμάτων, τότε δεν θα υπήρχε ανάγκη για άδειες που εμποδίζουν τους προγραμματιστές να κάνουν χρήση αυτών των δικαιωμάτων απαγόρευσης (φυσικά, οι άδειες ελεύθερου λογισμικού θα εξακολουθούν να εκπληρώνουν τη σημαντική λειτουργία που απαιτεί συμβατική δημοσίευση τροποποιημένου πηγαίου κώδικα). Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είναι τόσο παράλογο όταν οι λάτρεις της copyleft υποστηρίζουν την επέκταση των πνευματικών δικαιωμάτων. Οποιαδήποτε επέκταση των δικαιωμάτων απαγόρευσης όχι μόνο ενισχύει την επιβολή των αδειών copyleft, αλλά και τις πολύ πιο διαδεδομένες άδειες πνευματικών δικαιωμάτων, οι οποίες στοχεύουν στην επίτευξη ακριβώς των αντίθετων αποτελεσμάτων.

Αλλά αυτό ακριβώς συμβαίνει στην τρέχουσα συζήτηση για το Copilot του GitHub. Επειδή μια μεγάλη εταιρεία – δηλαδή η μητρική εταιρεία του GitHub η Microsoft – ωφελείται από την ανάλυση του ελεύθερου λογισμικού και δημιουργεί μια εμπορική υπηρεσία σε αυτήν, η ιδέα της χρήσης νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων για να απαγορεύσει τη Microsoft να κάνει λόγο μπορεί να φαίνεται προφανής στους λάτρεις της copyleft. Ωστόσο, με αυτόν τον τρόπο, απαιτείται ουσιαστικά η επέκταση των πνευματικών δικαιωμάτων σε δράσεις που δεν καλύπτονται από πνευματικά δικαιώματα. Αυτές οι επεκτάσεις θα έχουν θανατηφόρες συνέπειες για την ανοιχτή κουλτούρα που επιδιώκουν να προωθήσουν οι άδειες copyleft.

Υπάρχουν δύο κύριες εκδοχές της κριτικής στο GitHub για την έναρξη του Copilot. Ορισμένοι επικρίνουν την ίδια τη χρήση του ελεύθερου λογισμικού ως αρχικό υλικό για μια εμπορική εφαρμογή AI. Άλλοι επικεντρώνονται στην ικανότητα του Copilot να παράγει αποτελέσματα βάσει των εκπαιδευτικών δεδομένων. Μπορεί κανείς να βρει και τα δύο ηθικά κατακριτέα, αλλά τα πνευματικά δικαιώματα δεν παραβιάζονται κατά τη διαδικασία.

Η εξόρυξη κειμένου και δεδομένων δεν αποτελεί παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων

Στο βαθμό που απλώς το scraping of code χωρίς την άδεια των συγγραφέων επικρίνεται, αξίζει να σημειωθεί ότι η απλή ανάγνωση και επεξεργασία πληροφοριών δεν είναι μια πράξη σχετική με πνευματικά δικαιώματα που απαιτεί άδεια: Αν πάω σε ένα βιβλιοπωλείο, βγάλω ένα βιβλίο από το ράφι και αρχίσω να το διαβάζω, δεν παραβιάζω πνευματικά δικαιώματα. Το γεγονός ότι η εξόρυξη περιεχομένου για την εκπαίδευση μιας τεχνητής νοημοσύνης εισέρχεται καθόλου στο πεδίο των πνευματικών δικαιωμάτων είναι επειδή η ψηφιακή τεχνολογία απαιτεί την παραγωγή αντιγράφων περιεχομένου για την επεξεργασία του. Η αντιγραφή είναι ουσιαστικά μια πράξη που σχετίζεται με πνευματικά δικαιώματα. Πολλές από τις συγκρούσεις μεταξύ πνευματικών δικαιωμάτων και ψηφιακής τεχνολογίας προκύπτουν από αυτό το γεγονός. Ευτυχώς, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και τα δικαστήρια έχουν από καιρό αναγνωρίσει ότι η ψηφιακή τεχνολογία θα ήταν εντελώς άχρηστη εάν κάθε τεχνικό αντίγραφο απαιτούσε άδεια. Σε διαφορετική περίπτωση,άτομα που ακούνε μουσική με ψηφιακά ακουστικά βαρηκοΐας θα πρέπει πρώτα να αποκτήσουν άδεια για αυτήν. Οι πάροχοι διαδικτύου θα πρέπει να παρέχουν άδεια για κάθε πιθανό έργο που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα που ανταλλάσσουν οι πελάτες τους μεταξύ τους.

Ήδη από το 2001, η ΕΕ επέτρεψε τέτοιες προσωρινές, εφήμερες πράξεις αντιγραφής, οι οποίες αποτελούν μέρος μιας τεχνικής διαδικασίας, χωρίς περιορισμούς – παρά τις διαμαρτυρίες της βιομηχανίας ψυχαγωγίας εκείνη την εποχή. Δυστυχώς, αυτή η εξαίρεση πνευματικών δικαιωμάτων του 2001 αρχικά επέτρεπε μόνο προσωρινή, δηλαδή παροδική, αντιγραφή περιεχομένου που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα. Ωστόσο, πολλές τεχνικές διεργασίες απαιτούν πρώτα τη δημιουργία ενός σώματος αναφοράς στο οποίο το περιεχόμενο αποθηκεύεται μόνιμα για περαιτέρω επεξεργασία. Αυτή η αναγκαιότητα χρησιμοποιείται εδώ και πολύ καιρό από ακαδημαϊκούς εκδότες για να αποτρέψει τους ερευνητές από τη λήψη μεγάλων ποσοτήτων άρθρων που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα για αυτοματοποιημένη ανάλυση. Αν και αυτοί οι μελετητές είχαν νόμιμη πρόσβαση στο περιεχόμενο, για παράδειγμα μέσω συνδρομής από το πανεπιστήμιο τους, οι εκδότες προσπάθησαν να αποκλείσουν συμβατικά ή τεχνικά τη δημιουργία εταιρείας αναφοράς. Σύμφωνα με τους εκδότες, οι ερευνητές έπρεπε να διαβάσουν τα άρθρα μόνο με τα μάτια τους και όχι με τεχνικά βοηθήματα. Οι μέθοδοι έρευνας που βασίζονται σε μηχανή, όπως οι ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες, υπέφεραν σε μεγάλο βαθμό από αυτήν την πρακτική.

Κάτω από το σύνθημα «Το δικαίωμα στην ανάγνωση είναι το δικαίωμα στο δικό μου», οι ερευνητικές ενώσεις με έδρα την ΕΕ ζήτησαν επομένως ρητή άδεια στον ευρωπαϊκό νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων για τη λεγόμενη εξόρυξη κειμένου και δεδομένων, δηλαδή τη μόνιμη αποθήκευση έργων που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα για αυτοματοποιημένους σκοπούς. ανάλυση. Η εκστρατεία ήταν επιτυχής, για την αγωνία των ακαδημαϊκών εκδοτών. Από την οδηγία της ΕΕ για τα πνευματικά δικαιώματα του 2019, επιτρέπεται η εξόρυξη κειμένου και δεδομένων. Ακόμα και όταν πρόκειται για εμπορικές χρήσεις, οι κάτοχοι δικαιωμάτων που δεν επιθυμούν την αποξένωση των έργων τους που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα για εξόρυξη δεδομένων πρέπει να εξαιρεθούν σε μορφή αναγνώσιμη από μηχανή, όπως το robots.txt Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων, η εξόρυξη κώδικα με άδεια GPL ή οποιουδήποτε άλλου έργου που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, είναι νόμιμη, ανεξάρτητα από την άδεια που χρησιμοποιείται. Στις ΗΠΑ, η απόξεση εμπίπτει σε ορθή χρήση, αυτό ήταν σαφές τουλάχιστον από την υπόθεση Google Books

Ο κώδικας που δημιουργείται από μηχανή δεν είναι παράγωγο έργο

Ορισμένοι σχολιαστές βλέπουν το GitHub Copilot ως παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, επειδή το πρόγραμμα όχι μόνο χρησιμοποιεί κώδικα λογισμικού που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, μεγάλο μέρος του οποίου δημοσιεύεται ως GPL, ως εκπαιδευτικό υλικό, αλλά παράγει επίσης κώδικα λογισμικού. Σύμφωνα με τους κριτικούς, αυτός ο κώδικας είναι ένα παράγωγο έργο των συνόλων δεδομένων εκπαίδευσης επειδή η AI δεν θα μπορούσε να δημιουργήσει τον κώδικα χωρίς τα δεδομένα εκπαίδευσης. Σε μερικές περιπτώσεις, το Copilot αναπαράγει επίσης σύντομα αποσπάσματα από τα σύνολα δεδομένων εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις Συχνές Ερωτήσεις του GitHub.

Αυτή η λογική είναι επικίνδυνη από δύο απόψεις: Από τη μία πλευρά, υποδηλώνει ότι ακόμη και η αναπαραγωγή των μικρότερων αποσπασμάτων προστατευμένων έργων συνιστά παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων. Αυτή δεν είναι η περίπτωση. Αυτή η χρήση είναι σχετική μόνο σύμφωνα με τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων, εάν το απόσπασμα που χρησιμοποιείται είναι με τη σειρά του πρωτότυπο και αρκετά μοναδικό για να φτάσει το όριο της πρωτοτυπίας. Διαφορετικά, οι συγκρούσεις πνευματικών δικαιωμάτων θα προέκυπταν συνεχώς όταν δύο συγγραφείς χρησιμοποιούν την ίδια ασήμαντη δήλωση ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο, όπως «οι Bucks νίκησαν τους Hawks και πηγάινουν στους τελικούς του NBA» ή «i = i + 1». Τα σύντομα αποσπάσματα κώδικα που αναπαράγει το Copilot από τα εκπαιδευτικά δεδομένα είναι απίθανο να φτάσουν στο όριο της πρωτοτυπίας. Ακριβώς επειδή τα πνευματικά δικαιώματα προστατεύουν μόνο πρωτότυπα αποσπάσματα, οι εκδότες τύπου στην ΕΕ έχουν πιέσει επιτυχώς τα δικά τους δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που δεν απαιτούν πρωτοτυπία ως προϋπόθεση για προστασία. Στόχος τους είναι να απαγορεύσουν την εμφάνιση μεμονωμένων προτάσεων από άρθρα τύπου από μηχανές αναζήτησης. Αυτή ακριβώς η προβληματική απαίτηση υποστηρίζεται από την κοινότητα του Ελεύθερου Λογισμικού όταν απαιτεί απόλυτο έλεγχο των μικρότερων αποσπασμάτων κώδικα λογισμικού.

Από την άλλη πλευρά, το επιχείρημα ότι τα outputs του GitHub Copilot είναι παράγωγα έργα των δεδομένων εκπαίδευσης βασίζεται στην υπόθεση ότι μια μηχανή μπορεί να παράγει έργα. Αυτή η υπόθεση είναι λανθασμένη και αντιπαραγωγική. Ο νόμος περί πνευματικών δικαιωμάτων έχει εφαρμοστεί ποτέ μόνο σε πνευματικές δημιουργίες – όπου δεν υπάρχει δημιουργός, δεν υπάρχει έργο. Αυτό σημαίνει ότι κώδικας που δημιουργείται από μηχανή όπως αυτός του GitHub Copilot δεν είναι καθόλου έργο σύμφωνα με τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων, επομένως δεν είναι παράγωγο έργο. To output ενός μηχανήματος απλά δεν πληροί τις προϋποθέσεις για προστασία πνευματικών δικαιωμάτων – είναι στο δημόσιο κτήμα. Αυτά είναι καλά νέα για το ανοιχτό κίνημα και όχι κάτι που χρειάζεται διόρθωση.

Όσοι υποστηρίζουν ότι το αποτέλεσμα της Copilot είναι παράγωγο των δεδομένων εκπαίδευσης μπορεί να το κάνει επειδή ελπίζουν ότι θα τοποθετήσει αυτές τις εκδόσεις υπό τους όρους αδειοδότησης της GPL. Όμως, η δυσάρεστη παρενέργεια μιας τέτοιας επέκτασης των πνευματικών δικαιωμάτων θα ήταν ότι όλο το άλλο περιεχόμενο που δημιουργείται από AI θα προστατεύεται επίσης από τα πνευματικά δικαιώματα. Τι θα σταματούσε τότε μια μουσική βιομηχανία να εκπαιδεύσει ένα AI με τον κατάλογο μουσικής της για να δημιουργεί αυτόματα κάθε μελωδία που μπορεί να φανταστεί και να απαγορεύσει τη χρήση της από τρίτους; Τι θα εμπόδιζε τους εκδότες να παράγουν εκατομμύρια προτάσεις και να ιδιωτικοποιήσουν τη γλώσσα στη διαδικασία;

Στον Παγκόσμιο Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας (WIPO), οι εταιρείες ήδη ασκούν πιέσεις για επέκταση των πνευματικών δικαιωμάτων σε έργα που δημιουργούνται από μηχανήματα. Σύμφωνα με το WIPO : «Ο κύριος στόχος αυτών των ερωτημάτων είναι εάν το υφιστάμενο σύστημα πνευματικής ιδιοκτησίας πρέπει να τροποποιηθεί για να παρέχει ισορροπημένη προστασία για έργα και εφευρέσεις που δημιουργούνται από μηχανήματα», οι κύριοι δικαιούχοι μιας τέτοιας επέκτασης των πνευματικών δικαιωμάτων θα είναι οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας που είναι στην καλύτερη θέση για την ανάπτυξη και κλιμάκωση εφαρμογών AI. Όπως η Microsoft.

Πηγή άρθρου: https://juliareda.eu/

Οι εκδηλώσεις δεν σταματούν καθώς αυτήν την εβδομάδα πραγματοποιούνται online εκδηλώσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για τις ανοιχτές τεχνολογίες και την καινοτομία! Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών ( ΕΕΛΛΑΚ ) σας προτείνει να τις παρακολουθήσετε και να τις διαδώσετε. Μπορείτε επίσης να δείτε περισσότερες εκδηλώσεις για τις επόμενες εβδομάδες ή να καταχωρίσετε τη δική σας εκδήλωση στο: https://ellak.gr/events.

Ημερομηνία/ΏραΕκδήλωση
07/06/2021 – 05/07/2021
Ολοήμερο
#Online event: Learn Moodle 3.11 Basics
28/06/2021 – 05/07/2021
Ολοήμερο
#Online event: The BIG hackathon! – Bridging Interoperability Gaps
05/07/2021 – 09/07/2021
Ολοήμερο
#Online event: Africa Law Tech Festival 2021 | Digital policy for economic growth
05/07/2021 – 10/07/2021
Ολοήμερο
#Online event: Hardwear.io Security Trainings and Conference USA 2021
05/07/2021 – 09/07/2021
Ολοήμερο
#Online event: MoodleMoot Francophone 2021
05/07/2021
15:00 – 15:30
#Online event: Smart Data Models Open Session
06/07/2021 – 07/07/2021
Ολοήμερο
#Online event: jsday 2021
06/07/2021 – 23/07/2021
Ολοήμερο
#Online event: Netdev 0x15, THE Technical Conference on Linux Networking
07/07/2021
19:15 – 23:00
#Online event: Open Source Project: Automating Cloud Desktop Development Environments
08/07/2021
19:00 – 20:00
#Online evebt: Major New Release: Explore Kuma 1.2 (OSS)
09/07/2021 – 11/07/2021
Ολοήμερο
#Online event: State of the Map 2021
09/07/2021
17:00 – 19:00
#Online event: Secure your API’s using open-standard authorization protocol 2.0
GitKraken

ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Την σήμερον ημέρα το ερώτημα που πλανάται είναι, για να είσαι influencer, πόσους ακόλουθους πρέπει να έχεις στα social media; Στον κόσμο των προγραμματιστών, μέτρο σύγκρισης είναι το Gihub/Gitlab. Πόσους ακόλουθους έχεις; Πόσα αποθετήρια; Πόσα από αυτά είναι επισημασμένα; Πόσα contributions είχες τελευταία; Πόσο πράσινος (ή μπλε) είναι ο πίνακας με την συνεισφορά σου; Όλα αυτά τα ερωτήματα είναι τα αντίστοιχα των influencers που αφορούν τους προγραμματιστές. Αυτά αποτελεούν ουσιαστικά το βιογραφικό τους (άντε μαζί με το προφίλ τους στο Linkedin). Με αυτά μπορούν να ζητήσουν εργασία (ή να τους ζητήσουν recruiters).

Όμως, πως ξεκινάει κανείς να δημιουργεί το προφίλ του στο Git; Είναι εύκολο; Μπορεί ένας αρχάριος χρήστης να το χρησιμοποιεί χωρίς να γνωρίζει πολλά για το Git; Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να πάρει μια ιδέα για το πως λειτουργεί, και γιατί λειτουργεί έτσι. Όμως είναι εύκολο να χρησιμοποιήσει το Git;

ΛΥΣΗ

Την λύση στην ερώτηση έρχεται να δώσει ένα καταπληκτικό πρόγραμμα. Το πρόγραμμα ονομάζεται GitKraken. Τι είναι αυτό που το κάνει μοναδικό; Ο κυριότερος λόγος είναι ότι η διαδικασία για να υποβάλλετε τον κώδικά σας στο αποθετήριο γίνεται με γραφικό τρόπο. Αυτό διευκολύνει τους αρχάριους χρήστες ΑΦΑΝΤΑΣΤΑ. Τα χαρακτηριστικά του προγράμματος δεν σταματούν εκεί. Ακόμα και ένας προχωρημένος χρήστης μπορεί να αυτοματοποιήσει τις καθημερινές του εργασίες και να εξοικονομήσει χρόνο.

Στο παρόν άρθρο θα δούμε πως μπορείτε να εγκαταστήσετε το GitKraken. Σε επόμενα άρθρα θα δούμε πως μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε αποδοτικά, θα δούμε κάποια κολπάκια κλπ.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Πολλοί είναι οι τρόποι εγκατάστασης.

ΑΡΧΕΙΑ deb/rpm

Κατεβάστε το πρόγραμμα:

Για Ubuntu LTS 16.04+, Debian 9+
deb

Για RHEL 7+, CentOS 7+, Fedora 31+
rpm

Οι παραπάνω τρόποι, δεν χρειάζονται ιδιαίτερη ανάλυση. Κατεβάζετε το αρχείο και με διπλό κλικ θα ανοίξει ο εγκαταστάτης πακέτων της διανομής σας. Με απλό Next>Next>Finish θα εγκατασταθεί το πρόγραμμα.

FLATPAK

Αφού έχετε εγκαταστήσει το Flatpak στον υπολογιστή σας, μπορείτε να το εγκαταστήσετε εύκολα με την εντολή:
flatpak install com.axosoft.GitKraken

Αν παλι είστε οπτικοί τύποι, μπορείτε να το εγκαταστήσετε από το αποθετήριο του flathub (εδώ). Πατήστε απλά Install και θα εγκατασταθεί (αφού έχετε εγκαταστήσει το flatpak μαζί με το αποθετήριο στον υπολογιστή σας).

SNAP

Αφορά κυρίως την διανομή Ubuntu αλλά και όσες διανομές έχουν ενεργοποιημένη την τεχνολογία SNAPS.
Επισκεφθείτε το snapcraft (εδώ) και πατήστε το κουμπί Install. Θα ανοίξει ο εγκαταστάτης του υπολογιστή σας και θα το εγκαταστήσετε πολύ απλά.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Για την καλύτερη λειτουργία και για να αποκομίσετε τα μέγιστα από το πρόγραμμα, πρέπει να κάνετε λογαριασμό. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του GitKraken και δημιουργήστε τον λογαριασμό σας. Χρησιμοποιόντας τον παραπάνω σύνδεσμο, θα μπείτε και σε κλήρωση για δωροκάρτα των 100€ από την AMAZON.

ΣΚΟΝΑΚΙ

Αφού το εγκαταστήσατε, κάνατε τον λογαριασμό, μπορείτε να κατεβάσετε το σκονάκι και να δείτε κάποιες δυνατότητες που σας προσφέρει το πρόγραμμα. Σύντομα θα μεταφραστεί και στα Ελληνικά.

Κατεβάστε το σκονάκι

Δείτε πόσο εύκολη είναι η χρήση (θα ακολουθήσουν και άλλα tips).Αν έχετε κάποιον φίλο/η που δεν γνωρίζει πως να ξεκινήσει το Git, ενημερώστε τον ότι το GitKraken θα τον βοηθήσει απίστευτα.

Τα σύνολα δεδομένων περιέχουν μια λίστα επιλεγμένων περιπτώσεων, που έχουν ληφθεί από οργανισμούς του δημόσιου τομέα στην Ευρώπη, σχετικά με την υιοθέτηση και την εφαρμογή Τεχνητής Νοημοσύνης. Οι περιπτώσεις αυτές έχουν συλλεχθεί από το AI Watch, μέσα από μια σειρά δραστηριοτήτων (έρευνες, εργαστήρια, συνεντεύξεις, έρευνα γραφείου), για την κατανόηση του τύπου των λύσεων AI που διατίθενται από τις κυβερνήσεις. Ο κατάλογος δεν πρέπει να θεωρείται πλήρης, αλλά μπορεί ακόμα να χρησιμοποιηθεί για την εύρεση ορισμένων παραδειγμάτων υιοθέτησης και εφαρμογής της Τεχνητής Νοημοσύνης σε κυβερνήσεις στην Ευρώπη. Το περιεχόμενό της λίστας θα ενημερώνεται συνεχώς τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2021.

Κάθε περίπτωση τεκμηριώνεται με τίτλο, την κύρια χώρα υιοθέτησης, το διοικητικό επίπεδο και έναν διαδικτυακό σύνδεσμο για να βρείτε περισσότερες πληροφορίες. Επιπλέον, οι υποθέσεις έχουν ταξινομηθεί σύμφωνα με το  Functions of Government (COFOG) που έχει αναπτυχθεί από τον ΟΟΣΑ  και το  AI subdomain από τoAI Watch initiative

Μια  διαδικτυακή έρευνα  είναι διαθέσιμη για όλους όσους θέλουν να προσθέσουν νέες περιπτώσεις χρήσης. Μπορείτε επίσης να δείτε τις περιπτώσεις μέσω του AI-X μιας πειραματικής εφαρμογής προβολής .

AI Viewer, Explorer

Ιστορικό

Η δράση ELISE υποστηρίζει to AI Watch initiative της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ειδικά για τις επιπτώσεις που έχει η Τεχνητή Νοημοσύνη στο δημόσιο τομέα.

To AI Watch  είναι μια πρωτοβουλία πολιτικής που παρακολουθεί την Τεχνητή Νοημοσύνη στην Ευρώπη. Παρέχει μια σειρά αναλύσεων απαραίτητων για την παρακολούθηση και τη διευκόλυνση της εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Τεχνητή Νοημοσύνη Ειδικότερα το AI Watch παρακολουθεί:

 • τη βιομηχανική, τεχνολογική και ερευνητική ικανότητα,
 • τις πολιτικές πρωτοβουλίες στα κράτη μέλη 
 • την αφομοίωση και τις τεχνικές εξελίξεις της Τεχνητής Νοημοσύνης και
 • τον αντίκτυπό του στην οικονομία, την κοινωνία και τις δημόσιες υπηρεσίες.

Περισσότερες πληροφορίες

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με:

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu

To Blog της Ελληνικής κοινότητας του Bitcoin

Τo Ολλανδικό ανταλλακτήριο Bitcoin Meester είναι ο επίσημος χορηγός της επαγγελματικής ομάδας ποδοσφαίρου της πρώτης κατηγορίας του Ολλανδικού ποδοσφαίρου Alkmaar.

https://twitter.com/AZAlkmaar/status/1410601741599469580

H συμφωνία είναι για μέχρι και τα μέσα της σεζόν του 2014 με τις μέρος των πληρωμών της χορηγίας από το ανταλλακτήριο προς την ομάδα να γίνονται αποκλειστικά σε Bitcoin. Oπως ανακοίνωσε η διοίκηση της Alkmaar μέρος αυτών των Bitcoin σκοπεύουν να το διατηρήσουν ως αποθεματικά της ομάδας.

H Alkmaar τερμάτισε δεύτερη στο φετινό πρωτάθλημα της Ολλανδίας.

Ειναι η δεύτερη μεγάλη Ευρωπαική ομάδα που δέχεται χορηγία σε Bitcoin καθώς έχει προηγηθεί η Southapton με την χορηγία από το site στοιχημάτων sportsbet.io και την πληρωμή μέρος των bonus των παιχτών σε bitcoin.

The post Το ολλανδικό ανταλλακτήριο Bitcoin Meester επίσημος χορηγός της Alkmaar appeared first on To Blog της Ελληνικής κοινότητας του Bitcoin.

Αν είσαι gamer και προτιμάς να παίζεις με Linux, υπάρχει μια διανομή που κάνει το gaming στο Linux… παιχνιδάκι. Μιλάμε για το το ChimeraOS, μια διανομή Linux που ξεκίνησε όταν η Valve έπαψε να…   Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου ChimeraOS, η απόλυτη διανομή Linux για να παίζεις Steam παιχνίδια και όχι μόνο! όπως δημοσιεύθηκε στο Linux Insider

To Blog της Ελληνικής κοινότητας του Bitcoin

Σήμερα είχαμε την μεγαλύτερη ιστορικά πτώση της δυσκολίας στο Bitcoin mining καθώς αυτή άγγιξε το -28%.  Συγκεκριμένα η πτώση της δυσκολίας έφτασε το -27.94% με την συνολική επεξεργαστική ισχύ του Bitcoin mining να είναι πλέον στο -50% από το all time high και να κινείτε γύρω από το 80-90EH/s.

Φυσικά η μεγάλη αυτή πτώση προέρχεται από την καθολική απαγόρευση του Bitcoin mining στην Κίνα και το shutdown που γίνετε αυτές τις μέρες στα μεγάλα mining farm της χώρας. Η κατάσταση αυτή είναι σίγουρο ότι θα συνεχιστεί για τουλάχιστον άλλο ένα μήνα μέχρι να γίνει το relocation του mining hardware σε γειτονικές χώρες που είναι ποιο ανοιχτές σε αυτή την επιχειρηματική δραστηριότητα και με το ίδιο χαμηλό κόστος ρεύματος με την Κίνα όπως είναι το Καζακστάν.

H πτώση της επεξεργαστικής ισχύς είχε και επιπτώσεις στην ίδια διεκπεραίωση των συναλλαγών του Bitcoin δικτύου καθώς είχε χαθεί ο ρυθμός των 10 λεπτών ανά block με το σύστημα να δημιουργεί block κατά μέσο όρο στα 23 λεπτά.

Ήδη πάντως και η επόμενη διόρθωση της δυσκολίας θα είναι πτωτική με πάνω από το -10% αν και είναι νωρίς να γίνουν ασφαλές προβλέψεις καθώς θέλει περίπου 16 μέρες για να πραγματοποιηθεί.

The post Ιστορική πτώση της δυσκολίας στο Bitcoin mining appeared first on To Blog της Ελληνικής κοινότητας του Bitcoin.

Αντικείμενο της συγκεκριμένης ομάδας εργασίας της ΕΕΛ/ΛΑΚ, είναι η αξιοποίηση ανοιχτών τεχνολογιών, διαδικασιών και προτύπων στο σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων για την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων και την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Πιο συγκεκριμένα, με αφορμή τις πρόσφατες εξελίξεις σε επίπεδο Ε.Ε όπως η Λευκή Βίβλος για την Τεχνητή Νοημοσύνη, η πρόταση για έναν ευρωπαϊκό κανονισμό για την τεχνητή νοημοσύνη (AI Act), η Πράξη της Ε.Ε για την Κυβερνοασφάλεια και το ευρωπαϊκό πλαίσιο πιστοποίησης κυβερνοασφάλειας, η ομάδα εργασίας θα επεξεργαστεί προτάσεις πολιτικής και δράσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης ενδεικτικά σε θέματα όπως:

 • Ανοιχτά δεδομένα και ‘Εμπιστη Τεχνητή Νοημοσύνη
 • Τεχνητή Νοημοσύνη και Διοικητικό Δίκαιο
 • Ιδιωτικότητα και προστασία δεδομένων σε τεχνολογίες αιχμής (π.χ. Τεχνητή Νοημοσύνη, Βιομετρικές τεχνολογίες)
 • Πλαίσιο ασφαλούς διακυβέρνησης ανοικτών δεδομένων
 • Πολιτικές κυβερνοασφάλειας και τεχνολογικές λύσεις
 • Κυβερνοασφάλεια και Τεχνητή Νοημοσύνη
 • Διαλειτουργικότητα στην πιστοποίηση κυβερνοασφάλειας

Την ομάδα εργασίας συντονίζουν η Λίλιαν Μήτρου, Πανεπιστήμιο Αιγαίου και η Νινέτα Πολέμη, Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Blog ομάδας εργασίας: http://privacy.ellak.gr και https://legal.ellak.gr Λίστα συζητήσεων και συντονισμού ομάδας: https://lists.ellak.gr/wg-privacy/listinfo.html

Καλούμε μέλη της Ακαδημαϊκής-Ερευνητικής κοινότητας καθώς και κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να συμβάλλει στις παραπάνω δράσεις της ομάδας να δηλώσει συμμετοχή στην παρακάτω φόρμα.

<noscript class="ninja-forms-noscript-message"> Ειδοποίηση: Απαιτείται η JavaScript για αυτό το περιεχόμενο.</noscript>by: OSArena

Διανομές Linux υπάρχουν πολλές και παλιότερα ήταν ακόμα περισσότερες. Το γεγονός αυτό μπορεί να χαρακτηριστεί μόνο ως θετικό, άσχετα αν κατά καιρούς αρκετοί αναφέρουν πως είναι κακό και μπερδεύει. Κανέναν δε μπερδεύει, και όσοι το λένε είτε αδυνατούν είτε δε θέλουν να καταλάβουν τη φιλοσοφία του Linux και εν γένει του ΕΛ/ΛΑΚ, οπότε καλύτερα να παραμείνουν στο λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιούν -τα Windows, δηλαδή- και να ασκούν την κριτική τους στη Microsoft, αν μπορούν.

Ένα από τα είδη διανομών που μου αρέσει είναι οι λεγόμενες «μικρές» ή «μινιμαλιστικές». Έχω φιλοξενήσει στους υπολογιστές μου πολλές από αυτές, πότε για λόγους πρακτικούς (μέγεθος δίσκου, χαρακτηριστικά του μηχανήματος κλπ.), άλλοτε από περιέργεια ή ακόμα και για πειραματισμό. Ακόμα έχω CDs και μικρής χωρητικότητας USB sticks και κάρτες SD με τέτοιες διανομές, με ορισμένες εξ αυτών να χρονολογούνται 10-15 χρόνια πίσω, ίσως και πιο πολύ.

Αυτού του είδους οι διανομές είναι «επιστήμη», καθώς οι δημιουργοί τους καλούνται να χωρέσουν σε ελάχιστα MB ένα ολόκληρο λειτουργικό σύστημα με -τουλάχιστον- κάποιες καθημερινές εφαρμογές γενικής χρήσης.

Πρακτικά, είναι αδύνατο να αναφέρω κάθε υπάρχουσα διανομή αυτής της κατηγορίας μα και άτοπο, αφού, προφανώς, δεν τις έχω δοκιμάσει όλες. Θα σταθώ, όμως, στις πέντε που μου έμειναν -και εξακολουθούν να υπάρχουν- μετά από τόσα χρόνια, οι οποίες παράλληλα δεν απαιτούν ιδιαίτερη εμπειρία.

Επίσης, έξω από αυτήν τη λίστα θα αφήσω ορισμένες ακόμα διανομές που άδικα περιλαμβάνονται στις «μινιμαλιστικές», ασχέτως αν τα διάφορα Linux blogs τις παρουσιάζουν σαν τέτοιες μπερδεύοντας το «ελαφρύ» με το «μινιμαλιστικό».

antiX Linux

Το μικρό antiX

Είναι μια διανομή η οποία βασίζεται στο Debian και, όπως φανερώνει το όνομά της, δημιουργήθηκε με σκοπό να μπορεί να τρέχει σε πεπαλαιωμένα μηχανήματα. Βλέπετε, χρόνο με τον χρόνο, από τον πυρήνα Linux αφαιρούνται drivers και άλλα, τα οποία παρέχουν υποστήριξη σε παλιότερο hardware. Κάτι εύλογο, προφανώς, αφού αλλιώς θα είχαμε έναν «πυρήνα-τέρας» πάρα πολλών GB.

Στο antiX δε θα βρούμε τίποτα από αυτά που έχουμε συνηθίσει στις «mainstream» διανομές. Δεν υπάρχει GNOME, δεν υπάρχει Plasma, ούτε οποιοδήποτε άλλο σύγχρονο γραφικό περιβάλλον. Εδώ έχουμε το ROX Desktop και τον διαχειριστή παραθύρων IceWM, με την κατανάλωση πόρων να κινείται σε χαμηλά επίπεδα —σημαντικό για παλιούς υπολογιστές. Επίσης, απουσιάζει παντελώς το systemd, κάνοντας τη διανομή να φαντάζει σαν ένας από τους τελευταίους των Μοϊκανών.

Οι εφαρμογές που περιλαμβάνει το antiX είναι ελάχιστες, ενώ λείπουν όλες αυτές οι σύγχρονες που γνωρίζουμε. Αυτό, όμως, έχει ως αποτέλεσμα το συνολικό μέγεθος της βασικής έκδοσης «base» να είναι ~700 MB.

Με τον καιρό, προστέθηκαν μερικές ακόμα εκδόσεις: η «full», η οποία περιλαμβάνει τη σουίτα γραφείου LibreOffice και ανέρχεται στα 800 MB, η «core» με μέγεθος περίπου 312 MB και η ακόμα πιο μικρή «net» στα 150 MB!

Το antiX αποτελεί μια από τις αγαπημένες μου διανομές διαχρονικά. Αρκετά χρόνια πριν, όταν την είχαμε πρωτοπαρουσιάσει, κάποιος φίλος μας είχε γράψει σχετικά (όπως τα θυμάμαι, έστω):

Είναι μια διανομή που μας είχε βοηθήσει τα μάλα. Βρισκόμαστε στην περίοδο 2003 με 2005, δε θυμάμαι ακριβώς, όπου φυσικά διαφορετική η δυναμική των υπολογιστών μα και της τεχνολογίας γενικότερα. Εκεί που εργαζόμουν, ενώ δαπανήθηκαν αρκετά χρήματα για το στήσιμο τεχνολογικών υποδομών, δεν έγινε το ίδιο και με τους υπολογιστές που δόθηκαν στους εργαζόμενους.

Παραλάβαμε κάποια μεταχειρισμένα χρέπια και ελάχιστα σύγχρονα καλά μηχανήματα, τα οποία -ως είθισται- τα πήραν αυτοί που δεν τα χρειάζονταν και ούτε καν ήξεραν να τα χρησιμοποιούν.

Για τα πρώτα, τα χρέπια, το μπαλάκι έπεσε στους εργαζόμενους προκειμένου να τα κάνουν να δουλέψουν και φυσικά να γίνουν παραγωγικά. Και εκείνα τα χρόνια, δεν υπήρχε ούτε εμπειρία, ούτε είχε και ο καθένας προσωπικό υπολογιστή στο σπίτι του —που αν είχε, για το όποιο πρόβλημα κατέφευγε στον ξάδελφο/φίλο που «ήξερε από γκομπιούτερ».

Ορισμένα από τα χρέπια δεν είχαν καν σκληρό δίσκο, άλλα είχαν σπασμένα Windows XP που δε φόρτωναν καν, άλλα Windows 95 και τέλος πάντων, τραγελαφικές καταστάσεις.

Για να μη μακρηγορώ με τα τι και τα πώς, πήρα το «μαγικό» CD με το antiX και άρχισα να το φορτώνω στα μηχανήματα που είχαν σκληρό δίσκο. Το αποτέλεσμα ήταν πως, έστω και αν οι άνθρωποι αυτοί δεν είχαν ξαναδεί ποτέ ως τότε Linux, με ελάχιστη εκπαίδευση μπορούσαν, πλέον, να κάνουν τα βασικά καλύπτοντας τις επαγγελματικές ανάγκες, έχοντας ένα παραγωγικό μηχάνημα.

Ομολογουμένως, δεν ήταν εύκολο, αφού οι περιλαμβανόμενες εφαρμογές ήταν «αρχαϊκές» σε εμφάνιση μα με λίγο κόπο και επιμονή όλοι τα κατάφεραν.

Η ιστοσελίδα του antiX Linux

Tiny Core Linux

Tiny Core, η μικροσκοπική διανομή

Εδώ έχουμε να κάνουμε με μια διανομή πραγματικά εντυπωσιακή, αφού η συνιστώμενη έκδοση «TinyCore» χωράει σε μόλις 21 MB! Από εκεί και πέρα, έχοντας ως βάση το baseOS και έναν πολύ μικρό πυρήνα, δίνει τη δυνατότητα να εγκαταστήσει κάποιος τις εφαρμογές που θέλει και μόνο αυτές.

Κατά την εγκατάσταση, δεν περιλαμβάνει καμία απολύτως εφαρμογή, αν και μπορούμε να κατεβάσουμε άμεσα ορισμένες από ένα μικρο αποθετήριο.

Το Tiny Core Linux δεν είναι μια διανομή για όλους μα απευθύνεται κυρίως σε χομπίστες ή σε όσους κατ’ ανάγκη χρησιμοποιούν υπολογιστές με χαμηλών επιδόσεων hardware. Παρόλα αυτά, διαθέτει και τη μεγαλύτερη έκδοση «CorePlus» -που μοιάζει σαν την καλύτερη επιλογή για τους περισσότερους- με μέγεθος 163 MB. Η έκδοση αυτή έχει υποστήριξη για ασύρματη δικτύωση και πληκτρολόγια εκτός του αγγλικού, καθώς και εργαλεία εγκατάστασης για εναλλακτικούς διαχειριστές παραθύρων και άλλα εύχρηστα βοηθητικά προγράμματα.

Η ιστοσελίδα του Tiny Core Linux

SliTaz GNU/Linux

Το πολυδιάστατο SliTaz

Η διανομή με το περίεργο πλήρες όνομα «Simple Light Incredible Temporary Autonomous Zone» αρκείται στα 51 MB και συνοδεύεται από μια εντυπωσιακή συλλογή οδηγών και εφαρμογών. Οι πρώτοι με εντυπωσίασαν όταν το είχα δοκιμάσει, αφού αναγνώρισε κάποιο «ιδιότροπο» εξωτερικό hardware που είχα την εποχή εκείνη, ενώ έτρεξε «λουλούδι» σε έναν μικρο φορητό υπολογιστή με μόλις 512 MB RAM.

Το SliTaz GNU/Linux υπήρξε για εμένα ένας «δάσκαλος» όσον αφορά τη γραμμή εντολών. Ο λόγος για αυτό ήταν πως κατά την εκκίνηση περιλαμβάνει και επιλογή λειτουργίας χωρίς γραφικό περιβάλλον, όπου -σύμφωνα με τον δημιουργό του- μπορεί να τρέξει σε μηχανήματα με 64 MB RAM!

Δε θα πρέπει να παραλείψω και την επιλογή που δίνει, όπως και το Puppy, να αποθηκεύσoυμε τις ρυθμίσεις μας σε ένα USB stick, ούτως ώστε να μπορούμε να έχουμε το προσωποποιημένο μας σύστημα άμεσα διαθέσιμο παντού. Μάλιστα, επειδή προηγουμένως χρησιμοποιούσα το Madriva, προσαρμόστηκα πολύ εύκολα, και το κέντρο ελέγχου TazPanel έκανε τα πράγματα πολύ εύκολα.

Aν θυμάμαι καλά, το SliTaz ήταν και η πρώτη διανομή που με έφερε σε επαφή με τη μετατροπή πακέτων. Με την εντολή tazpkg μπορεί να μετατρέψει αρχεία .deb, .rpm και άλλα πιο… εξωτικά.

Μεγάλος δάσκαλος το SliTaz παιδιά.

Η ιστοσελίδα του SliTaz GNU/Linux

Slax

Το μικρό αλλά δυναμικό Slax

Έρωτας με το πρώτο boot! Έτσι ένιωσα όταν έτρεξα πρώτη φορά αυτήν τη μικροσκοπική διανομή. Έχοντας ήδη μάθει το modular system χάρη στο SliTaz, το Slax ήταν παιχνιδάκι. Και πανέμορφο, επίσης.

Άσε που χρειαζόταν μόνο 256 MB για να μπορώ να χρησιμοποιήσω το KDE, του οποίου ήμουν μεγάλος fan εκείνo τον καιρό. Αν και το Slax διαθέτει μια text-mode έκδοση, δεν τη χρησιμοποίησα ποτέ και αρκέστηκα στο περιβάλλον του KDE, προσθέτοντας ελάχιστες εφαρμογές που επιθυμούσα.

Μέσα από αυτό γνώρισα το Slackware -την παλαιότερη Linux διανομή, στην οποία βασίζεται- και ανοίχτηκε μπροστά μου ένας νέος κόσμος στο Linux. Πλέον, διαθέτει περισσότερες εκδόσεις, προσανατολισμένες σε διάφορες μορφές χρήσης (multimedia, server κ.ά.).

Αν ασχολείστε με το Linux, το Slax είναι μια διανομή που πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσετε πριν αποχωρήσετε από τον μάταιο τούτο κόσμο.

Η ιστοσελίδα του Slax

Porteus

Όχι ακριβώς μικρό μα μινιμαλιστικό το Porteus

Το Porteus είναι μια πιο σύγχρονη μικρή διανομή. Έρχεται με διάφορες επιλογές για γραφικό περιβάλλον και έτσι οι εκδόσεις του κυμαίνονται από 270 MB ως 350 MB περίπου. Κάποια στιγμή την είχα εγκαταστήσει σε έναν SSD (μέχρι που άφησε χρόνους) και ήταν εκπληκτικός ο χρόνος φόρτωσης.

Και αυτή η διανομή βασίζεται στο Slackware. Μάλιστα, χρησιμοποιεί τον διαχειριστή πακέτων USM, ξεφεύγοντας λίγο από τις μινιμαλιστικές εφαρμογές. Εντούτοις, πρόκειται για ένα λειτουργικό σύστημα δημιουργημένο έτσι ώστε να τρέχει σε υπολογιστές που δεν είναι ισχυροί.

Διαθέτει επίσης και την έκδοση «Kiosk», που περιορίζεται μόνο σε έναν περιηγητή Ιστού. Αυτό σημαίνει πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάφορες ανάγκες σε μηχανήματα δημόσιας πρόσβασης.

Η ιστοσελίδα του Porteus

Διανομές μικρές αλλά… θαυματουργές!

Αυτές είναι, λοιπόν, οι μικρές διανομές που ξεχώρισα έπειτα από αρκετά χρόνια ενασχόλησης με το Linux και μέσα από την προσωπική μου εμπειρία. Το Puppy Linux δεν το έβαλα στη λίστα, επειδή όλοι το γνωρίζουν και είναι στην ουσία ο πρώτος διδάξας στο είδος.

Πηγή άρθρου: https://planet.ellak.gr/ , https://osarena.net/

Το ενημερωτικό δελτίο Ιουνίου του ellak.gr είναι διαθέσιμο στο https://newsletters.ellak.gr/archives/2106/

Εάν θέλεις να λαμβάνεις κάθε μήνα το ενημερωτικό δελτίο για τις Ανοιχτές Τεχνολογίες καταχώρησε εδώ (https://newsletters.ellak.gr/?p=subscribe&id=) το email σου. Το ενημερωτικό δελτίο στέλνεται κάθε μήνα σε πάνω από 60.000 παραλήπτες.

Διαβάστε στο https://newsletters.ellak.gr/archives/2106/ πάνω από 50 άρθρα για:
– το ελεύθερο λογισμικό
– τα ψηφιακά δικαιώματα
– τις πρωτοβουλίες για τον ανοιχτό κώδικα στην ΕΕ
– την προστασία της ιδιωτικότητας
– τα ανοιχτά δεδομένα και την ανοιχτή διακυβέρνηση
– τα πνευματικά δικαιώματα
– τις ανοιχτές τεχνολογίες στην εκπαίδευση

Αν θες να συμμετέχεις στην ομάδα αρθρογραφίας της κοινότητας, και ενδιαφέρεσαι να παρουσιάσεις δημόσια δράσεις για τα κοινά και την ανοιχτότητα, να συμβάλλεις στην ανάπτυξη του εθελοντισμού, να δώσεις νέες ερμηνείες από την δημοσίευση νέων προσεγγίσεων και ιδεών ή όποιας εφαρμογής / πρωτοβουλίας ή/και καλής πρακτικής ανοιχτού λογισμικού θεωρείς ότι είναι χρήσιμη, δήλωσε συμμετοχή στη φόρμα που βρίσκεται διαθέσιμη εδώ.

Διαβάστε στο https://newsletters.ellak.gr/archives/2106/

Δείτε μερικά από τα άρθρα του Ιουνίου:

Νέος Πρόεδρος, Νέος Γενικός Διευθυντής και Στρατηγική ΕΕΛΛΑΚ

Σε μια ιστορική συνεδρίαση στα νέα γραφεία στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών(ΕΕΛΛΑΚ) εξέλεξε νέο πρόεδρο, όρισε νέο γενικό διευθυντή και αποφάσισε τη διαμόρφωση ενός φιλόδοξου στρατηγικού σχεδιασμού με όραμα μια ελεύθερη κι ανοιχτή σε όλους κοινωνία της πληροφορίας. Από την 1η Ιουλίου 2021 πρόεδρος της ΕΕΛΛΑΚ αναλαμβάνει ο Ιωάννης Σταμέλος με ομόφωνη απόφαση του ΔΣ. Περισσότερα »

Πρόσκληση για άρθρα με θέμα το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) στην Εκπαίδευση στο ηλεκτρονικό περιοδικό «Μάθηση με τεχνολογίες»

Το ηλεκτρονικό περιοδικό «Μάθηση με τεχνολογίες» https://mag.e-diktyo.eu/ σε συνεργασία με τον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών(ΕΕΛΛΑΚ – https://eellak.gr ) σχεδιάζει να αφιερώσει το 8ο του τεύχος στην θεματική ενότητα Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα(ΕΛ/ΛΑΚ)στην Εκπαίδευση. Περισσότερα »

Ξεκινά η λειτουργία του Εργαστηρίου Ανοιχτών Τεχνολογιών (Open Lab) Σύρου

Το Εργαστήριο Ανοιχτών Τεχνολογιών (Open Lab) Σύρου το οποίο ιδρύθηκε την άνοιξη του 2019 ανοίγει τις πόρτες του στο κοινό και μπαίνει σε λειτουργία από το καλοκαίρι του 2021. Το Εργαστήριο λειτουργεί στον χώρο της παιδικής δημοτικής βιβλιοθήκης Ερμούπολης,υποστηρίζεται από τον Δήμο Σύρου-Ερμούπολης και την ΕΕΛΛΑΚ με την συνεργασία του Επιμελητηρίου Κυκλάδων, του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου και της εκπαιδευτικής κοινότητας του νησιού. Περισσότερα »

Webinar για τα Fake News και την παραπληροφόρηση σε στελέχη επικοινωνίας του ΚIN.AΛ. από τον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ), στο πλαίσιο ενός διαρκούς διαλόγου με τα κοινοβουλευτικά κόμματα, πραγματοποίησε webinar για στελέχη του τομέα επικοινωνίας του Κινήματος Αλλαγής. Το webinar με τίτλο “Fake News & Disinformation: Είναι δυνατή μια κοινωνία χωρίς παραπληροφόρηση; Οι προϋποθέσεις για μια φιλόδοξη στρατηγική ρύθμισης” διάρκειας 2 ωρών πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 17 Ιουνίου και ώρα 18:30. Περισσότερα »

Ο Ανοιχτός Κώδικας ως κινητήρια δύναμη για την ψηφιακή ανεξαρτησία της Ευρώπης

Ο ανοιχτός κώδικας είναι στο επίκεντρο στις συζητήσεις για την ψηφιακή πολιτική, τους τελευταίους μήνες. Πρόσφατα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιούργησε το Open Source Programme Office και εξέφρασε την υποστήριξή της για το ανοιχτό λογισμικό ως ένα κεντρικό στόχο αυτής της δεκαετίας για την Ευρώπη. Περισσότερα »

Πέντε λόγοι για τους οποίους οι σπόροι πρέπει να ανήκουν στα κοινά

Οι σπόροι και οι ποικιλίες φυτών στη γεωργία, κατά τους προηγούμενους αιώνες, ανήκαν σε αυτό που οι σημερινοί οικονομολόγοι-κοινωνιολόγοι έχουν ονομάσει «Κοινά». Με την έννοια ότι στο παρελθόν οι αγρότες των παλαιότερων γενιών ό,τι επιλέγαν και βελτίωναν από το γενετικό υλικό της φύσης, το κληρονομούσαν στις επόμενες γενιές. Περισσότερα »

Πόλοι Εκπαιδευτικής Καινοτομίας, Τεχνολογίας, Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Δυτική Μακεδονία

Οι Πόλοι Εκπαιδευτικής Καινοτομίας, Τεχνολογίας, Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΠΕΚΤΠΕ) δημιουργήθηκαν ως δράσεις καινοτομίας με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας (Αρ. Α. 730/03-02-2020, Αρ. Α. 5797/02-09-2020) και φιλοξενούνται σε χώρους που παραχωρήθηκαν δωρεάν από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, η οποία και έχει αναλάβει το σύνολο των λειτουργικών τους εξόδων. Περισσότερα »

Δράσεις προδιαγραφών βασισμένων σε ανοιχτά πρότυπα και λογισμικού ανοιχτού κώδικα στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Δράσεις προδιαγραφών βασισμένων σε ανοιχτά πρότυπα και λογισμικού ανοιχτού κώδικα υποστηρίζονται στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών σε συνεργασία με την ερευνητική ομάδα INTEROP της καθηγήτριας Ανδριάνας Πρέντζα. Περισσότερα »

Ένας πρακτικός οδηγός οικιακού αυτοματισμού με εργαλεία ανοιχτού κώδικα από το opensource.com

Ο οικιακός αυτοματισμός είναι ένας συναρπαστικός και διασκεδαστικός κλάδος τεχνολογίας. Μπορείτε να ξεκινήσετε να σχεδιάζετε τις λύσεις αυτοματισμού σπιτιού σας σήμερα με εργαλεία ανοιχτού κώδικα και, στη συνέχεια, μοιραστείτε την καινοτομία σας με άλλους, ώστε όλοι να μπορούν να επωφεληθούν. Περισσότερα »

Άρθρο 17 και φίλτρα περιεχομένου: Νομιμοποίηση της λογοκρισίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Στις 4 Ιουνίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τις κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή της οδηγίας για τα πνευματικά δικαιώματα , υπονομεύοντας ακόμα περισσότερο την προστασία των χρηστών. Τα φίλτρα μεταφόρτωσης (γνωστά και ως φίλτρα λογοκρισίας ) που λειτουργούν και σχεδιάζονται από πολυεθνικές εταιρείες θα αποφασίσουν ποιο περιεχόμενο μπορεί να κοινοποιηθεί στο διαδίκτυο και τι δεν μπορεί. Περισσότερα »

#BanBS: Ένας παγκόσμιος συνασπισμός για την απαγόρευση της βιομετρικής παρακολούθησης

Όλοι οι άνθρωποι, όπου κι αν βρίσκονται στον κόσμο, έχουν το δικαίωμα να ζουν με σεβασμό στην ιδιωτική τους ζωή. Ωστόσο, όπου κι αν κοιτάξετε, οι άνθρωποι υπόκεινται σε μια περιττή, ενοχλητική και εξευτελιστική επεξεργασία των βιομετρικών τους δεδομένων. Σε κάθε περιοχή του κόσμου, κρατικοί φορείς και ιδιωτικές εταιρίες πειραματίζονται με τα πρόσωπα, τα σώματα και της συμπεριφορά των πολιτών. Περισσότερα »

REUSE Booster: ένα έργο του FSFE για την υποστήριξη έργων Ελεύθερου Λογισμικού για άδειες χρήσης και πνευματικά δικαιώματα

Το REUSE είναι ένα σύνολο βέλτιστων πρακτικών που κάνουν πολύ πιο εύκολη τη χορήγηση μιας άδειας χρήσης Ελεύθερου Λογισμικού. Βοηθά με απλές οδηγίες τους προγραμματιστές να δηλώσουν τα πνευματικά τους δικαιώματα και τους όρους χρήσης του κώδικα τους και τους παρέχει βοήθεια και εργαλεία για την ολοκλήρωση του έργου. Με το REUSE Booster, το FSFE προχωρά ακόμα παραπέρα και θα παρέχει άμεση υποστήριξη για έργα Ελεύθερου Λογισμικού. Περισσότερα »

Καταγγελίες σε πέντε αρχές προστασίας δεδομένων στην Ευρώπη από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών για την Clearview AI

Μία συμμαχία οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών αποτελούμενη από τις οργανώσεις Privacy International, Hermes Center, Homo Digitalis και noyb υπέβαλαν στις, 27/5/2021, 5 καταγγελίες ενώπιον των αρμόδιων αρχών σε Αυστρία, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία και Ηνωμένο Βασίλειο κατά της εταιρίας Clearview AI, Inc. Η εταιρία αυτή αναπτύσσει λογισμικό αναγνώρισης προσώπου. Περισσότερα »

Έλεγχος της τεχνολογίας στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης: Από την σκοπιά του Ελεύθερου Λογισμικού

Οι τεχνικές βελτιώσεις, η συσσώρευση μεγάλων, λεπτομερών συνόλων δεδομένων και η πρόοδος στο hardware των υπολογιστών οδήγησαν σε μια επανάσταση της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI). Για παράδειγμα, οι καινοτομίες στο computer vision επέτρεψαν την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων με βάση εικόνες και βίντεο. Περισσότερα »

Προς πώληση ο πηγαίος κώδικας του Παγκόσμιου Ιστού

Σε μια κίνηση συμβολικού χαρακτήρα, ο Sir Tim Berners-Lee θέτει τον πηγαίο κώδικα του Παγκόσμιου Ιστού σε δημοπρασία. O Παγκόσμιος Ιστός αποτελεί, αναμφίβολα, ένα από τα μεγαλύτερα τεχνολογικά επιτεύγματα όλων των εποχών. Αυτό που ξεκίνησε το μακρινό 1989 στο CERN για τον διαμοιρασμό πληροφοριών μεταξύ επιστημόνων, κυριολεκτικά εκμηδένισε τις αποστάσεις και επέτρεψε τη ροή της πληροφορίας προς κάθε κατεύθυνση. Περισσότερα »

Καθώς ο κόσμος αλλάζει, αλλάζει και η επιστήμη: Για μια ανοιχτή «Science 4.0»

Ο όρος «Βιομηχανία 4.0» χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια για να περιγράψει την ανάγκη των κοινωνιών να προσαρμόσουν το έργο και την παραγωγικότητά τους στην «4η Βιομηχανική Επανάσταση», στην οποία οι νέες τεχνολογίες γεφυρώνουν τους εικονικούς, φυσικούς και βιολογικούς τομείς. Αυτοί οι όροι έχουν γίνει τόσο κυρίαρχοι που οι κυβερνήσεις τους έχουν υιοθετήσει στις πολιτικές και το σχεδιασμό τους. Περισσότερα »

Πως οι εταιρίες ανοιχτού κώδικα έμαθαν να λατρεύουν το cloud

Αποδεικνύεται ότι υπάρχουν πολλά χρήματα για τη διανομή ανοιχτού λογισμικού. Πέρασαν χρόνια για να γίνει κατανοητό ότι ο ελεύθερος/ανοιχτός κώδικας σημαίνει «free as in speech, not as in beer.» Άλλοι ανησυχούσαν ότι ποτέ δεν θα μπορούσε να υπάρξει άλλη εταιρία ανοιχτού κώδικα δισεκατομμυρίων δολαρίων, εκτός από την Red Hat. Περισσότερα »

Aνοιχτή δημόσια διαβούλευση της ΕΕ για την κοινή χρήση δεδομένων

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε ανοικτή δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αναγγελθείσα νομοθετική πράξη για τα δεδομένα, με στόχο τη δημιουργία μιας δίκαιης οικονομίας δεδομένων μέσω της διασφάλισης της πρόσβασης σε αυτά και της χρήσης τους. Σκοπός της διαβούλευσης είναι να συγκεντρωθούν απόψεις από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Περισσότερα »

Όλα τα άρθρα του Ιουνίου ειναι διαθέσιμα στο https://newsletters.ellak.gr/archives/2106/

Πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις παραποιημένες ειδήσεις, τα ψέματα και τις θεωρίες συνωμοσίας που κατακλύζουν καθημερινά το Διαδίκτυο; Πολλά έγκυρα μέσα ενημέρωσης αντιστέκονται στο φαινόμενο με ελέγχους γεγονότων και έχουν συστήσει τμήματα εξακρίβωσης πληροφοριών και πολιτικών δηλώσεων. Ανάμεσά τους είναι και ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός ARD, που εγκαινίασε την ομάδα επαλήθευσης γεγονότων «faktenfinder».

Ο δημοσιογράφος και επικεφαλής της ομάδας, Patrick Gensing, μιλάει στη συνέντευξη που ακολουθεί για τις ψευδείς ειδήσεις, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις προκλήσεις που θέτουν στα μέσα ενημέρωσης εγνωσμένου κύρους στη Γερμανία.  
 


Patrick Gensing, ως αρχισυντάκτης της ομάδας επαλήθευσης γεγονότων του ARD αντικρούετε από το 2017 ψευδείς ειδήσεις, κι αυτό είναι το κύριο επάγγελμά σας. Το 2021 είχατε περισσότερη δουλειά απ’ ό,τι τέσσερα χρόνια πριν;


Πάντα έχουμε πολλή δουλειά και θα μπορούσαμε κάθε μέρα να κάνουμε αναρίθμητους  ελέγχους γεγονότων εάν ασχολούμασταν πραγματικά με τα πάντα. Ωστόσο, ναι, έχετε δίκιο, ιδιαίτερα την περίοδο της πανδημίας βιώνουμε μια νέα διάσταση της παραπληροφόρησης.

Πώς επιλέγετε τα θέματά σας μέσα από αυτόν τον τεράστιο όγκο ψευδών ειδήσεων;

Τα περισσότερα θέματα προκύπτουν λόγω της επικαιρότητάς τους. Οι συνάδελφοί μας που ασχολούνται με το ρεπορτάζ μάς εφιστούν την προσοχή σε συγκεκριμένα ζητήματα. Αλλά και οι συνάδελφοι από το τμήμα των Social Media μπορεί να μας πουν: Αυτό εδώ μας ήρθε στα σχόλια. Στη συνέχεια, εμείς διαλέγουμε τα θέματα με τα οποία θα καταπιαστούμε σύμφωνα με ορισμένα κριτήρια βαρύτητας.

Ποιο θα ήταν ένα τέτοιο κριτήριο;

Ένα παράδειγμα είναι η εμβέλεια. Αυτήν τη μετράμε με ένα εργαλείο που μας δείχνει πόσο συχνά μοιράστηκε μια ανάρτηση στο Twitter, το Facebook, το Instagram και λοιπά. Παρακολουθούμε επίσης τι είπαν τα αρμόδια πρόσωπα. Εάν οι άμεσα θιγόμενοι δέχονται συστηματικές επιθέσεις παραπληροφόρησης, τότε αυτό θα μετρήσει υπέρ του να επιλέξουμε ένα θέμα. Κι όταν συγκεκριμένα αφηγήματα επαναλαμβάνονται, προσπαθούμε να εξηγήσουμε τα μοτίβα τα οποία ακολουθούν.  
Όπως είπατε, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παίζουν έναν αξιοπρόσεκτο ρόλο στη διάδοση των fake news. Σε αυτά, πολλές ειδήσεις και συζητήσεις παρουσιάζονται περικομμένες.
Σήμερα βλέπουμε μια ραγδαία επιτάχυνση στην κατανάλωση ειδήσεων. Αυτό σημαίνει ότι πολλοί άνθρωποι βομβαρδίζονται με ειδήσεις που λαμβάνουν στο κινητό τους 24 ώρες την ημέρα, επτά μέρες την εβδομάδα. Επιλέγουν λοιπόν τη δυνατότητα να καταναλώσουν μόνο ό,τι ταιριάζει στη δική τους κοσμοαντίληψη για να αποκλείσουν τις αντιφάσεις – κάτι που με τη σειρά του οδηγεί στους περίφημους «θαλάμους αντήχησης» (ή «δωμάτια ομοφωνίας») και στις «φούσκες του φίλτρου». Όποιος θέλει να αποκτήσει μια πιο πλουραλιστική και διαφοροποιημένη εικόνα της πραγματικότητας θα έπρεπε να ενημερωθεί από μια ποικιλία πηγών. Αυτό όμως απαιτεί προσπάθεια. Με άλλα λόγια: οι καταναλωτές ειδήσεων χρειάζονται μια παιδεία στα Μέσα για να μπορέσουν να καταλάβουν πώς λειτουργεί όλο αυτό. Η καταπολέμηση των ψευδών ειδήσεων δεν είναι ευθύνη μόνο των μέσων ενημέρωσης ή της πολιτικής. Πρέπει να υπάρξει όντως και μια συνειδητοποίηση εκ μέρους των πολιτών, να καταλάβουν δηλαδή ότι έχουν ευθύνη στα ψηφιακά πράγματα. Να καταλάβουν ότι δεν μπορούν να διαδίδουν οτιδήποτε πήρε το αυτί τους τυχαία. Το ίδιο ισχύει και στην πραγματική ζωή – αν ένας άγνωστος μας σταματήσει στον δρόμο και μας πει μια ανοησία, δεν θα τη μεταδώσουμε όπως την ακούσαμε, αφιλτράριστη. Θα σκεφτούμε πρώτα: Ποιος είναι αυτός; Τι μου λέει; Πόσο πιστευτό και λογικό μου φαίνεται εμένα; Τις ίδιες ακριβώς ερωτήσεις πρέπει να θέτουμε στον εαυτό μας και όταν καταναλώνουμε ειδήσεις.  

Με δεδομένη την κατάσταση αυτή, τα ποιοτικά μέσα ενημέρωσης τι δυνατότητες έχουν να παρουσιάσουν την πραγματικότητα μέσα σε όλη της την πολυπλοκότητα και αντιφατικότητα;

Οι έλεγχοι γεγονότων είναι μία από τις πολλές επιλογές αν θέλει κανείς να κρατήσει τη συζήτηση ενός θέματος σε αντικειμενικό επίπεδο. Ίσως και το να κάνει καμιά φορά ένα βήμα πίσω και να πει: Τι ακριβώς συζητάμε τώρα; Να επανεξετάσει συγκεκριμένους όρους και αφηγήματα και να επισημάνει τους μηχανισμούς που κρύβονται πίσω από την παραπληροφόρηση και τις στοχευμένες ψευδείς ειδήσεις, ώστε να μπορέσουν οι άνθρωποι να τις αναγνωρίσουν όταν τις συναντήσουν ξανά σε άλλα θέματα. Όλες οι θεωρίες συνωμοσίας ακολουθούν άλλωστε πάντα τις ίδιες αρχές, και τις αρχές αυτές μπορεί να τις εξηγήσει κανείς.

Στιγμιότυπο οθόνης της ιστοσελίδας του τμήματος εντοπισμού γεγονότων του ARD. Στιγμιότυπο οθόνης της ιστοσελίδας του τμήματος εντοπισμού γεγονότων του ARD. | Φωτογραφία: © Screenshot ARD faktenfinder Η κατάσταση αυτή δεν είναι ίσως και μια ευκαιρία για την ποιοτική δημοσιογραφία;

Ναι, αυτό είναι ένα φαινόμενο που παρατηρούμε. Οι άνθρωποι που εργάζονται στα μέσα ενημέρωσης πρέπει να αναλογιστούν ξανά τον ρόλο τους ή και να αναζητήσουν έναν νέο ρόλο. Μέσω της ψηφιακής επέλασης έχει χαθεί ως έναν βαθμό και ο ρόλος τους ως gate keepers. Σήμερα, καθένας μπορεί να παράγει και να διαδίδει ειδήσεις. Από μια άποψη, αυτόν τον εκδημοκρατισμό του λόγου μπορούμε να τον θεωρήσουμε ως κάτι πολύ θετικό. Όταν, ας πούμε, οι πολιτικοί επιλέγουν το μέσο του ψεύδους –και ο Ντόναλντ Τραμπ είναι το καλύτερο παράδειγμα γι’ αυτό– εμείς, ως επαγγελματίες των Μέσων, δεν μπορούμε απλά να παπαγαλίσουμε: «Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε το τάδε και το δείνα». Εδώ καλούμαστε να κάνουμε μια επαγγελματική αξιολόγηση και να υποδηλώσουμε ότι ο ισχυρισμός του δεν αληθεύει. Και στο σημείο αυτό, υπάρχει σαφώς μια μεγάλη ευκαιρία για τη δημοσιογραφία. Από την πλευρά των χρηστών, των καταναλωτών, διαπιστώνουμε ότι ειδικά σε περιόδους κρίσεις τα Μέσα εγνωσμένου κύρους έχουν μεγάλη απήχηση. Αυτό το παρατηρούμε και με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στη Γερμανία καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας. Αλλά και στις ΗΠΑ είδαμε ότι τα παραδοσιακά Μέσα, όπως οι New York Times, γνωρίζουν πραγματική άνθηση. Η ευκαιρία για εμάς έγκειται λοιπόν στο να προσφέρουμε μια καθοδήγηση όταν οι άνθρωποι διαβάζουν κάτι στο Διαδίκτυο και στρέφονται σ’ εμάς για να δουν: Ισχύει αυτό; Στον κυκεώνα των ψηφιακών ρευμάτων, στην τεράστια αυτή ροή ειδήσεων, εμείς μπορούμε να γίνουμε οι σταθερές από τις οποίες θα πιαστεί ο κόσμος.

Θα θέλατε να δείτε και την πολιτική να αναλαμβάνει ευθύνες για τη διάδοση των παραπλανητικών πληροφοριών;

Είμαι πολύ επιφυλακτικός όσον αφορά τις νομικές παρεμβάσεις. Υπάρχουν ήδη σαφείς κανόνες δικαίου για την ελευθερία της έκφρασης, ή για τα αδικήματα της συκοφαντίας, της δυσφήμισης και της διέγερσης σε βιαιοπραγίες. Δεν νομίζω ότι χρειαζόμαστε κι άλλους νόμους. Αυτό που μένει να απαντηθεί βεβαίως είναι το ερώτημα για τις πλατφόρμες: Ποια ευθύνη φέρει, π.χ., το Facebook για το περιεχόμενο που δημοσιεύεται στις σελίδες του; Το Facebook θέλει να παρουσιάζεται ως εταιρεία παροχής υπηρεσιών και μόνο. Εάν όμως έφερε νομική ευθύνη, με βάση τη νομοθεσία που διέπει τα Μέσα Ενημέρωσης, για το περιεχόμενο που διαδίδεται μέσω αυτού, τότε θα συνέβαιναν πολύ λιγότερα πράγματα. Το γεγονός ότι ο δημόσιος λόγος αναπτύσσεται σε ιδιωτικές πλατφόρμες, με κανόνες αδιαφανείς ή ασαφείς, είναι ένα θεμελιώδες πρόβλημα. Όπως και το ότι οι αλγόριθμοι δίνουν προτεραιότητα σε συγκεκριμένο περιεχόμενο, στο περιεχόμενο δηλαδή που θα προκαλέσει τις πιο πολλές αντιδράσεις και άρα θα φέρει πόλωση. Εάν δείξω ενδιαφέρον για μια οποιαδήποτε ακροδεξιά ιστοσελίδα, θα λάβω αμέσως ένα πλήθος προτάσεων για αντίστοιχες σελίδες, και πολύ σύντομα θα βρεθώ σε ένα παράλληλο σύμπαν. Αυτό φυσικά συμβάλει σε έναν κατακερματισμό της κοινωνίας.

Λόγω της δουλειάς σας, έχετε επανειλημμένα δεχτεί προσωπικές επιθέσεις. Πώς κρίνετε σε γενικές γραμμές την κατάσταση ασφαλείας για τους δημοσιογράφους στη Γερμανία;   

Η κατάσταση έχει οξυνθεί αισθητά. Αφενός, αντιμετωπίζουμε εδώ και χρόνια απειλές και προσβολές, στόχος των οποίων έχω υπάρξει κι εγώ πολλές φορές. Αφετέρου, όμως, υπάρχει ο κίνδυνος οι συνάδελφοι να δεχτούν φυσική επίθεση επιτόπου, την ώρα που κάνουν ρεπορτάζ. Η δαιμονοποίηση των Μέσων παίζει πάντα πολύ μεγάλο ρόλο στα φανατικά κινήματα, όπως για παράδειγμα έχουμε δει στους αρνητές του κορωνοϊού. Στη Λειψία δέχτηκαν επίθεση δεκάδες ρεπόρτερ. Αλλά και στο Βερολίνο υπήρξαν επιθέσεις. Βλέπουμε λοιπόν ότι κάποιοι άνθρωποι δεν σταματούν στις προσβολές. Ύστερα, τα ανεξάρτητα Μέσα θεωρούνται απειλή για αυταρχικούς ηγέτες όπως ο Βίκτορ Όρμπαν ή ο Βλαντιμίρ Πούτιν, επειδή δεν μπορούν να τα ελέγξουν. Γι’ αυτό και προσπαθούν να τα εκφοβίσουν ή να τα φιμώσουν. Και αυτό δεν πρέπει να το επιτρέψουμε σε καμία περίπτωση.  
 

Συντάκτρια

Η Petra Schönhöfer είναι ανεξάρτητη δημοσιογράφος και συγγραφέας.

Μετάφραση: Πελαγία Τσινάρη
Copyright: Text: Goethe-Institut, Petra Schönhöfer . Dieser Text ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland Lizenz.

Πηγή άρθρου: https://www.goethe.de/ins/gr/el/sta/ath/bib/blo/22259798.html

Μινιμαλιστικές διανομές με τα απολύτως απαραίτητα

Όταν το μέγεθος... μετράει, αυτές οι μικρές διανομές μπορούν να καλύψουν ικανοποιητικά τις βασικές ανάγκες χρήσης.

Το άρθρο Οι μικρές σε μέγεθος διανομές Linux που ξεχώρισα δημοσιεύτηκε στο os.arena με άδεια χρήσης CC BY-NC-SA.

Ο συγγραφέας και ειδικός, H. James Harrington, κάποτε είπε, «Εάν δεν μπορείτε να μετρήσετε κάτι, δεν μπορείτε να το καταλάβετε. Εάν δεν μπορείτε να το καταλάβετε, δεν μπορείτε να το ελέγξετε. Εάν δεν μπορείτε να ελέγξετε δεν μπορείτε να το βελτιώσετε.» Είχε δίκιο. Και η Google ακολουθεί αυτές τις συμβουλές, εισάγοντας έναν νέο τρόπο για την ενίσχυση της ασφάλειας ανοιχτού κώδικα, εισάγοντας ένα vulnerability interchange schema για την περιγραφή των ευπαθειών στα οικοσυστήματα ανοιχτού κώδικα.

Αυτό είναι μια σημαντική πληροφορία. Ένα πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν πολλές βάσεις δεδομένων με ευπάθειες ασφαλείας, αλλά δεν υπάρχει μια τυπική μορφή ανταλλαγή τους. Εάν θέλετε να συγκεντρώσετε πληροφορίες από πολλές βάσεις δεδομένων, πρέπει να χειριστείτε κάθε μία εντελώς ξεχωριστά. Αυτό είναι πραγματικό χάσιμο χρόνου και ενέργειας.. Όλα αυτά καθιστούν τη συστηματική παρακολούθηση των εξαρτήσεων και τη συνεργασία μεταξύ των βάσεων δεδομένων ευπάθειας πολύ πιο δύσκολη από ό, τι θα έπρεπε. 

Έτσι, η Google βασίστηκε στην εργασία που έχει ήδη γίνει στη βάση δεδομένων του Open Source Vulnerilities (OSV) και στο σύνολο δεδομένων OSS-Fuzz για θέματα ευπάθειας ασφαλείας. Η ομάδα ασφάλειας ανοιχτού κώδικα Google, η ομάδα Go και η ευρύτερη κοινότητα ανοιχτού κώδικα βοήθησαν στη δημιουργία αυτού του απλού σχήματος ανταλλαγής ευπάθειας. Ενώ εργάζονταν στο σχήμα, μπορούσαν να κοινοποιήσουν ακριβή δεδομένα ευπάθειας για εκατοντάδες κρίσιμα έργα ανοιχτού κώδικα. 

Τώρα το OSV και το σχήμα έχουν επεκταθεί σε πολλά νέα βασικά οικοσυστήματα ανοιχτού κώδικα:  Go, Rust, Python, και DWF . Αυτή η επέκταση ενώνει και συγκεντρώνει τις βάσεις δεδομένων ευπάθειας. Αυτό δίνει στους προγραμματιστές έναν καλύτερο τρόπο παρακολούθησης και αποκατάστασης των προβλημάτων ασφαλείας τους. 

Αυτό το νέο σχήμα ευπάθειας στοχεύει στην αντιμετώπιση ορισμένων βασικών προβλημάτων με τη διαχείριση τρωτών σημείων ανοιχτού κώδικα: 

 • Επιβάλλει προδιαγραφές έκδοσης που ταιριάζει με ακρίβεια σχήματα ονομασίας και εκδόσεων που χρησιμοποιούνται σε πραγματικά οικοσυστήματα πακέτων ανοιχτού κώδικα. Για παράδειγμα, η αντιστοίχιση μιας ευπάθειας όπως το  CVE σε ένα όνομα πακέτου και ένα σύνολο εκδόσεων σε έναν διαχειριστή πακέτων είναι δύσκολο να γίνει με αυτοματοποιημένο τρόπο χρησιμοποιώντας υπάρχοντες μηχανισμούς όπως  CPEs
 • Μπορεί να περιγράψει ευπάθειες σε οποιοδήποτε οικοσύστημα ανοιχτού κώδικα, ενώ δεν απαιτεί λογική που εξαρτάται από το οικοσύστημα για την επεξεργασία τους. 
 • Είναι εύκολο στη χρήση τόσο από αυτοματοποιημένα συστήματα όσο και από ανθρώπους.

Η ελπίδα είναι ότι με αυτό το σχήμα, οι προγραμματιστές μπορούν να ορίσουν μια μορφή που μπορούν να εξαγάγουν όλες οι βάσεις δεδομένων ευπάθειας. Μια τέτοια ενοποιημένη μορφή θα σήμαινε ότι οι προγραμματιστές και οι ερευνητές ασφάλειας μπορούν εύκολα να μοιράζονται δεδομένα εργαλείων και ευπάθειας σε όλα τα έργα ανοιχτού κώδικα. 

Η προδιαγραφή σχήματος ευπάθειας έχει περάσει από αρκετές δοκιμές, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη. Οι προγραμματιστές σας προσκαλούν για περαιτέρω σχόλια καθώς πλησιάζει η ολοκλήρωση. Ορισμένες δημόσιες βάσεις δεδομένων ευπάθειας σήμερα εξάγουν ήδη αυτήν τη μορφή, ενώ περισσότερες βρίσκονται σε εξέλιξη:

Η υπηρεσία OSV έχει επίσης συγκεντρώσει όλες αυτές τις βάσεις δεδομένων ευπάθειας, οι οποίες είναι ορατές στο περιβάλλον εργασίας χρήστη του έργου. Οι βάσεις δεδομένων μπορούν επίσης να ερωτηθούν με μία εντολή μέσω των υφιστάμενων APIs .

Εκτός από τον υπάρχοντα αυτοματισμό του OSV, η Google έχει δημιουργήσει περισσότερα  εργαλεία αυτοματισμού για τη συντήρηση βάσης δεδομένων ευπάθειας και χρησιμοποίησε αυτά τα εργαλεία για την  συμβουλευτική βάση Δεδομένων της κοινότητας  Python. Η Google σχεδιάζει να επεκτείνει αυτό το εργαλείο σε άλλα οικοσυστήματα για τα οποία δεν υπάρχει υπάρχουσα βάση δεδομένων ευπάθειας ή λίγη υποστήριξη για τη συνεχή συντήρηση βάσης δεδομένων.

Αυτή η διευρυμένη βάση δεδομένων ευπάθειας σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς τη δημιουργία ενός πιο ασφαλούς περιβάλλοντος ανοιχτού κώδικα για όλους τους χρήστες. 

Πηγή άρθρου: https://www.zdnet.com

Ο Σύλλογος Προσωπικού του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, σας προσκαλεί σε online εκδήλωση με ειδικούς σε θέματα βιβλιοθηκών και με κεντρικό θέμα:

«Η βιβλιοθήκη ως χώρος: το παρόν και το μέλλον στη μετά-covid εποχή»

Η διαδικτυακή εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021 στις 18:00 μέσω της πλατφόρμας ZOOM, θα είναι ανοιχτή σε όλους όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν, στον σύνδεσμο:

https://zoom.us/j/94807117537?pwd=ZXZnek1keVBENXN4Qk1Od0JCQnFFZz09 , Passcode: 596124

Στη διαρκώς εξελισσόμενη πορεία της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνίας, πολλοί ήταν εκείνοι που προέβλεψαν το τέλος της βιβλιοθήκης ως φυσικό χώρο. Η πραγματικότητα τους διέψευσε.

Στη σημερινή ψηφιακή εποχή, σε όλο τον κόσμο, κατασκευάζονται λαμπρά αρχιτεκτονήματα βιβλιοθηκών που υποδέχονται τους χρήστες τους και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, διευρύνοντας τον κοινωνικό́, πολιτισμικό́ και εκπαιδευτικό́ τους ρόλο.

Με τη πανδημία και με τους φυσικούς τους χώρους αναγκαστικά κλειστούς, οι βιβλιοθήκες επαναπροσδιόρισαν τις υπηρεσίες τους, υιοθετώντας καινοτόμους τρόπους εξ’ αποστάσεως εξυπηρέτησης, εξοικειώνοντας τους χρήστες τους με έναν νέο τρόπο λειτουργίας.

Ποια θα είναι η νέα μορφή́ της βιβλιοθήκης στη μετά-covid εποχή; Θα εξακολουθεί να συνιστά σημαντικό δημόσιο κτίριο και δυναμική́ μονάδα πληροφόρησης που υποστηρίζει τη διδασκαλία, την έρευνα και τη μάθηση; Ποιες νέες λειτουργίες και υπηρεσίες ήρθαν για να μείνουν;

Οι ομιλητές, γνωστοί εκπρόσωποι του βιβλιοθηκονομικού κόσμου στην Ελλάδα, θα αναφερθούν στους παραπάνω προβληματισμούς και θα επιχειρήσουν απαντήσεις, μέσα από την εμπειρία τους και με βάση το πεδίο στο οποίο δραστηριοποιούνται.

Την συνάντηση θα συντονίσει ο Δρ. Βύρωνας Αντωνιάδης, εντεταλμένος ερευνητής IIE/EIE, μέλος του ΔΣ του ΣΠ ΕΙΕ

18:00– 18:15   Δρ. Β. Ζουμπουρλής, Πρόεδρος του ΣΠ ΕΙΕ, Βιολόγος-γενετιστής, Ερευνητής Α’ στο ΙΧΒ/EIE

18:15-18:30    Δρ. Γ. Κλαψόπουλος, Προϊστάμενος Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

18:30-18:45   Δρ. Χρ. Παπαθεοδώρου, Καθηγητής, Πληροφοριακά Συστήματα Βιβλιοθηκών και Αρχείων

18:45-19:00   Δρ. Φ. Τσιμπόγλου, Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος

19:00  Ερωτήσεις, Κλείσιμο.